“EUROPA PRIVEŞTE SPRE EST”


La Sofia s-au deschis lucrările conferinţei internaţionale organizate de FORUMUL PENTRU O NOUÁ POLITICÁ (NEW POLICY FORUM)FORUMUL GORBACIOV şi de Fundaţia Slaviani din Bulgaria – cu tema generală “Europa priveşte spre est”.

Participă foşti şefi de stat, foşti miniştri şi alţi lideri politici precum şi cercetători din mediul academic şi universitar, reprezentanţi ai societăţii civile .

După cuvântările introductive ale preşedintelui Gorbaciov şi prof. Zahari Zahariev (preşedintele Fundaţiei “Slaviani”) au urmat discuţii organizate pe panele tematice .

La primul panel , moderat de FEDOR LUKIANOV , consacrat temei – “BALCANII – UN TEST PENTRU EUROPA. EUROPENIZARE SAU BALCANIZARE” – au participat cu interventii :ION ILIESCU (România), PETAR STOIANOV (fost preşedinte al Bulgariei, BUDIMIR LONCAR (Croaţia – ultimul ministru de externe al Iugoslaviei), prof. PASCAL BONIFACE (Franţa), SLAVI BINEV (Bulgaria – parlamentar European), S.TOMOV (Bulgaria – fost ministru ), prof. ROBERTO SAVIO (Italia).

La al doilea panel , moderat de Kalfin Ivalo (Bulgaria – fost vice-prim-ministru) , cu tema “BALCANII – UN CAŞTIG SAU O SURSÁ DE PROBLEME ?” au participat cu expuneri şi intervenţii : prof. JEAN-BENARD RAIMOND (Franţa) , dna. AGNES KORONCZ (Ungaria), LEONIDAS CHRYSANTHOPOULOS (Grecia , secr.gen. Black Sea Economic Cooperation – BSEC),  prof. PIERRE CHEVALLET (Franţa – Universitatea Montpellier).

Public in continuare textul interventiei mele :

7 octombrie 2010

Domnule Preşedinte al Conferintei,

Stimate Mihail Sergheevici,

Distinşi participanţi,

Doamnelor şi domnilor,

Permiteţi-mi să încep prin a exprima aprecierea pentru eforturile organizatorilor acestei Conferinţe, „New Policy Forum” şi Fundaţia „Slavyany”, dedicată evoluţiilor politice de pe continentul nostru, din zona Balcanilor, zonă din care provin cei mai mulţi dintre participanţi, şi căreia îi acordăm o atenţie specială. Mulţumesc pentru invitaţie şi pentru condiţiile oferite de gazdele noastre bulgare. Doresc, de asemenea, să apreciez consecvenţa preocupărilor preşedintelui Gorbaciov faţă de problematica europeană şi a reunificării continentului nostru.

În legătură cu tema supusă dezbaterii noastre astăzi, cu cele două aspecte principale ale ei: evoluţia generală a relaţiilor Est – Vest, pe de o parte, şi situaţia particulară din Balcani, pe de altă parte, plec de la constatarea că realitatea ultimelor două decenii ne-a arătat că proiectul reunificării continentului-proiect generos şi necesar-este departe de a-şi fi atins obiectivele. Fractura Est – Vest, cu antecedente istorice şi motivaţii politico-economice mai vechi şi mai noi, amplificată de Războiul Rece, este departe de a se fi resorbit în ultimii ani.

Acum, din păcate, Europa nu mai inspiră oamenilor aceleaşi speranţe ca în urmă cu douăzeci de ani. Astfel de percepţii sunt comune ţărilor din Estul european, traumatizate de efectele sistemului totalitar comunist, care s-a prăbuşit în 1989, indiferent dacă ele sunt acum membre ale UE sau nu. Există două mari clase de probleme care explică această situaţie: una priveşte decalajele istorice de dezvoltare faţă de ţările din Vestul continentului, cealaltă priveşte costurile sociale ale tranziţiei, nivelul de trai scăzut, pentru largi categorii chiar mai scăzut decât în comunism, sărăcia, efectele adesea devastatoare ale corupţiei la toate eşaloanele puterii politice şi ale administraţiei statului, birocraţia sufocantă şi inutilă.

Aceste probleme au fost accentuate, începând din 2007-2008, de efectele crizei economice globale-criză de sistem, generată de o abordare inadecvată a problemelor economice şi financiare, abordare dominată de fetişismul pieţei. Tot un tip unilateral de abordare a dus la prăbuşirea sistemului comunist din 1989, datorită ignorării pieţei şi absolutizării rolului statului în economie, prin înlocuirea pieţei, factor obiectiv, cu deciziile subiective şi arbitrare ale birocraţiei de stat. Aşa se face că în mai puţin de două decenii umanitatea a asistat la falimentul ambelor abordări extreme, subiective, în esenţa lor, ignorarea pieţei, într-un caz, şi absolutizarea ei, în cel de-al doilea. Aceste falimente nu pot rămâne fără urmări, atât în prezent, cât şi, sau mai ales, pe termen mediu şi lung.

În acest context se impun abordări realiste şi moderate din partea tuturor ţărilor europene, atât din Est, cât şi din Vest, ţinând cont de învăţămintele care se impun din evoluţiile care ne-au adus în acest impas, pentru ieşirea din criză şi asigurarea în perspectivă a unui proces de dezvoltare durabilă. Capitalismul are în codul său genetic crizele. Depinde de decidenţii politici şi economici să le reducă amploarea şi frecvenţa sau, dimpotrivă, să le facă mai dese şi mai grave.

Cu toţii avem temerile noastre. Noi, cei din centrul şi din estul continentului, ne întrebăm în legătură cu capacitatea economiilor noastre de a fi competitive cu acelea dezvoltate din vest. Cei din vest se întreabă dacă nu cumva migrarea forţei de muncă din est nu va amplifica şomajul în rândul cetăţenilor lor şi va solicita suplimentar sistemele lor de protecţie socială. În ultima vreme s-au exacerbat, în tot mai multe ţări, problemele generate de libera circulaţie şi de dificultăţile integrării minorităţii rome, a ţiganilor veniţi din ţările estice, care se confruntă cu această problemă socială reală, în forme mult mai grave, de multă vreme. Reunificarea continentului, chiar şi parţială, a făcut din ea o problemă europeană, şi ea trebuie rezolvată cu mijloace democratice, în spirit de solidaritate, la nivel continental. Şi, în pofida credinţelor unor politicieni populişti, cetăţenia europeană este o realitate, care aşteaptă doar să fie formalizată.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o oportunitate, reducerea decalajelor de dezvoltare din spaţiul european, dintre naţiuni, state şi regiuni, dintre comunităţi, cât şi pentru afirmarea Europei ca un model de soluţionare a problemelor, în contextul globalizării economiei şi a societăţii contemporane, a devenit sursă de anxietăţi, atât în Est, cât şi în Vest.

