JELIO JELEV

30/01/2015
zhelyu_mediumAm aflat cu adâncă tristețe vestea încetării subite din viață a celui care a fost Jelio Jelev, primul președinte post-comunist al Republicii Bulgaria, și un prieten constant al României. A fost unul dintre oamenii care s-au aplecat cu atenție asupra naturii regimurilor totalitare, și a contribuit esențial la reinstaurarea democrației în Bulgaria.
Împreună cu alți lideri din Balcani și din zona Mării Negre a lucrat pentru găsirea unor soluții pașnice conflictului din fosta Iugoslavie, pentru stabilizarea zonei balcanice și pentru integrarea ei în structurile europene.
A fondat Clubul Politic Balcanic, o structură de reflecție, dedicată găsirii de idei și de soluții pentru problemele zonei. Am participat la multe dintre reuniunile Clubului, și cred că el și-a atins scopul pentru care a fost înființat.
Transmit sincerele mele condoleanțe familiei lui Jelio Jelev și celor apropiați lui.  
Ion Iliescu

 

VALENTIN NICOLAU

15/01/2015

nicolau_80222100A încetat din viaţă Valentin Nicolau, la numai 54 de ani, în urma unui infarct – maladie care produce, se pare, cele mai frecvente decese. A fost un intelectual de mare valoare, cu o opera remarcabilă – în special în domeniul dramaturgiei , dar nu numai.

A înfiinţat şi condus Editura Nemira – cu rezultate apreciate în promovarea autorilor români , ca şi în traducerea unor autori străini, în realizarea unor lucrări de sinteză, de larg interes.

La ultimul târg de carte  “Gaudeamus” , editura s-a prezentat cu un stand bogat şi variat, de mare succes. Sunt de remarcat câteva titluri prezentate cu acest prilej Michel Kaplan – “Bizanţ” – traducere din limba franceză ; “Căderea Constantinopolului” de Steven Runciman, traducere din limba engleză; doua titluri atrăgătoare ale lui Alberto Manguel – “Istoria lecturii” şi “Biblioteca nopţii” – traduceri din limba engleză – şi multe altele.

Valentin Nicolau a fost apreciat ca cel mai bun şi eficient Preşedinte – Director General al Televiziunii Române. In timpul conducerii sale, televiziunea naţională a reuşit un bilanţ economic remarcabil, eliminând toate datoriile şi realizând chiar profit. Inlăturarea sa din conducerea acestei instituţii s-a dovedit păguboasă pentru funcţionarea şi eficienţa activităţii sale. Din câte ştiu, stabilise raporturi de lucru cu personalul televiziunii, foarte eficiente, apreciate de toţi. A fost regretat atât de personalul redacţional, cât şi de cel tehnic şi administrativ.

Toţi cei care l-au cunoscut au apreciat calităţile sale de intelectual cu solide cunoştinţe bazate pe o viaţă de studiu continuu şi de lărgire a orizontului de cultură.

Om deschis, receptiv, decent, bun coleg şi prieten, se bucura de stima şi consideraţia tuturor celor ce l-au cunoscut.

Dispariţia prematură dintre noi a lui Valentin Nicolau este o reală pierdere pentru viaţa intelectuală românească , pentru toţi cei care trudesc pe tărâmul culturii şi al creaţiei.

 

ION ILIESCU

1989 – ROMÂNIA, O ŢARA LA RĂSCRUCE

22/12/2014

Se împlinesc, în acest sfârşit de decembrie, 25 de ani de la evenimentele care au marcat destinul României şi alaturi de ea destinul unui întreg continent.  1989 a fost oricum am privi lucrurile, un an revoluţionar, similar prin consecinţe, anului 1789,  şi poate nu e deloc forţat să ne gândim la analogii cu Revoluţia Franceză. Este vorba, în ultimă instanţă de voinţa unor naţiuni de a pune capăt unor regimuri totalitare, de a-si regasi libertatea şi demnitatea.

Secolul XX a fost secolul extremelor, un secol dominat de lupta pentru democraţie, pentru libertate, drepturi cetaţeneşti, drepturi economice şi sociale, într-un context politic violent, marcat de două războaie mondiale şi de Războiul Rece. Este secolul decolonizării, dar şi cel al Cortinei de Fier, al creşterii fără precedent a  prosperităţii, dar şi al polarizării sociale.

Schimbările revoluţionare, în esenţa lor, care au avut loc în Estul Europei în 1989 nu au apărut din senin. Ele sunt produsul unui lung proces de acumulări, de încercări, mai mult sau mai puţin reuşite, de a construi alternative la sistemul partidului unic, care domina în ţările din lagărul comunist.

Ar fi greşit să credem că acest regim, totalitar în esenţa lui, a fost alegerea acestor naţiuni. El a fost consecinţa directă a împărţirii lumii, ca rezultat al celui de-al doilea Război Mondial. URSS a profitat de ocazie pentru a pune între ea şi Occident, un cordon sanitar, alcătuit din ţările ocupate prin luptă, în drumul spre Berlin. Poate că, dacă între membrii coaliţiei anti-naziste care includea şi URSS, ar fi existat cu adevărat încredere, lucrurile ar fi evoluat altfel şi Estul Europei nu ar fi cunoscut încă 45 de ani de totalitarism.