În ceea ce priveşte Zona Balcanilor şi cea central-sudic europeană, ele sunt marcate de structuri de subdezvoltare, care vin din timp şi care s-u resorbit extrem de lent în timp, chiar dacă unele ţări au avut o conjunctură mai bună, cum este cazul Greciei. Subdezvoltarea ţărilor din această zonă este atât o consecinţă a dominaţiei lor de către vechile imperii, unele dintre ele nu cu mult mai dezvoltate decât cvasi-coloniile pe care le administrau, cât şi a întârzierii formării statelor naţionale, în raport cu procesul similar din Vestul Europei. Această întârziere s-a reflectat în întârzierea proceselor de modernizare instituţională şi de dezvoltare economică şi socială. La acestea se adaugă perioada regimurilor totalitare, prăbuşite în 1989, care, deşi au contribuit la reducerea unora dintre decalajele de dezvoltare, au generat, la rândul lor, în multe domenii, alte decalaje, mai ales în plan politic şi instituţional, dar şi tehnologic.

Interesele comune ale Europei cer, în acest moment, conjugarea eforturilor tuturor statelor europene pentru reducerea decalajelor existente, inclusiv prin susţinerea în continuare a procesului de consolidare instituţională a Uniunii Europene şi de extindere în continuare a ei spre Est.

Securitatea în Balcani depinde în mod esenţial de succesul şi eşecul eforturilor statelor din zonă de a avea o bună guvernare, care să genereze politici economice şi sociale capabile să accelereze procesul de recuperare a diferenţelor de dezvoltare care le separă de Vest, pentru a asigura cetăţenilor lor o viaţă demnă. Sărăcia, polarizarea socială, accentuată în ultimii ani, lipsa perspectivelor de dezvoltare, şomajul de durată, creează medii de cultură pentru corupţie, crimă organizată, trafic de fiinţe umane, de arme şi de droguri, pentru afirmarea extremiştilor de tot felul, inclusiv a adepţilor terorismului.

Noi, cei din zonă, nu putem rezolva singuri aceste probleme. De aceea, ţările din Balcani au văzut în Uniunea Europeană atât un partener pentru dezvoltare, cât şi un catalizator al eforturilor proprii.

Starea infrastructurilor, spre exemplu, în lipsa unor investiţii masive în domeniu, rămâne un factor penalizator al creşterii economice în regiune. Nicio ţară de aici nu dispune de resursele necesare unor proiecte de modernizare a infrastructurilor, fie că este vorba de şosele şi autostrăzi, căi ferate şi porturi, aeroporturi, alimentări cu apă, modernizarea sistemelor energetice sau gestionarea reciclării deşeurilor şi protecţia mediului.

Din păcate, în afara podului de la Calafat-Vidin, pe Dunăre(între România şi Bulgaria) şi acesta cu o poziţie marginală, a cărui construcţie trenează de mai mulţi ani, alte proiecte trans-frontaliere semnificative, cu finanţare europeană, nu există în zonă. Doar asemenea mari proiecte pot avea un impact economic şi social determinat şi ar putea atrage investiţii importante, inclusiv din domeniul privat.

Personal, cred că relansarea economiei europene ar trebui să vizeze mari proiecte de infrastructuri, care să antreneze ţări membre şi pe cele din vecinătatea Uniunii Europene, proiecte care să contribuie la transformarea ideii reunificării continentului într-o realitate palpabilă.

Doamnelor şi domnilor,

Aşa cum a fost imaginat de întemeietorii săi, modelul Europei unite este unul al coeziunii sociale şi al solidarităţii împărtăşite. Obiectivele esenţiale ale acestui model social sunt, printre altele, asigurarea unui minim de protecţie socială universal garantată şi adoptarea de către ţările membre a unui minim de standarde sociale.

Nu cred că este în interesul Uniunii Europene extinse să  cedeze presiunii unor factori conjuncturali şi să pună în discuţie continuitatea şi coerenţa modelului social european. Personal, cred că cei care atribuie existenţei acestui model eşecurile Europei în materie de competitivitate economică greşesc, simplificând lucrurile în mod nepermis. Ţările din UE au dovedit că pot fi mai productive în diverse domenii, inclusiv în cele legate de noile tehnologii, decât ţări considerate lideri în materie, în contextul existenţei şi poate chiar graţie modelului său social. Altele sunt slăbiciunile sale: demografia, integrarea imigranţilor, libera circulaţie a forţei de muncă, birocraţia structurilor europene şi, de ce nu, problemele calităţii sistemului său educaţional şi ale nivelului activităţilor de cercetare dezvoltare.

Desigur, revenind la problemele regiunii noastre, la fel de importante pentru succesul efortului de reducere a decalajelor de dezvoltare sunt promovarea şi extinderea cooperării bi şi multilaterale ale ţărilor din Balcani, ţări legate prin tradiţii îndelungate şi multiple interese comune, cooperare menită să transforme spaţiul balcanic, dunărean şi adiacent Mării Negre, care nu mai este o zonă marginală a Europei, într-un spaţiu atrăgător, armonios, fără stări conflictuale ireconciliabile, un spaţiu dinamic, de dezvoltare economică şi socială, în conexiune activă cu ţările comunităţii europene şi cu acelea din zonele adiacente acestui spaţiu.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Advertisement

38 Responses to ““EUROPA PRIVEŞTE SPRE EST””

 1. fragmentariumpolitic Says:

  Dihotomia Est-Vest a fost o creatie politica si ideologica a Razboiului Rece, care a exprimat si tintit divizarea continentului european, o ideologie a divizarii unei entitati unice si unitare sub raport fizico-geografic, istoric, cultural si pe multe alte planuri. Din pacate, unele forme reziduale ale fostei divizari politice continua sa ne marcheze si azi (inclusiv sub aspect mental si chiar conceptual). Balcanii sunt parte a intregului numit Europa, cu toata ‘tesatura’ de interferente si consecinte pe care le presupune aceasta realitate indisolubila, ceea ce ar trebui sa ne faca sa renuntam la tentatiile etno-centriste in favoarea politicilor care sa puna in centrul lor unitatea europeana si cetateanul european. Balcanii vor trebui sa nu mai fie priviti drept partea putreda a marului din panerul european.

 2. a1a1a2 Says:

  Un discurs remarcabil. Felicitari, domnule presedinte Iliescu ! Am, totusi, mari rezerve privind ecoul practic al celor enuntate de dvs. E posibil ca tezele dvs. sa ajunga la urechile decidentilor din UE, dar e putin probabil ca ei sa accepte ca trebuie sa si dea, nu doar sa ia de la “saracii” din est, recte din Balcani. Pentru ca la capitolul “luat” si-au depasit, cred, propriile asteptari. Inca o data, felicitari sau cum se spune in engleza: nice try.

 3. Marcus Says:

  Time-Out La Cotroceni

  Doar cu gand la suspendare de o craca, sus, in vant,
  Chiombu’, morcovit prea tare, s-a dezis de-al sau cuvant
  Si-ajutat de o chichita, n-a semnat lege-aprobata,
  Spre-a fi iarasi greu furata, lui Roberta i-a fost data.

  Jurii de la-Nalta Curte au cazut de prosti, se pare,
  Dandu-si girul pentr-o lege, trecuta prin fraudare.
  Muti privesc acum la voda, cum de ei joc si-a batut
  Cand le-a ordonat s-accepte drept ca lege, un rebut.

  De tampiti sunt luati s-oranjii, luptatori neinfricati,
  Doar in vorbe, caci in fapta, dovediti slugoi ratati.
  La teveuri apar iarasi, cu un aer dus si tamp,
  Si cu vorbe mincinoase vor sa-l scuze pe talamb.

  Chiombu’ insa e ferice si-si mai toarna o stacana
  Bucuros isi rade-n barba, a scapat in plina toamna.
  Morcovu’ ce-n gat ajuns-a, fiind infipt adanc in dos
  Scoate acum frunze p-afara si e numai bun de ros.

  Din nou el poa’ sa respire, ba chiar poate sa si bea
  Iar de-o trage-o flatulenta, apt va fi si de-a manca.
  Pe Elena o s-o roage sa-i procure-un iepurila
  Morcovul sa i-l manance, caci lui Boc ii e cam sila.

 4. Larisa Says:

  Domnule Presedinte,

  As dori sa va supun atentiei 2 probleme:

  1. Muntii Balcani nu trec prin Romania, va rog sa ne lamuriti de ce vorbiti despre Romania ca despre o tara Balcanica?

  2.Premiul Nobel pentru PAce din acest an a fost castigat de un luptator pentru drepturile omului din China, aflat in arest. Datorita vastei dvs experiente internationale va rog sa ne spuneti care pasaje din carta Drepturilor Omului sunt in discordanta cu civilizatia si cultura Chineza.

  http://clubulconventiadoamnelor.wordpress.com/2010/10/08/liu-xiaobo-premiul-nobel-pentru-pace/

  Multumesc anticipat pentru raspunsuri.

 5. Victor Says:

  Legat de crima de la Craiova unde un elev de liceu a fost ucis de un derbedeu, am constatat (din nou) cu mahnire ca societatea civila nu a avut o reactie normala in astfel de cazuri. Nu ma surprinde ca politicienii au dat vina unii pe altii, mai ales cei din opozitie gasind un prilej bun pentru a acuza fie Ministerul de Interne de parca ar putea fi prezent un politist oriunde unui ticalos ii vine sa omoare pe cineva, fie pe Ministerul Invatamantului de parca raspunderea educatiei unei natiuni revine exclusiv scolii, dar faptul ca societatea civila a reactionat in acelasi registru ca si politicienii, adica spalandu-se pe maini de responsabilitate, ma surprinde.

  In opinia romanilor, raspunderea, – nu numai in cazul acesta, ci intotdeauna cand se intampla ceva rau, este a altora. O societate bolnava, in care oamenii nu mai au niciun dram de respect unii pentru ceilalti , in care fiecare gandeste si isi educa copiii in a se gandi numai la ei insisi fara sa se gandeasca niciodata la semenii lor, o societate in care violenta este la tot pasul, o societate in care oamenii se omoara pentru un loc de parcare, se injura in trafic, nu-si zambesc niciodata, au ca repere indivizi cu masini scumpe si care traiesc din “combinatii”, o societate in care este posibil ca un individ sa omoare un bunic care isi ducea nepoata in parc pentru ca nu traversa pe trecerea de pietoni!!!! atat de repede pe cat isi dorea animalul, o societate in care un altul trece cu masina tot pe o trecere de pietoni peste un copil in landou, nu cumva este o societate care si-a pierdut orice reper moral? Grija si respectul pentru copiii natiunii ar trebui sa fie ceva sfant. Pana si animalele simt si actioneaza in sensul grijii si respectului pentru urmasii rasei. Cat de jos pot fi oamenii care nu mai au niciun respect pentru copiii natiunii? Cazuri de acest fel se vor inmulti. Suntem o societate in care indivizii se comporta intre ei cu mult mai rau decat se comporta animalele in cadrul aceleiasi rase. Suntem o societate in care la tot pasul vedem ura, rautate si nepasare fata de semeni. Tragedia de la Craiova in care un tanar exceptional a fost ucis miseleste de un exponent tipic al societatii ar fi fost un moment bun ca romanii sa traga niste concluzii si sa incerce sa se corecteze. Sa inteleaga ca educatia copiilor natiunii este raspunderea fiecaruia dintre noi si nu numai a familiei, a scolii sau cum in mod ridicol unii pesedisti incearca sa sugereze, a lui Basea si a lui Boc. De acord, comportamentul lui Basescu, limbajul lui, tot ceea ce face poate produce tulburari grave in societate. Dar o natiune puternica care functioneaza in baza unor principii sanatoase, in baza respectului pentru ceilalti, in baza respectului pentru reguli nu poate fi influentata in asemenea hal de catre un singur om-fie el si presedinte, incat sa ajunga atat de jos.
  Oamenii din Europa civilizata se respecta si se ajuta unii pe altii. Rautatea noastra , a romanilor face sa fim singura natiune de pe Pamant in care oamenii nu se ajuta unii pe ceilalti. Nu ne pasa decat de noi insine si in cel mai bun caz de familia noastra. De parca am trai intr-un clopot de sticla si nu am interactiona unii cu ceilalti. Asta face ca viata noastra de zi cu zi sa fie extrem de dificila. Respectul pentru ceilalti si respectul pentru reguli daca ar exista, ar face ca viata noastra de zi cu zi sa fie mult, mult mai buna. Asadar nici macar nu este vorba despre altruism. A face bine celuilalt, a-l respecta pe celalalt nu ar face dact sa ne asiguram ce traim cu mult mai bine, lipsiti de stres si de toate sentimentele negative de care ne inconjuram zilnic. Devenim din ce in ce mai dezechilibrati , presiunea, stresul provozat de rautatea altora cumulat cu propria noastra rautate se rasfrange asupra copiilor nostri. Limbajul, comportamentul in societate al fiecaruia dintre noi fac parte din educatia pe care o oferim copiilor. Nu numai familia si scoala sunt raspunzatoare pentru educatia tinerilor ci noi toti, fiecare dintre noi impartim aceasta raspundere. Este , asa cum am mai spus, absolut ridicol sa discuti despre violenta in scoli cand tu esti ca om politic reprezentatul unei SOCIETATI VIOLENTE. Ce asteptam? Ca scoala sa fie un sanctuar unde tanarul si profesorul deopotriva intra si brusc uita ce a vazut si ce a auzit pe strada?