Increderea n-a existat, confruntarea între foştii aliaţi a început aproape imediat după război, a apărut conceptul “Cortinei de Fier” şi cel al “Războiului Rece”, iar în câţiva ani au fost lichidate ultimele instituţii ale democraţiei şi pluralismului. Teroarea stalinistă din URSS s-a transplantat şi-n aceste ţări, rămase în sfera de influenţă a Moscovei, iar existenţa armelor nucleare în arsenalul celor două super-puteri a făcut aproape de neschimbat starea de fapt. Acest lucru a fost vizibil în cele două momente importante din anii `50: şi grevele din RDG din 1953 şi revoltele din Ungaria şi Polonia din 1956. În ciuda declaraţiilor, Occidentul nu a putut interveni în favoarea celor care cereau revenirea la democraţie şi încetarea represiunii. Moartea lui Stalin, condamnarea crimelor lui în Congresul PCUS din 1956, timidul proces de destalinizare, toate astea nu au schimbat cu nimic situaţia din ţările socialiste. Criza rachetelor cubaneze şi ridicarea zidului berlinului sunt dovezi în acest sens, iar reprimarea Primăverii de la Praga şi invadarea Cehoslovaciei,  în 1968, au dat un semnal clar de întoarcere la practicile stalinismului, în varianta sa brejnevistă, cea a „suveranităţii limitate”.

Un moment de cotitură pentru ţările din Est, evenimentul care a permis evoluţia lor către schimbările radicale din 1989, l-a reprezentat Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare, de la Helsinki, din 1975. Din cele 10 principii convenite atunci, care vor sta la baza relaţiilor între statele semnatare ale actului final, două au avut un impact determinant asupra evoluţiei ulterioare a evenimentelor în Estul Europei. Este vorba despre punctul care se referea la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, incluzând libertatea de gândire, libertatea conştiinţei, religiei şi credinţei, respectiv cel privitor la egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul popoarelor de a dispune de ele însele. Acestea au încurajat afirmarea deschisă în ţările din Est, a celor care militau pentru democraţie şi revenirea la pluripartidism, pentru renunţarea la monopolul partitului unic.

Aşa au apărut, în Cehoslovacia, „Carta 77” şi apoi,  în Polonia sindicatul liber „Solidaritatea”. Şi nu întâmplător încep şi în România, pe fondul re-stalinizării gândirii politice şi a amplificării cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, o serie de acţiuni de protest, cum au fost revoltele muncitorilor din Valea Jiului, din august 1977.

Dacă, în mai toate ţările socialiste – intelectuali, dar şi oameni obişnuiţi au făcut din protest un instrument pentru construirea unei alternative politice democratice, ceea ce a dus la apariţia unui nucleu de societate civilă, şi la o dezbatere publică, evident, cu limitele ei – în România acest lucru nu a produs efecte la nivelul societăţii.

Un prim motiv ar fi represiunea internă, mai puternică şi mai dură în România decât în celelalte ţări, cu excepţia URSS. Un alt motiv ar fi slaba legătură a elitelor intelectuale cu ansamblul societăţii, în ciuda unor gesturi singulare. Noi ne mândrim cu „rezistenţa prin cultură”. Ea a existat şi este meritul real al unor oameni de cultură care au făcut nişte gesturi ce nu au trecut neobservate. Dar, „rezistenţa prin cultură” nu a fost de natură să genereze structurarea unei alternative politice serioase, de genul celor din Cehoslovacia şi Polonia, din Ungaria sau din RDG.

Mai este un element care ne-a dezavantajat în acest proces, de construire a unor alternative, care să permită o tranziţie negociată la democraţie, o schimbare paşnică de sistem. Este vorba despre decalajele de dezvoltare economică şi socială dintre România şi ţările foste socialiste din centrul Europei. Aceste ţări au fost mai dezvoltate, mai urbanizate, mai prospere şi mai diverse, în plan social, decât România – şi-n perioada interbelică, şi după aceea. Nevoia de schimbare a fost mult mai mare, iar masa critică favorabilă schimbării a fost atinsă mult mai repede în celelalte ţări.

România avea nevoie urgentă să se dezvolte, să se urbanizeze, să se modernizeze, şi consensul în societate a fost foarte puternic în această direcţie, punând multă vreme în planul doi democratizarea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Acest fapt explică – alături de deciziile luate la Plenara CC al PRM din aprilie 1964, ale cărei documente adoptate sunt considerate drept o declaraţie de independenţă faţă de Moscova, şi de poziţia României faţă de invadarea Cehoslovaciei, în 1968 – tăria şi persistenţa consensului.

Practic, timp de 20 de ani, regimul politic din România a avut caracteristicile şi obiectivele unei dictaturi de dezvoltare.

Acest consens începe să se rupă la începutul anilor `80 , sub presiunea a două fenomene. Primul îl reprezintă diversificarea socială, ca urmare a consecinţelor pozitive ale procesului de dezvoltare. Societatea se schimbase, apăruseră noi grupuri sociale, cu alte nevoi, cu alte viziuni, cu alte interese. Este fals să afirmăm că societatea românească era închisă ermetic, că nu avea relaţii cu exteriorul. România, cel puţin la nivelul unor elite politice, tehnice şi intelectuale, era la curent cu mersul ideilor la nivel global, fie direct, din surse occidentale, fie mijlocit, perin intermediul unor surse din ţările estice, unde dezbaterea de idei era mai diversă şi mai profundă, mai racordată la schimbările din  Occident.

Al doilea fenomen, cel care va avea consecinţele cele mai profunde,  şi va conduce direct la revolta populară din decembrie 1989, transformată în revoluţie, priveste relaţia cu FMI. Dezvoltarea din anii `60 – `70 nu ar fi fost posibilă fără o injecţie externă de capital. Acest capital nu putea veni direct din Occident din motive explicabile. În fond, eram în plin Război Rece, şi România era în tabăra adversarilor Occidentului. Nici URSS-ul nu putea furniza acest capital. Şi ea era penalizată de lipsa capitalului, creşterea economică se plafonase, urmau şi aici vremuri dificile. Menţinerea parităţii militare cu NATO costa.

Singura sursă accesibilă era reprezentata de cele două instituţii financiare ale ONU – FMI şi Banca Mondială. Multe proiecte industriale din anii 70 şi din primii ani ai deceniului următor au fost realizate cu bani de la FMI şi de la Banca Mondială. Venirea la conducerea SUA şi a Marii Britanii a lui Ronald Reagan, respectiv a lui Margaret Thatcher, a adus cu ea o schimbare de fond a gândirii în cele două instituţii. Este vorba despre Consensul de la Washington, care însemna condiţionarea continuării finanţării de o serie de măsuri de ordin economic şi social, precum privatizarea serviciilor publice, ca şi a proprietăţii publice, încetarea subvenţionării unor domenii economice şi sociale, şomaj etc.

Aceste condiţii intrau în contrast violent cu ideologia comună ţărilor din Est. Practic erau inacceptabile din punct de vedere politic. Toate ţările din Est au fost puse în faţa unei alegeri: renunţă la sistemul lor politic sau nu mai primesc finanţare. Plata datoriilor externe nu se putea face pe loc. De fapt, după Consensul de la Washington, problema datoriilor externe a dominat lumea în curs de dezvoltare timp de 30 şi mai bine de ani, iar ţări precum Argentina se confruntă şi acum cu ea.

Într-un fel sau altul, toate ţările foste socialiste, cu excepţia României, au ales o schimbare politică, nu fără convulsii, nu fără frământări sociale, cum au fost cazul Poloniei, unde, pe fondul activizării „Solidarităţii”, guvernul a introdus starea de asediu, asta şi pentru a preveni repetarea evenimentelor din 1968, din Cehoslovacia.

Venirea lui Mihail Gorbaciov la conducerea CPUS, şi apoi ca preşedinte al URSS, şi declanşarea reformelor, perestroika şi glasnosti, a facilitat, într-un fel reformele cerute de finanţatorii externi.

Ceauşescu a ales să plătească datoria externă cu orice preţ, şi apoi să rupă relaţiile cu FMI şi cu Banca Mondiala. Astfel, forţarea plăţii datoriilor a însemnat introducerea unui program de austeritate practic fără precedent, chiar mai dur decât „curbele de sacrificiu” din anii 30, din timpul Marii Crize Economice, prin consecinţe şi prin numărul de persoane afectate. Suferinţa socială a fost reală şi ştim ce a însemnat, în termeni de condiţii de viaţă şi de nivel de trai: cozile la alimente, la benzină, la orice produs de larg consum, frig în case, întreruperea apei calde şi reci, a electricităţii, raţionalizarea unor produse alimentare, lipsa medicamentelor din spitale şi farmacii, degradarea calităţii actului medical, generalizarea unor acte de corupţie. Grav este că această penurie a fost promovată de guvernare, pentru a obţine forţat o limitare a consumului. Pentru a nu se spune ca s-au micşorat salariile, a fost gasit un subterfugiu: „părţile sociale”, care însemna un soi de cumpărare forţată de părţi din capitalul întreprinderii la care erai angajat.

Efectul economic al acestei abordări a fost extrem de penalizant. A apărut un soi de şomaj mascat, cu costurile aferente. Investiţiile  în modernizarea producţiei şi în introducerea de noi tehnologii, pentru adaptarea producţiei la cerinţele pieţelor interne şi de export au lipsit, ceea ce a lăsat, la momentul încheierii plăţii datoriei externe, o economie cu grave probleme tehnologice şi de finanţare.

Nicolae Ceauşescu a refuzat cu obstinaţie să ţină cont de realităţi, să facă şi cele mai mici schimbări în politicile pe care le impunea.

A refuzat să accepte ideea că e nevoie de o adaptare la noul context din lume şi din interiorul blocului politico militar din care făceam parte. A spus, nu o dată, că România nu are nimic de învăţat din reformele promovate de Gorbaciov în URSS sau din schimbările în curs în ţări precum Polonia, că ceea ce făceau acele ţări atunci, România făcuse deja în anii 60.

Slăbiciunilor societăţii li s-au adăugat slăbiciunile Partidului Comunist Român, care nu a reuşit nici el să producă o alternativă la Ceauşescu şi la politica lui. Un motiv a fost slaba capacitate conceptuală a liderilor săi. Puţini oameni care puteau gândi şi structura un proiect de schimbare au fost îndepărtaţi, marginalizaţi, izolaţi. „Rotaţia cadrelor”, asta a însemnat, în esenţă: împiedicare apariţiei unor lideri care să intre în concurenţă cu Ceuşescu şi camarila lui. Da, au fost şi gesturi de refuz, şi critici, dar ele erau individuale, şi ca urmare, fără prea mare impact .

Lucrurile s-au agravat prin cotitura impusă de Ceauşescu, în iulie 1971, de reîntoarcere spre metode staliniste şi de inspiraţie asiatică, nord-coreeană în special, care, în plan personal, m-a marcat şi pe mine, prin incriminarea mea publică,  pronunţată de Ceauşescu, de „intelectualism”(!), urmată de trimiterea mea spre „reeducare” la Timişoara.

Pentru ţară, această schimbare de fond, care punea capăt brutal unui timid proces de liberalizare, de deschidere, de recuperare de tradiţii şi valori culturale, de afirmare a unor spirite creatoare în toate domeniile, a însemnat trecerea către o perioadă de declin continuu,  pe toate planurile.

În plan politic, aceasta s-a tradus prin manifestările de un primitivism tot mai accentuat de „cult al personalităţii” al lui Ceauşescu, iar în plan economic, prin agravarea continuă – în cursul anilor 80 – a tuturor indicatorilor macroeconomici , mai ales de eficienţă, reflectată şi în înrăutăţirea vieţii oamenilor – cu lipsa de alimente pe piaţă, cozi interminabile la pâine, carne, lapte, gheare de pasăre, urechi de porc, ca şi prin lipsa căldurii în locuinţe , în spitale – dar şi în declinul accentuat în capacitatea PCR de a mai răspunde nevoilor şi aşteptărilor oamenilor.