  Dar romanul niciodata nu este de vina, niciodata nu are raspunderi… Este de vina sistemul???, Iliescu, Basescu, Constantinescu numai el individul nu are niciodata nicio vina….
  Saracia si grijile enorme nu sunt o justificare pentru pierderea demnitatii de om, nu sunt o justificare desigur nici pentru profesori in a fi nepasatori cu cei pe care au datoria dar si sansa de a-i forma, nu sunt o justificare nici pentru institutiile statului in a-si face datoria.
  De acord, trecem prin vremuri grele dar ce legatura are???? De ce trebuie sa fim nepasatori, sa injuram, sa ne certam, sa nu acordam prioritate copiilor si femeilor (“women and children first” )? Pentru ca suntem saraci? Sau pentru ca este Basea la putere? Ridicola justificare. In fapt nu exista justificare pentru felul in care ne comportam. Si desigur ne-am obisnuit ca CINEVA sa rezolve. Cu precadere clasa politica. Ei bine, asa ceva nu se va intampla NICIODATA. Ca sa ne fie mai bine, numai noi insine putem rezolva. Nu poate veni Iliescu sau Constantinescu sau Basescu si sa te determine sa nu mai injuri sa cedezi avantajul unui batran sau unei femei, sa zambesti atunci cand interactionezi cu un semen etc, etc.

  Legat de oamenii politici raman la parerea ca in afara Presedintelui Iliescu singurul de la care intr-adevar avem ce invata, mai ales modestie, bun simt, empatie pentru semeni etc, restul, in frunte cu actualul lider Ponta sunt niste nemernici. Chiar acum il urmaresc pe Ponta cu discurs la Congresul Femeilor PSD. Diferenta intre el si Nastase este ca Nastase era un arogant extrem de fin spre geniu si desigur un om cu o capacitate intelectuala remarcabila pe cand asta este un arogant din topor care nu face decat sa enerveze pe toata lumea. Eu nu stiu de ce in sondaje este creditat cu ceva pentru ca toti cei cu care am discutat – si nu putini- nu-l pot suporta. Probabil cei care inca se gandesc ca PSD inseamna Iliescu l-ar vota pe Ponta…

 6. Victor Says:

  Pentru o mai buna intelegere a comentariului de mai sus am sa-i intreb pe romani, daca, sa presupunem prin absurd, am avea o conducere exceptionala si bani, foarte multi bani, vile si masini de lux, am fi mai fericiti, mai linistiti, mai lipsiti de stres? Cand iesim din vilele somptuoase si un nemernic ne injura pentru te miri ce, altul ne taie calea, altul da peste noi pe trecerea de pietoni, cand pe scara rulanta oamenii stau haotic si nu asa cum trebuie numai pe dreapta pentru a permite celor ce se grabesc sa urce sau sa coboare rapid pe stanga, cand iti trece unul pe culoarea rosie prin fata masinii, etc. etc, atunci ar fi ok?

  SISTEMUL este o notiune abstracta! Sistemul suntem noi! Noi generam haosul. Institutiile statului sunt reprezentate de oameni din randul nostru. De oameni care actioneaza asa cum actionam toti. Nu sunt extraterestri. Deopotriva oamenii politici!!! Institutiile statului sunt reprezentate de aceiasi oameni care pe strada nu au parte decat de injraturi si priviri rautacioase. Si asteptam de la ei sa fie intr-u fel special. Sa aiba grija de comunitate, sa le pese. Dar cum, atata vreme cat nimanui nu-i pasa de celalalt? Cum, atata vreme cat fiecare dintre noi cautam sa fentam regulile, sa ne cream avantaj? Cum, atata vreme cat nici macar la 20 de ani de la Revolutie nu intelegem ca atunci cand cumparam ieftin din afara magazinului, “la negru” cum se spune, nu am castigat nimic asa cum pare la prima vedere ci dimpotriva pierdem enorm in perspectiva. Fluxul, bunul mers al rotitelor care invart asa zisul sistem este zilnic, ceas de ceas, secunda de secunda intrerupt de fiecare dintre noi care cautam sa ajungem in avantaj nerespectand regulile. Si atunci ce inseamna “SISTEMUL ESTE DE VINA”?????? Vina este a noastra a fiecaruia dintre noi a celor care dam si primim spaga pentru obtinerea de avantaje a celor care incercam sa ajungem la semafor in fata altuia nerespectand regulile, a celor care traversam strada pe culoarea rosie a semaforului sau prin locuri nepermise, a celor care nu cedam avantajul batranilor, femeilor si copiilor, a celor carora nu ne pasa decat ce se intampla in ograda noastra. Am vazut milionari in Euro care ajungand acasa isi schimba pantofii cu cizme de cauciuc, coboara din limuzina in noroiul de langa ograda si deschid poarta pentru a baga masina. Din nepasare si rautate le este greu sa puna un ban la dispozitia comunitatii pentru a face drumul din fata casei practicabil. Pana nu o sa intelegem ca asa zisul SISTEM este generat de noi insine nu o sa traim mai bine. Indiferent cine este conducatorul si indiferent cati bani vom avea. Copiii nostri vor fi supusi acelorasi riscuri, ei nu vor trai intr-o lume mai buna doar pentru simplul motiv ca avem noi mai multi bani. Vor fi imbracati bine, vor avea tot ce-si doresc in materie de bunuri materiale dar vor fi la fel de injurati, de batuti, de supusi tuturor relelor la care noi insine contribuim, punem umarul zi de zi…. Asta este ideea. Iar societatea civila macar la nivelul elitelor ma dezamageste. Niciodata nu deschide discutia in sensul asta. Intotdeauna deschide piste false, bunaoara in cazul criminalului de la Craiova, stam sa discutam despre felul in care ar trebui pedepsiti criminalii ceea ce mi se pare o prostie fara margini. Desigur este extrem de benefic pentru rautatea caracteristica a romanului needucat sa-i hranesti pornirile discutand despre posibilitatea introducerii pedepsei cu moartea. Dar este o prostie fara margini. Asta nu face decat sa inrautateasca situatia si asa ajunsa intr-un punct critic. Sau mai precis sub punctul critic. Astfel de discutii nu-si au rostul. Apoi chestia cu sa faca statul, sa faca scoala, sa faca militia sa faca dracu… Frate, poti sa ceri ceva atunci cand oferi ceea ce tu trebuie sa oferi. Ori tu ai impresia ca daca statul iti retine o parte din bani ti se cuvine totul si statul trebuie sa rezolve orice. Ori nu este deloc asa. Raspunderea ta ramane si inca felul in care actionezi are o pondere foarte mare intru bunul mers al “SISTEMULUI”. Romanii nu sunt normali la cap, li se pare ca daca li se retine un ban, statul este dator sa sa vina si sa corecteze pe fiecare dintre noi care injura, care tipa, care are un comportament necivilizat. Bai fratilor, statul iti poate oferi un cadru institutional dar nu poate fi prezent in fiecare autobuz unde un nesimtit sta pe scaun si un batran sau o femeie in picioare. Sper ca am fost destul de clar.