Ceauşescu, dar şi unii dintre liderii PCR, s-au temut de consecinţele politice ale liberalizării din anii 60, care logic, ar fi trebuit să ducă spre o mai mare libertate personală şi politică a românilor. Pasul următor ar fi fost acceptarea pluralismului politic. Ar fi fost un proces identic cu acelea din Cehoslovacia şi Polonia. Invadarea Cehoslovaciei, din 1968, a fost şi pentru el un avertisment. Iar răspunsul a fost revenirea la dogmă, la o linie dură, la anularea multora dintre consecinţele liberalizării. Aşa credea el că ţine Moscova departe de România, fiind mai dogmatic decât dogmaticii sovietici. Iar condiţiile puse de FMI la începuturile anilor 80, împreună cu reformele promovate de Gorbaciov, l-au împins către o poziţie nu rigidă, ci de-a dreptul sinucigaşă.

Un puternic avertisment din partea cetăţenilor români, care dădea măsura nemulţumirii lor, a fost protestul muncitorilor de la Braşov, din 15 noiembrie 1987.

Represiunea care a urmat evenimentelor a contribuit la creşterea frustrărilor şi a urii faţă de sistem. Gesturile de protest au devenit tot mai frecvente în anii care au urmat, deşi au rămas la stadiul unor iniţiative individuale, care i-au costat pe autori inclusiv pierderea libertăţii. Acea represiune dură avea ca scop descurajarea oricărei solidarizări sau a închegării unei rezistenţe coerente şi efective faţă de sistem.

Degradarea condiţiilor de viaţă a dus la acumularea nemulţumirii populaţiei şi la declanşarea revoltei populare, la început la Timişoara care s-a transformat într-o confruntare violentă şi sângeroasă cu forţele represive ale sistemului, în ziua de 17 decembrie. Prin ieşirea masivă în stradă a populaţiei, Timişoara s-a proclamat „oraş liber” în ziua de 20 decembrie 1989. A urmat reacţia bucureştenilor din 21 decembrie, cu prilejul mitingului convocat chiar de Ceauşescu, totul culminând cu revărsare maselo de cetăţeni ai Capitalei spre centru, în ziua de 22 decembrie 1989 – care a provocat fuga dictatorului cu elicopterul, de pe sediul Comitetului Central, la ora 12.06 – moment-simbol al victoriei revoltei populare şi al revoluţiei declanşate de ea.

Este important de remarcat că, atât la Timişoara, cât şi la Bucureşti, pe lânga acţiunea unor grupuri de tineri, animatori ai mişcărilor de protest, rolul decisiv l-a avut ieşirea masivă a muncitorimii industriale din întreprinderile timişorene din ziua de 20 decembrie, când s-a proclamat oraşul liber Timişoara, ca şi a celei bucureştene, din întreprinderile de la periferia oraşului, în dimineaţa zilei de 22 decembrie, care l-a obligat pe Ceauşescu să fugă din sediul CC.

Revoluţia s-a concretizat prin prăbuşirea sistemului dictatorial şi trecerea ţării spre un proces complex de dezvoltare democratică, confirmat şi prin alegerile libere din 20 mai 1990 şi prin noua constituţie elaborată de Adunarea Constituantă, aleasă atunci şi adoptată prin referendum la 8 decembrie 1991, ca şi prin promovarea unei noi economii de piaţă.

***

În cursul anilor ce s-au scurs după 1989, au apărut tot felul de fabulaţii şi prezentări deformate privind Revoluţia Română, apreciată de unii drept o simplă lovitură de palat, pusă la cale, ba de servicii străine, ba de “complotişti” militari sau, şi mai aberant, o “revoluţie confiscată”.

“Binevoitorii” încropirii acestor fabulaţii sau aprecieri ostile au apărut din ambele direcţii: atât din partea unora dintre cei legaţi de interesele clanului Ceauşescu şi ale slujitorilor lui, cât mai ales din partea unora care şi-au descoperit vocaţii de “dreapta” după 1989. Oameni care nu s-au remarcat prin nimic, nici în perioada dictaturii – când nu îndrăzneau să “sufle în front” – şi nici în perioada periculoasă a confruntărilor de stradă din decembrie 1989, dar care au devenit vocali, “militanţi anticomunişti” post factum, când dispăruse “obiectul muncii”. Unii dintre ei au rămas şi azi încremeniţi pe aceleaşi metereze ale unor “baricade” fictive, înrăiţi în ură şi resentimente alimentate de frustrări personale, incapabili de proiecte constructive, care să ajute societatea românească să depăşească dificultăţile reale, specifice acestui proces complex de modernizare şi de adaptare la problemele cu care se confruntă omenirea  la acest început de secol XXI.

Da, în România a avut loc, în decembrie 1989, o Revoluţie; mai mult, aceasta a reprezentat cea mai dură, mai radicală şi mai evidentă ruptură de totalitarismul comunist.

PCR a dispărut într-o noapte. Aparatul represiv, Securitatea, a fost dezmembrat imediat, cu toate consecinţele care au decurs de aici. Constituţia comunistă a fost abrogată. În nicio săptămănă a fost elaborată legislaţia care permitea înfiinţarea de partide politice. A fost creat un embrion de parlament, o adevărată şcoală a democraţiei,  CPUN (Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională). Acesta a elaborat legislaţia necesară alegerilor libere şi a decis alegerea unei Adunări Constituante, care să elaboreze noua Constituţie. Au fost prezentate principiile trecerii la economia de piaţă şi a început crearea instituţiilor necesare acestui scop.

Revoluţia Română a fost un mare act de demnitate a naţiunii române, de care toţi ar trebui să fim mândri, indiferent ce opţiuni avem acum sau ce alegeri am făcut atunci, în decembrie 1989. Avem datoria morală să fim recunoscători celor care s-au sacrificat pentru libertate şi democraţie, atât în decembrie 1989, cât şi în anii regimurilor totalitare care au marcat România în secolul XX. Au crezut în ceva, şi au fost gata să se sacrifice pentru credinţa lor. Cel mai bun mod de a le cinsti memoria este acela de a lupta, la rândul nostru, pentru păstrarea democraţiei şi libertăţii, atât de greu şi de scump obţinute. Dreptul la opinie, dreptul de a privi critic trecutul nu este şi dreptul de a le întina memoria.

Cred că răspunsul la întrebarea „ A fost sau nu Revoluţie în decembrie 1989?” este unul afirmativ, oricare ar fi criteriile după care judecăm ceea ce s-a întâmplat atunci. Revoluţie înseamnă, înainte de toate, schimbarea radicală a relaţiilor politice din societate, a sistemului puterii de stat. A avut loc această schimbare, în urma revoltei populare din decembrie 1989? Fără îndoială!

Analiza profundă a regimului totalitar răsturnat în decembrie 1989 ne ajută să înţelegem marile schimbări generate de Revoluţia Română din decembrie 1989. Totodată, analiza evoluţiei societăţii româneşti, în ultimii 25 de ani, trebuie să stea la baza elaborării proiectului de viitor al României.

Ştiu că şi acum este multă suferinţă socială, că polarizarea socială, sărăcia, marginalizarea, lipsa de perspective, deteriorarea calităţii vieţii sunt realităţi crude pentru mulţi români. Dar, chiar şi în aceste condiţii, nu putem nega schimbarea în bine a României în aceşti 25 de ani.

Ne-am atins obiectivele enunţate în declaraţia programatică a FSN din noaptea de 22 decembrie 1989. Suntem ţară membră a UE şi a NATO, am revenit în comunitatea statelor europene, ne-am asigurat securitatea internă şi externă, avem o democraţie funcţională, cu toate limitele ei. Aceste lucruri trebuie păstrate. Şi, împreună, putem schimba ceea ce este de schimbat, putem îmbunătăţi ceea ce este de îmbunătăţit.

Aşa cum am fost solidari în zilele Revoluţiei, aşa trebuie să fim şi acum. Mereu realitatea ne va pune în faţă diverse încercări. Uniţi, conştienţi de responsabilităţile noastre de cetăţeni, le putem depăşi.

Ion Iliescu

Scrisoare deschisă către membrii si simpatizanții PSD

28/11/2014

Dragi prieteni,

Voi fi extrem de direct. Am participat la ședința Biroului Executiv Central al PSD din 27 noiembrie 2014, prezentând colegilor din conducerea partidului un apel la rațiune și la sinceritate.

PSD trece printr-un moment dificil, după pierderea alegerilor prezidențiale. În cei douăzeci și cinci de ani care au trecut de la Revoluția din Decembrie 1989 nu este singurul moment de acest gen. Și nu este PSD singurul partid care trece prin astfel de momente. Important este să fim solidari, să înțelegem de ce am pierdut, unde am greșit, și să luăm decizii în consecință. Înainte de a căuta vinovați, avem de căutat soluții pentru problemele cu care ne confruntăm.

Din păcate, ieri am avut parte, în locul unei analize, de o măsură extremă: excluderea din partid a trei membri ai Comitetului Executiv, masură care nu a rezolvat niciuna dintre problemele partidului. De fapt, ea nu a făcut decât să le agraveze. Este motivul pentru care am votat împotriva excluderii celor trei colegi: Mircea Geoană, Marian Vanghelie și Dan Șova. Nu cred că delictul de opinie are ce căuta printre valorile unui partid democratic. În același timp fac un apel la cei trei excluși din partid: să nu se lase antrenați, în perioada urmatoare, în acțiuni îndreptate împotriva partidului. Ar face rău, crezând că fac un bine.

Mai grav decât acest gest pripit este faptul că liderii partidului nu înțeleg ce le reproșează cu adevărat membrii și simpatizanții PSD. Este vorba despre faptul că, de la o vreme, și mai ales în campania electorală care a trecut, PSD a evitat cu obstinație să-și asume identitatea sa de stânga, social democrată. Da, personal, am susținut formarea USL, și alianța cu PNL. Am susținut guvernarea PNL, până în 2008. Am făcut toate astea condiționat, insistând pentru păstrarea identității noastre ideologice, de social-democrați, lucru care, până la un punct, s-a întâmplat.

Acum se conturează la vârful partidului scuza că Victor Ponta ar fi pierdut pentru că eu aș fi comunist, ceea ce ar afecta imaginea partidului. Este o mizerie, și un act de lașitate, lucruri pe care nu le pot înțelege și accepta. Cu explicația asta toți cei care trebuie să-și asume responsabilități pentru insucces sunt exonerați de orice raspundere. Fuga de răspundere nu este o soluție.

PSD este partidul Revoluției, prin filiația FSN-FDSN-PDSR-PSD. Prin Revoluție, România a făcut cea mai radicală ruptură de comunism din Estul Europei. Că partidul n-a știut să spună apăsat aceste lucruri, e greșeala noastră. Dar este de neînțeles lipsa de reacție a partidului atunci când oameni care nu știu nimic despre trecut, în afară de etichetele puse de adversarii noștri, strigă ”Jos comunismul!” într-o țară care suferă grav de pe urma exceselor și eșecurilor capitalismului. Este și mai de neînțeles-și de neacceptat-ca necesara critică a aceluiași capitalism să fie mai articulată, și mai pertinentă, la oameni de dreapta, decât la reprezentanții partidului nostru.

Așadar, refuz să primesc lecții de la oameni care cred că și-au cumpărat un partid, PSD, și îl conduc, direct sau prin interpuși, ca pe o corporație. PSD nu este proprietatea nimănui. PSD nu este o investiție, și nici programul său politic nu se confundă cu un plan de afaceri. Iar guvernarea nu este un profit, care trebuie maximizat cu orice preț. Această viziune caricaturală ne-a făcut mai mult rău decât orice altceva în această campanie electorală. Dacă vom continua pe drumul ăsta, eșecul nu este departe. Viața oamenilor nu se reduce doar la bani.