 7. Victor Says:

  Foarte haiosi unii politicieni romani. Bunaoara citesc pe blogul unui europarlamentar roman, si hai ca sa nu discutam smechereste, este vb despre Corina, ca a facut o interpelare Comisiei Europene ridicand problema violentei in scolile romanesti cere nici mai mult nici mai putin decat solutii. Este mai mult decat ridicol. Dar tu Corino ce solutii ai pentru rezolvarea acestei probleme? Vorbesti despre exemple pozitive si despre cateva ministere de parca Ministerul Invatamantului ar trebui sa-ti trimita in fiecare scoala cateva exemplare- culese de unde???, si sa-i determine pe copii sa-i umreze pe acestia si nu pe cei “smecheri” asa cum au ei in cap datorita educatiei pe care o primesc la nivelul societatii, Internele ar trebui sa pazeasca cu cate un militian fiecare individ din tara asta iar Udrea sa-i oblige prin lege pe toti sa alerge pe strazi sau sa pedaleze pentru ca altfel romanii nu pot face miscare…

  Nu vreau sa insist pe aspectul ca din cei 20 ani, jumatate din perioada asta, minsterele puse in discutie de tine au avut conducere pesedista si violenta era prezenta in scoli exact la aceleasi cote sau mai mari dar ar fi interesant sa aflu cum gandeste un europarlamentar care in mod absolut ridicol in opinia mea cere unor straini solutii pentru propria comunitate. Uiti probabil ca legislatia romana este aliniata la cea europeana, ca exista institutiile necesare implementarii si urmaririi respectarii acesteia si ca mai mult decat atat Europa nu poate face. Europa, Comisia nu iti poate educa natia. Educatia nu inseamna programa, si nu inseamna numai scoala nicidecum. Regulile sunt bune si faptul ca ele nu sunt respectate de NIMENI aproape este din vina societatii in ansamblul ei. Exemplele de urmat ti le alegi singur nu trebuie sa ti le ofere CINEVA. Cine este in stare sa-si asume responsabilitatea in a pune stampila : asta este bun de exemplu, asta nu? Ai mai intalnit, ai mai auzit de o societate in care exemplele sunt oferite de CINEVA anume? Exemplul ti-l alegi singur in urma acumularilor si porpilor aspiratii. Dezbarati-va de ideea ca CINEVA trebuie sa rezolve , de ideea ca avem nevoie de un tatuc! Uite iti dau eu o idee . Du-te la Comisie si spune asa: Eu, Corina, ca om politic, platit, vreau sa fac ceva ca sa rezolv problemele Romaniei. Sa ma implic. Asa ca am decis sa ma duc in cat mai multe unitati scolare si sa incerc sa organizez seminarii prin care sa ajut la educarea tinerilor tarii mele. Asta puteti face. Ia-i de mana pe toti europarlamentarii deopotriva pesedisti dar si din alte grupuri si duceti-va in unitati scolare si incercati sa-i invatati pe copii ce este bine si ce este rau. Incercati sa mediati schimburi de experienta cu scoli din tarile civilizate. Etc. Si cred, doar cred, :) ca cei din Comisie nu se vor impotrivi. Altminteri batem campii iar voi politicienii ne demonstrati ca nu faceti decat sa speculati pe nenorocirile care se intampla in tara asta pretinzand ca vezi doamne va pasa. Va pasa, ducandu-va la presupusul stapan si aratand cu degetul spre altul. Dar care culmea!!! este tot roman. Si trebuie sa vina italianul sau neamtul sa imparta dreptatea. Hai sa terminati cu vrajeala si implicati-va modest in a face bine in mod inteligent nu cu para (adica parand) la presupusul stapan. Eu in locul Comisiei te-as intreba asa : dar voi romanii ce faceti la nivelul societatii civile atata vreme cat cadrul legislativ si institutional exista? Cum va implicati in rezolvarea acesor probleme pe care le reclami? Ce fac parintii, ce face biserica, ce face conducerea comunitatii, primaria, consiliul local pentru remedierea situatiei? Ce programe exista? Cine se gandeste sa acceseze fonduri europene pentru programe de genul asta? Noi, europenii va punem bani la dispozitie? DA! De ce nu-i accesati? etc….

 8. Victor Says:

  ps. Disuctand putin si politic, desigur Ponta este un bun exemplu de urmat pentru tinerii acestei tari. Te bagi in politica, aderi unor principii social-democrate si apoi iti cumperi limuzina de 130,000 Euro cand cei pe care in mod traditional ii reprezinti tu adica cei multi cum spunea Presedintele Iliescu nu mai au nici bani de paine. Este absolut un bun exemplu! Asta este iarasi o problema. Pentru ca BASESCU este intr-adevar toxic pentru societate. Dar in primul rand ca situatia este rastalmacita. Nu el este de vina ca ne conduce. El este exponentul unei bune parti a acestei natiuni. Deci partidul care il sustine a ales sa reprezinte genul acesta de romani. Iar faptul ca voi, ceilalti nu ati reusit sa propuneti un EXEMPLU macar car esa ne faca pe noi astialalti sa ii venim alaturi nu este vina lui Basea nici a Comisiei decat a voastra. Asadar daca vorbim de exemple hai sa incepem in propria ograda si abia apoi sa aratam in ograda altora.

 9. 10 octombrie 2010 – Ziua Mondială a Sănătăţii mentale « Sfinxul Says:

  […] Aşa cum a fost imaginat de întemeietorii săi, modelul Europei unite este unul al coeziunii social… […]

 10. Ciprian Bojan Says:

  Ar trebui să se ştie faptul că Europa estică are şi destule valori, nu numai probleme. Disensiunile au mocnit în perioada postbelică, acutizându-se după căderea sistemului comunist. Europa de Est a pierdut astfel 50 de ani pentru a reuşi să-şi aplatizeze conflictele. Atâta tot.

 11. fragmentariumpolitic Says:

  Refuzul consultarilor, un exces nemotivat

  Niciodata comunicarea politica nu poate face rau democratiei, ci, dimpotriva, o poate consolida, orice optim decizional in orice problema sensibila neputandu-se intemeia decat pe confruntarea a cat mai multor opinii, propuneri sau viziuni de solutionare. Acest mod de abordare a rolului primordial si, totodata, functional al comunicarii este unul de principiu, are valoare de axioma politica, nemaiavand nevoie de nicio demonstratie si neadmitand nicio exceptie, oricat de grave sau de grele ar fi problemele ce ar urma sa faca obiectul discutiilor, dar faptul ca legat de solutionarea acestora pot exista pozitii diferite sau chiar opuse este o cu totul alta problema, care nu anuleaza ncesitatea comunicarii ci o face imperioasa.

  Iata insa ca pe malurile dambovitene practicile unor partide in materie de comunicare pot sta si altfel. Dupa cum este cunoscut, presedintele Traian Basescu a trimis o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament, prin care i-a invitat la Palatul Cotroceni, luni, 11 octombrie, ora 12.00, pentru o discutie privind prioritatile legislative. Nimic anormal pana aici, avand in vedere prerogativa constitutionala a Presedintelui de mediator, stringenta adoptarii sau revizuirii unor legi, asa cum este controversata Lege a pensiilor. Numai ca (si aici intervine neobisnuitul), PNL si PC au ales sa refuze participarea la aceste consultari democratice, impunand practic un bizar boicot al acestora, avand in vedere ca interesele segmentelor de electorat pe care cele doua partide le reprezinta vor ramane necunoscute si nesustinute la consultarile in cauza. Oricat de mult si de negativ ar personaliza liberalii si conservatorii institutia prezidentiala si relatiile lor cu aceasta (si, sunt de acord, Presedintele are multe pacate politice, ca persoana), nu refuzi o tribuna de comunicare si influentare politica, orice castig obtinut pe aceasta cale, oricat de mic ar fi, chiar si numai cognitiv, tot e mai mult decat nimic. In mod clar, intr-un astfel de caz calculul politic nu se suprapune celui electoral.

  Inchistarea intr-un asemenea blocaj riscant de comunicare poate avea repercusiuni si asupra unitatii opozitiei, dar si a aliantei PSD-PC, avand in vedere ca PNL si PC sunt partide parlamentare de opozitie, iar ultimul a anuntat ca-si va mentine pozitia indiferent de cea a PSD, care urmeaza sa si-o precizeze in urma discutiilor din BPN. O fractura a opozitiei ar fi ultimul lucru care ar fi de acceptat intr-o etapa atat de convulsiva. Refuzul dialogului nu a adus niciodata nimic bun, dar sper ca opozitia social-democrata sa nu urmeze o asemenea cale.

 12. Octavian Radu Says:

  Eu sa fiu la conducere…as privi si mai spre Est.
  As privi spre Pacific.
  As privi spre China… Tara ca va ajunge in opinia mea…cea mai puternica tara de pe planeta in maxim 20 de ani.

  http://www.octaraduro.wordpress.com

 13. Mihnea Georgescu Says:

  Domnule Preşedinte,

  A fost o plăcută surpriză să vă revăd astăzi, în atmosfera intimă din sala de la Tinerimea Română, cu ocazia Decernării Medaliilor Dr. Alexandru Şafran.

  Iată câteva impresii la cald despre Eveniment:

  http://mihneazgeorgescu.wordpress.com/2010/10/13/medaliile-dr-alexandru-safran/

 14. Medaliile Dr. Alexandru Şafran | Mihnea Georgescu Says:

  […] plăcut cum i s-a adresat Aurel Vainer lui Ion Iliescu – PRIETEN AL FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREILOR DIN ROMÂNIA, OM AL PĂCII ŞI AL […]

 15. fragmentariumpolitic Says:

  O interogatie schröderiana: “Europa, incotro ?”

  Liderul social-democrat Adrian Nastase anunta pe blogul sau (http://nastase.wordpress.com/2010/10/13/premiu-pentru-bloggeri) ca Fundatia Institutul “Ovidiu Sincai”, al carei presedinte este, va fi gazda unui eveniment de exceptie – conferinta “Europa, incotro ? Solutiile economice ale stangii“, care va fi sustinuta de catre proeminentul om politic si de stat german Gerhard Schröder, fost cancelar al Germaniei (1998-2005), vineri, 15 octombrie, la Bucuresti, Hotel Marriot, sala Grand Ballroom, incepand cu orele 09.45.

  Gerhard Schröder s-a nascut la 7 aprilie 1944 si a fost crescut intr-o familie de muncitori. Tatal sau, Fritz Schröder, a murit in cel de-al doilea razboi mondial (pe 4 octombrie 1944), in luptele germano-ruse din Romania, fiind inmormantat la Ceanu Mare, judetul Cluj. Pe 12 august 2004, Gerhard Schröder, pe atunci cancelar federal, s-a recules la mormântul tatălui său, aflat în curtea bisericii ortodoxe din Ceanu Mare. Membru SPD din 1963, Schröder a desfasurat o activitate politica bogata, in fruntea Tinerilor Socialisti, ca parlamentar social-democrat si ca presedinte al SPD (1999-2004).

  Evenimentul care-l va avea in centrul sau pe Gerhard Schröder vine la putina vreme dupa ce social-democratii romani, reuniti in Clubul de la Bucuresti, patronat de Ion Iliescu, au reflectat pe marginea unei intrebari cu o acuitate asemanatoare: “Romania, incotro ?” Cu deschiderea-i sarmanta binecunoscuta de-acum, Adrian Nastase acorda un “premiu” blogger-ilor, invitandu-i sa participe la prestigiosul eveniment.

 16. Ovidiu Says:

  Interceptari telefonice savuroase intre jurnalistul Bogdan Chirieac si omul de afaceri Dorin Cocos sotul ministrului turismului Elena Udrea – VEDETI SI O POZA RARA, BASESCU – COCOS

 17. Ovidiu Says:

 18. George Serban Says:

 19. George Serban Says:

  Daca as fi superstitios, ar trebui sa ma gandesc ca dupa o vizita a lui Gorbaciov, in Romania, se intampla ceva … de bine. Si, chiar ma gandesc, de ce n-as fi superstitos?!