Nu fac parte dintre aceia care cred că săracii trebuie să fie reprezentați politic numai de săraci, că bogații nu au ce căuta la stânga politică. Pot da o lungă listă de oameni avuți, din familii aristocrate, care au făcut politică de stânga, în partide comuniste. Când am vorbit despre ”săraci și curați” mă refeream la modul în care este făcută bogăția de către unii, bogați și corupți. Le urez celor avuți cât mai multe succese în afaceri. Dar să nu amestecăm lucrurile. Dacă ai succes în afaceri nu înseamnă că ești automat un om politic. Această calitate nu se poate câștiga cu bani. Această calitate se dobândește în timp, cu multă muncă, și presupune câștigarea, și nu cumpărarea, încrederii oamenilor.

Refuz să primesc lecții și de la oameni care pun interesul personal înaintea interesului public, care nu au demonstrat nimic în politică, în schimb au reușit să îndepărteze oamenii de partid, prin aroganță și dispreț. Astfel de oameni, ajunși în fruntea partidului, sunt printre motivele pentru care românii nu l-au votat pe Victor Ponta în turul doi.

Plătim acum prețul confuziei ideologice din ultimii zece ani. Nu deplasarea spre centru o putem reproșa PSD. Ea este firească, până la urmă, ținând cont de schimbările din societate. Ce trebuie să ne reproșăm este obsesia noastră de a fi acceptați de cei de ”dreapta”, care nu ne vor accepta niciodată, pentru ca suntem adversarii lor firești. Nu pentru ei facem politică, ci pentru cei care se recunosc în valorile și principiile stângii. Și, orice s-ar spune despre noi, la guvernare am fost mai performanți decât dreapta. Dar și despre asta se pare că ne este jenă să vorbim!

Noi suntem pe cale să pierdem competiția la nivelul ideilor. Și o pierdem pentru că, deși sunt atâția oameni, tineri sau mai puțin tineri, cu studii de cea mai bună calitate, aici sau în străinătate, declarați la stânga, ei nu au cu cine comunica în PSD! Să nu ne ferim de acest adevăr dureros. Oamenii aceia au convingeri ferme și ne reproșează faptul că noi nu mai credem în valorile stângii. Ce să le spun celor care îmi reproșează asta? Ce să le spunem celor care ne reproșează structurarea partidului doar ca un instrument de exercitare a puterii, fără ideologie și fără preocupare pentru construcția ideologică?

Din păcate, în loc de programe serioase, noi le-am oferit generalități în această campanie electorală, care nu au avut nicio legătură cu agenda lor. Iar inițiativele sociale ale guvernului, câte au fost, au fost prost promovate și explicate. Chiar nimeni n-a putut combate convingător inepția pe care o auzim de mai bine de un deceniu, anume că măsurile sociale, destinare reducerii polarizării economice și sociale, creșterii justiției sociale și egalității șanselor, nu sunt ”pomeni sociale”, ci obligația unei guvernări responsabile? Că astea nu au legătură cu ciclurile electorale?

Sunt multe lecții de învățat din această înfrângere. Poate cea mai importantă este aceea că nu putem câștiga, dacă între partid și liderii lui există o ruptură. Din păcate, ea există acum. Mă tem că nu funcționează acel dialog necesar-și obligatoriu-cu activul de partid, cu organizațiile si membri de partid, cu cetatenii. Analiza trebuie să înceapă de la bază. Democrația internă de partid nu este o vorbă în vânt. Și nu e cazul s-o transformăm noi, un partid de stânga, într-o formă fără fond!

Am atras atenția, și nu o dată, asupra pericolului care apare ori de câte ori PSD guvernează, și anume ca toată lumea pleacă la guvernare, iar partidul rămâne de izbeliște. Din păcate așa este și acum, și rezultatele se văd. Trebuie să rezolvăm împreună această problemă, esențială pentru consolidarea partidului, în perspectiva alegerilor din 2016.

Conducerea PSD este prea stufoasă, și din cauza asta ineficientă. Multiplicarea centrelor de decizie duce la diluarea răspunderii și, în final, la nicio răspundere. Am devenit un partid-spectacol, iar organismele sale colegiale de conducere, forme fără fond.

Am afirmat, alături de alții, că nu cred că ieșirea de la guvernare ar fi o idee bună. Trebuie să ne asumăm în continuare această sarcină, și să guvernăm serios, fără concesii față de identitatea noastră social-democrată. Dacă vrem să rămânem cel mai puternic partid al țării, trebuie să guvernăm profesionist, în interesul cetățenilor. România are nevoie, în primul rând, de politici publice solide în domeniul social. În același timp nu este de ignorat nevoia unor măsuri de esență liberală în economie, dar și aici se impune o observație, care vine ca urmare a nemulțumirilor din societate: capitalul românesc trebuie pus pe picior de egalitate cu acela străin, și nu discriminat.

Se impune o remaniere guvernamentală, cu formarea unei echipe solide, profesioniste, coerente, care să guverneze în consecință. Avem nevoie de oameni care să nu poată fi atacați în niciun fel, nici în plan moral, nici în plan profesional.

O altă slăbiciune a PSD o reprezintă modul în care funcționează grupurile sale parlamentare. Este nevoie de o agendă de priorități și de mobilizarea exemplară la vot. Iar în acest sens, liderii de grup parlamentar au la ce să reflecteze. Dar să nu se mulțumească doar cu asta. PSD are nevoie de o schimbare radicală, de fond, a activității sale parlamentare.

Cred că trebuie să revenim la votul pe listă, măcar pentru Camera Deputaților. Iar cei care vor candida la viitoarele alegeri din 2016 să fie cunoscuți cât mai repede, pentru a asigura o componență cât mai solida grupurilor de senatori și deputați ai PSD. Același lucru este valabil și pentru candidații noștri în alegerile locale – primari, președinți de consilii județene, consilieri.