 20. fragmentariumpolitic Says:

  Economistii nobelisti, rezonatori politici

  Si Nobelul pentru economie din acest an a confirmat, daca mai era nevoie, ca abordarile macroeconomice continua sa ramana datoare mai degraba politicii decat stiintei. Citind tezele lui Peter A. Diamond (SUA), Dale T. Mortensen (SUA) si Christopher A. Pissarides (Marea Britanie) despre prejudiciile pe care le-ar aduce economiei si statului ajutoarele de somaj generoase si asteptarile salariale si de mediu ridicate ale somerilor aflati in cautarea unui loc de munca ai impresia ca ai in fata un tratat al ideologiei de dreapta, in care recunosti cu usurinta inclusiv idei ale “doctrinei basescianiste”. Datorita acestui lucru, nu m-as da pe mana unor economisti nobelisti, cu toata rezonanta acestora. Pana la urma, Premiile Nobel nu fac altceva decat sa transforme laureatii in niste uriase cutii de rezonanta politica. La fel se intampla si cu unele dintre asa-zisele profetii despre criza, la fel de nobelate. A nu se intelege ca sunt, ab initio, impotriva deficitului bugetar sau a austeritatii, dar a amesteca situatiile din spatiul atlantic cu cele din cel central si est-european este cel putin o eroare (ca sa nu spunem o impietate ideologizanta). Pedalarea excesiva pe problema riscurilor adancirii austeritatii pentru posibila recadere in recesiune nu ar trebui sa fie generalizata, ci diferentiata pe spatii geoeconomice, in raport de marimea deficitului bugetar. Trebuie spus foarte clar ca problemele generate de deficit sau austeritate nu sunt determinate de prezenta sau de absenta acestora, ci de proportiile in care se manifesta. A forta, in unele cazuri extreme (cunoscute deja), limitele indatorarii, ale traiului pe datorie, arata ca nu s-a invatat lectia crizei. Un buget perfect echilibrat este greu de realizat (si poate nici nu este necesar, mai ales din perspectiva investitionala), deficitul in anumite limite rezonabile putand juca un rol stimulativ, dar cand acesta irumpe si scapa de sub control, echilibrul macroeconomic este dat peste cap. Faptul ca PSD se pliaza pe asertiunile anti-austeritate ale economistilor nobelisti nu ar trebui privit decat in termenii unui politicianism speculativ pasager.

 21. Gabriela Savitsky Says:

  Şi noi tot într-acolo privim. Cei mai familiarizaţi cu lumina. :)
  Mai ales că a fost aniversarea lui Vladimir Putin, un personaj emblematic al politicii mondiale în acest debut de secol XXI. A schimbat cursul istoriei slavilor şi cred că nu numai a lor. Din păcate, noi, balcanici şi supuşi frivolităţii, nu suntem capabili să ridicăm un lider care să redea României locul în istorie. Din păcate.
  E o impresie personală: Nu găsiţi că domnul Marica are fizionomia unui viitor lider (nu numai de sindicat)?

 22. Halucinant: Nastase vinovat pentru greva de la M.F.!!!! « Popateapa's Blog Says:

  […] Somnul raţiunii voastre a născut Hidra cu mii de capete Basesco-PDL-iste! Heracle arata-te! Oare P… […]

 23. Victor Says:

  Pentru a intra la putere cu orice pret si trebuind deci sa faca pe plac liberalilor, social-democratii sunt dispusi sa impoziteze progresiv veniturile dar sa pastreze in acelasi timp cota unica in cazul impozitului pe profituri.

  In programul social-democratilor – in cazul in care ar veni la guvernare – apare revenirea la salariile dinainte de taierea acestora cu 25%. Nu este ok. Bineinteles ca nu imediat se va intampla chestia asta ci dupa circa 4-5 luni. Asta inseamna pe la jumatatea anului viitor daca guvernul Boc cade in perioada imediat urmatoare. Mai dureaza pana rezolva cazul Basea si asta se poate face dupa mine numai initiind procedura de suspendare. Referendum, bla bla, asa ca romanii trebuie sa stie ce-i asteapta atunci cand vin social-democratii si-i prostesc. Este o noua manevra meschina a social-democratilor asa cum ne-au obisnuit in ultimii ani. Cei 25% vor fi dati inapoi si de guvernul Boc cam tot pe atunci pentru ca se apropie alegerile din 2012. Romanii fac ce fac si pierd. Daca social-democratii ar fi altfel decat astia de acum dar va spun limpede ca NU SUNT, ar reveni la salarizarea din 2008 cu tot cu sporuri, stimulente si cele 25% taiate. Pentru ca romanii au pierdut mult mai mult decat cei 25% cu care se impauneaza social-democratii acum ca si cum daca da inapoi un drept trebuie sa le fim recunoscatori. Exact ce spuneam cu ceva timp in urma. Astia de acum au dus tara atat de jos incat acum vin social-democratii dau doi lei si lumea ii aplauda. Ori nu este normal. Ei speculeaza situatia dar noi nu ar trebui sa le acordam sprijinul neconditionat. Si asa se duc acolo sa fure macar sa ne fie si noua mai bine, nu?

 24. Ovidiu Says:

 25. fragmentariumpolitic Says:

  Marele interconector strategic

  Analiza evenimentele internationale releva ca acestea tintesc transformari sistemice in directia realizarii unui nou echilibru de putere mondial, iar atunci cand ideile incep sa circule inseamna ca si lumea va incepe, mai devreme sau mai tarziu, sa se miste. NATO dezbate un nou concept strategic, cu accent pe restrangerea sau chiar abandonarea disuasiunii nucleare, in favoarea scuturilor antiracheta (idee marca Obama). Rusia se pregateste sa se retraga onorabil din Transnistria, rusii fiind deschisi la propunerile UE si SUA de solutionare a acestui conflict inghetat. Iliescu si Schroeder, reuniti la aceeasi masa, sustin idei complementare, ca Rusia sa nu devina membra a UE, dar sa faca parte dintr-o forma de asociere cu aceasta. European Council on Foreign Relations (ECFR) pledeaza pentru trecerea de la “concertul de putere” (al sferelor de influenta post razboaiele napoleoniene, Congresul de la Viena, 1815) la un “concert de proiecte”, in care securitatea europeana sa se sprijine pe UE, Rusia si Turcia. Merkel si Sarkozy urmeaza sa se intalneasca, la Deauville, cu Medvedev, pentru a raspunde, dupa doi ani, chemarii acestuia, din 2008, la o dezbatere privind o noua arhitectura de securitate a Europei. Si lista ar putea continua…