Este cazul ca, în pregătirea Congresului, să se pună în discuție o nouă ofertă politică, un nou proiect de țară, o nouă ofertă electorală. Toate astea plecând de la nevoile și așteptările oamenilor. Să nu ignorăm pe nimeni, mai mult, să nu uităm că sunt aproape opt milioane de oameni care nu au votat. De ce nu au votat? Poate pentru că nu le-am oferit o miză, un motiv să vină la vot. Electoratul se construiește, nu apare spontan. Dar mai ales se fidelizează, prin bună guvernare. Plătim consecințele a zece ani de vot emoțional, pe teme care nu au legătură cu viața oamenilor. Nu trebuie să mergem și noi pe acest drum, facil și periculos.

Nu avem de ce să ne fie rușine de identitatea noastră. Nu avem de ce renunța la valorile stângii. Trebuie să renunțăm însă la vanitate, la superficialitate, la abordarea conflictuală a problemelor din partid. Dacă ne concentrăm asupra căutării ”vinovaților”, în loc să căutăm soluții, vom eșua și în guvernare, și vom deveni un partid fără prea multă relevanță pe scena politică. De unde și apelul meu la responsabilitate și la sinceritate din partea tuturor.

Ion Iliescu

Drept la replică – “ADEVARUL” – 5 mai 2014

05/05/2014

Domnule Redactor Şef,

 

Vă rog ca, în virtutea dreptului la replică, să publicaţi următoarele, atât în legătură cu titlul interviului pe care l-am acordat ziarului dumneavoastră, cât mai ales în legătură cu afirmaţiile jignitoare şi calomnioase ale doamnei Monica Macovei, care comenta cele spuse de mine, fără să înţeleagă nimic din afirmaţiile pe care le-am făcut.

În privinţa titlului, el lasă să se înţeleagă că România are, sau a avut, o înţelegere cu preşedintele rus Vladimir Putin în legătură cu Ucraina.  Fals, şi observ că sunt destui care se mulţumesc să citească doar titlul, şi să comenteze aberant, pentru a fi politicos. Da, România a avut o înţelegere cu Federaţia Rusă, privitoare la normalizarea relaţiilor, în urma vizitei pe care am făcut-o la Moscova, în 2004. Reamintesc, pentru că se uită, sau nu se ştie, că una dintre condiţiile aderării la UE şi la NATO este aceea de a nu aduce în sânul celor două organizaţii conflicte care ar putea să le implice. România a făcut eforturi pentru a normaliza relaţiile cu Ungaria, vezi Tratatul semnat cu această ţară, care a permis reconcilierea, după modelul franco-german, sau acela cu Ucraina, semnat înaintea summitului NATO de la Madrid, din 1997.

Imediat după invitarea României de a adera la NATO, în noiembrie 2002, la Praga, preşedintele George  W. Bush îndemna România, în discursul său din Piaţa Revoluţiei, să fie o punte către Federaţia Rusă. De fapt, era o invitaţie la normalizarea relaţiilor cu Moscova, care ar fi permis şi o stabilizare a crizei transnistrene. Nimeni nu poate ignora faptul că Federaţia Rusă este atât parte a problemei transnistrene, cât şi parte a soluţiei la această criză, lucru valabil şi în cazul Ucrainei. Pentru a putea fi parte a soluţiei crizei transnistrene, România trebuie să aibă o relaţie normală cu Moscova. Asta a fost ”înţelegerea” cu Putin, care, ca şi mine, ce reprezentam statul român, nu se reprezenta pe sine, ci statul rus. Acum ar fi fost în avantajul României ca acest proces de normalizare să fi fost dus la capăt, pentru că am fi reuşit să ajutăm mai consistent Republica Moldova în criza transnistreană.

Remarc cu îngrijorare faptul că, din motive miop electorale, se încearcă stimularea fricii că România va fi atacată de ruşi. Şi, pe acest fond, se foloseşte în campanie retorica rusofobă în scop electoral. Uităm un fapt esenţial: suntem membrii celei mai puternice alianţe politico-militare, şi nu văd vreo naţiune sau alianţă capabile să atace sau să intre în conflict armat cu NATO sau cu una dintre ţările membre ale NATO.

Conceptul de securitate colectivă funcţionează: NATO, respectiv SUA, şi-au întărit prezenţa în România. Tocmai pentru că NATO are această forţă, Alianţa poate determina părţile implicate în conflictul din Ucraina să negocieze. Violenţa nu rezolvă nimic. Iar pierderile de vieţi omeneşti sunt o tragedie, indiferent cărei părţi aparţin.

Voioşia războinică a unor politicieni şi oameni publici din România este de neînţeles şi de neacceptat. NATO este o alianţă defensivă, şi are instrumentele pentru a descuraja orice adversar.

Cât priveşte afirmaţiile doamnei Monica Macovei: ”Dacă tovarăşul Iliescu spune că nu ne paşte un război, asta arată încă o dată simpatiile lui din tinereţe şi anume prosovietice şi procomuniste. Aduc aminte românilor că în decembrie ‘89, când se murea la Timişoara, Bucureşti, Sibiu şi în alte oraşe, Iliescu a spus ţării că va chema trupele Uniunii Sovietice ca să apere România”.

Ele dovedesc, pe lângă o crasă lipsă de bun-simţ, mizeria morală a unui personaj ajuns, nu se ştie cum, să facă politică şi să reprezinte România într-o Uniune Europeană ale cărei valori nu le înţelege.

Spre deosebire de doamna Macovei, trecutul meu este public şi bine cunoscut. Dar să dea lecţii de anti-comunism şi de democraţie un fost procuror ceauşist, care îşi ascunde cu grijă acest trecut, este deja prea mult. Vrea, nu vrea, a fost şi domnia sa o ”tovarăşă”. Şi constat că n-a evoluat până la stadiul de “doamnă”! Cât priveşte invitarea trupelor sovietice în România, în decembrie 1989, aceasta este o minciună ordinară. Acest lucru nu s-a întâmplat: nu am vorbit cu Gorbaciov şi nu i-am cerut să intervină militar în România. Acest lucru îl confirmă şi Mihail Gorbaciov, care spune foarte clar că nimeni de la Bucureşti nu i-a cerut să intervină în decembrie 1989, imediat după fuga lui Ceauşescu şi nici în zilele care au urmat. Gorbaciov adaugă că Moscova decisese înainte de schimbările din Europa de Est, din 1989, ca URSS să nu mai intervină în exterior, în evenimentele din alte ţări. Lipsa acestei cereri este recunoscută, implicit, de fostul ministru de externe al URSS, Eduard Şevardnadze, în Memoriile sale.

Văd că şi la doamna Macovei există această obsesie a ”loviturilor de stat”. Nu, Revoluţia Română nu a fost o lovitură de stat, aşa cum nici suspendarea preşedintelui Traian Băsescu nu a fost o lovitură de stat, indiferent de minciunile pe care le debitează domnia sa la Bruxelles.

Fiecare este liber să creadă ce vrea. Dar, a prezenta puncte de vedere strict personale drept adevăruri depăşeşte limitele acţiunii politice responsabile. Şi este, până la urmă, şi o formă de dispreţ faţă de cetăţean.

Sper că veţi înţelege motivele replicii mele, şi-i veţi da curs.

 

Ion Iliescu,

Fost Preşedinte al României

COMUNICAT

18/06/2013

          Declaraţiile făcute la câteva posturi de televiziune, privind evenimentele din 13-15 iunie 1990 – sunt declaraţiile unor oameni  frustraţi – care au trăit o amară decepţie în urma alegerilor din 20 mai 1990, când electoratul s-a pronunţat, printr-o majoritate zdrobitoare, în favoarea reprezentanţilor Frontului Salvării Naţionale.

          Spre deosebire de oamenii politici responsabili, inclusiv din conducerile PNŢ-CD  şi PNL – care şi-au retras , atunci, reprezentanţii – un grup de oameni iresponsabili au continuat să ocupe Piaţa Universităţii, menţinând în mod artificial un punct de tensiune in centrul Capitalei.

          La încercarea de eliberare a pieţei, din 13 iunie 1990, pentru a o reda circulaţiei normale, demonstranţii au răspuns prin acte de vandalism, atacând clădiri publice – ale Poliţiei Capitalei, Ministerului de Interne şi Televiziunii Naţionale, folosindu-se şi de slăbiciunile forţelor de ordine , de atunci.

          Pe acest fundal, a avut loc în ziua de 14 iunie, venirea minerilor din Valea Jiului, care mai fuseseră în Capitală, în februarie, când aceleaşi elemente anarhice, vandalizaseră clădirea Guvernului României.

         Din păcate, prezenţa minerilor în zilele de 14-15 iunie 1990, a fost  însoţită , la rândul ei, de acte de violenţă, care nu au fost favorabile imaginii internaţionale a României. Cert este , însă, că fără actele de vandalism din ziua şi seara de 13 iunie – nu ar fi avut loc venirea minerilor şi violenţele din 14-15 iunie.

        A pune acele evenimente, însă, pe seama conducerii politice a ţării de atunci – este o speculaţie politică rudimentară, care  deformează realitatea şi o acţiune propagandistică inutilă.

      Întrebarea firească : cui folosesc asemenea procedee şi de ce sunt ele vehiculate astăzi ?

 

 

ION ILIESCU

18 iunie 2013

GIULIO ANDREOTTI

11/05/2013

Andreotti

Un prieten al României, un constructor al Europei

 

Ne-a părăsit, la venerabila vârstă de 94 de ani, marele om politic italian Giulio Andreotti. Fost președinte al Partidului Democrat Creștin, prim-ministru de nu mai puțin de 7 ori, de alte nenumărate ori ministru și deputat, iar în vremea din urmă senator pe viață, Andreotti a marcat fundamental viața politică din Peninsulă, în cea de-a doua jumătate a secolului trecut.

L-am cunoscut la începuturile carierelor noastre, în 1947, la o întrunire a studenților europeni. Ne despărțeau convingeri ideologice, dar ne-a apropiat spiritul latin și aspirațiile democratice. L-am revăzut în anii ’60, când și noi, în România, și el, în Italia, încercam să îndepărtăm consecințele Cortinei de Fier, refăcând punți de colaborare economică și chiar politică. Andreotti era atunci profund implicat în proiectul Pieței Comune, în care vedea un embrion al unei viitoare Europe Unite. S-a dovedit, la sfârșitul anilor ’80, că avusese dreptate: nu m-a mirat, deci, că am găsit în el un prieten al României și un partizan al extinderii Uniunii Europene. Ne-a sprijinit, direct și prin contactele sale, în încercarea noastră de a depăși sechelele comunismului și a ne apropia de Europa.

După prăbușirea comunismului, am avut ocazia să-l întâlnesc de mai multe ori. De fiecare dată, am vorbit îndelung despre viitorul continentului, despre România și Italia, despre Dante și receptarea lui (era mare specialist), despre politică și spiritualitate. Ființa lui se împuțina, cu trecerea anilor, dar spiritul îi rămânea la fel de viu, de mobil, de amplu.

Prin trecerea lui la cele veșnice, Europa pierde un întemeietor, iar democrația, un mare apărător. Ne rămâne însă modelul său și opera sa, la care trebuie să medităm.

SARBATORI FERICITE!

05/05/2013

Read the rest of this entry »

2 aprilie

02/04/2013

“120 de ani de social-democratie in Romania” este tema emisiunii  “Sinteza zilei” la care voi participa in aceasta seara la Antena 3.

8 MARTIE

08/03/2013

f_5325

Cu ocazia zilei de 8 martie urez tuturor reprezentantelor “florilor primaverii” zile senine, alaturi de un sincer “La multi ani”!  

Multumesc tuturor celor care mi-au transmis pe acest blog felicitari la aniversarea zilei mele de nastere.

PS

Contul de Facebook cu numele si fotografia mea NU ÎMI APARȚIN. 

Nu am conturi pe alte retele de socializare.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 230 other followers