  In toate aceste cautari de securitate si stabilitate exista insa un paradox. Dupa incheierea Razboiului Rece si reunificarea europeana, in urma careia dihotomia ideologica Est-Vest de pe continent a fost inlaturata, toata Europa Centrala si de Est privind spre Vest, inapoia acesteia s-a ridicat un alt zid, desi invizibil, vechea dihotomie, transformata intr-una politica, mutandu-se mai la Est. Consecinta a fost ca Europa a continuat sa fie schioapa, sa se sprijine doar pe un pilon, pe cel atlantic. Desi in mod natural, fizico-geografic, face parte din Eurasia, cea mai mare insula a lumii, Europa a ramas despartita de aceasta printr-o falie geopolitica. Prin pozitia sa mediana, intre spatiul atlantic si cel asiatic, Europa ar trebui, in virtutea globalizarii, sa joace rolul unui interconector strategic, lucru care din pacate nu se intampla. Marile piete si resurse din Orient, catre care Europa sta cu spatele, nu mai pot fi ignorate, cu atat mai mult cu cat acestea ar putea smulge Occidentul din criza in care se zbate. China si India, de exemplu, sunt gigantice si intr-o ascensiune nestavilita. Dar si Rusia si Turcia, prin dublul lor caracter, de tari euroasiatice, pot juca un rol major in stabilizarea si securizarea Europei, asa dupa cum demonstreaza tot mai multe studii de securitate. Chiar daca Rusia si Turcia au alternativa optiunii asiatice, Europa ar trebui sa valorifice in interesul securitatii europene orientarile pro-europene ale actualelor guverne din aceste tari. Concomitent cu consolidarea pilonului euro-atlantic, Europa ar trebui sa-si puna in valoare rolul de interconector geopolitic si geoeconomic si sa-si construiasca cel de-al doilea pilon de sustinere, cel euro-asiatic.

 26. In capitala… « Sfinxul Says:

  […] Ion Iliescu : […]

 27. Europa încotro? Soluţiile economice ale stângii « Hai ca se poate! Says:

  […] avut alocutiuni d-nii Ion Iliescu, Victor Ponta si Adrian […]

 28. Congresul PSD, dar nu mai e live « Oana Stoica Mujea Says:

  […] eu Sala Palatului full de oameni. Că de unde erau ei, treaba lor. Oricum, de câte ori se pronunţa numele lui Ion Iliescu se aplauda mai rău ca la cine ştie ce spectacol de renume mondial. Îmi pare rău doar că i-am ratat […]

 29. Victor Says:

  Felicitari domnule Presedinte. Discursul dumneavoastra de ieri de la Congresul PSD a fost exceptional. Ati atins toate problemele care ar trebui sa-i preocupe pe liderii politici ai tarii iar viziunea dumneavoastra pentru rezolvarea acestora este extrem de realista, credibila. Din pacate, dintre toti liderii politici ai tarii realismul si credibilitatea va caracterizeaza doar pe dumneavoastra. Ati demonstrat inca odata ca sunteti singurul lider autentic si cu toate ca ati vorbit frumos despre PSD si plin de speranta in privinta capacitatii acestui partid, tin sa va spun ca strict in aceasta privinta nu va impartasesc punctul de vedere. Probabil ca nu va dati seama dar intre dumneavoastra si liderii PSD este o diferenta ca de la cer la Pamant. Pe scurt, pentru observatorul din afara este extrem de limpede ca in timp ce dumneavoastra sunteti preocupat de binele societatii, identificati cu precizie problemele cu care ne confruntam si aveti solutii realiste si inteligente de rezolvare a problemelor cu care ne confruntam, ceilalti sunt niste “guristi”. Va spun cu toata parerea de rau se vede de la o posta ca sunt prefacuti. In timp ce dumneavoastra v-ati aratat preocupat de de viata profesoarei aflata in greva foamei, de problemele de fond cu care s econfrunta societatea romaneasca, alde Ponta cu mistocarelile lui nu ne-a vorbit decat despre cat de ticalosi sunt Pedelistii si Basea si cat de buni sunt pesedistii si totodata ce solutii minunate au ei pentru tara fara insa sa arate ceea ce ati aratat dumneavoastra : ca intr-adevar constientizeaza problemele. Iar asa zisele solutii propuse de liderii pesede sunt de fapt o oferta de MITA pentru romani dovedind infatuare si crezandu-se stapanii inelelor, detinatorii adevarului absolut, considerand ca ei insisi sunt cu stea in frunte si pot schimba de pe o zi pe alta lucrurile in tara in timp ce dumenavoastra propuneti la modeul generic o viata mai buna fara sa excludeti implicarea intregii societati pe langa clasa politica.
  Stiu ca nu o sa va bucure dar ieri ati parut ca un extraterestru printre oameni mici in gandire care se vede din avion ca nu simt ce vorbesc.

 30. Victor Says:

  PS. In ideea in care vreun pesedist citeste ce scriu aici as mai vrea sa completez ca discursul dumneavoastra a fost (SINGURUL) extrem de aplicat ceea ce dovedeste o documentare de exceptie si plin de bun simt. Mesajele transmise -pentru cine intelege evident pentru ca dupa privirile porcine ale auditoriului am indoieli ca multi au inteles ceva- s-au adresat deopotriva societatii si clasei politice iar cu cei de la pedele ati terminat repede, i-ati ingropat cu doua-trei fraze fara sa insistati pe evidenta- cu totii vedem, traim sub aceeasi conducere dezastruoasa, nu mai avem nevoie de Ponta sa ne destepte aratand cat de ticalosi sunt guvernantii- .

 31. Victor Says:

  Apropo de promisiunile pesedeului am sa explic de ce ele- promisiunile sunt desarte. Mamica care a iesit in strada are un salariu de
  4 milioane si un copil mic de crescut. Ea are nevoie IERI de bani. Ori nici pesedeul nici mama pesedeului nu poate rezolva tehnic aceasta problema.
  Ceea ce promite pesedeul, programul in 100 de puncte sau cate naiba sunt nu poate fi pus in aplicare decat peste multe luni. Am mai scris aici ca este vorba despre o procedura care dureaza. Admitand ca motiunea trece, ca pesedeul intra cumva la guvernare, este o chestiune de durata. Tinand cont ca pedeleul este deja intr-o cadere dramatica in sondaje, este foarte probabil ca in cateva luni, odata ce facturile de iarna vor incepe sa vina, pedeleul va ajunge la sub 5 procente sustinere si este limpede ca singura sansa a partidului basescian pentru a mai fi vreodata jucatori in politica romaneasca este ca acestia sa dea bani populatiei. Asadar propunerea pesedeului de mita o putem astepta si din partea pedeleului. Ba mai mult. Pedeleul este sub o presiune pe care pesedeul nu o cunoaste. Adica, ei, pedeleul trebuie sa faca mai mult decat pesedeul pentru a recastiga o parte din sustinerea oamenilor. Asa ca tinand cont de faptul ca ambele partide vor putea sa dea mita cam in aceeasi perioada eu nu vad de ce am schimba acum. Desigur asa cum spuneam la inceput, asta nu este o solutie pentru mamica cu 4 milioane care trebuie sa-si hraneasca copilul. Ori intrebarea este ce se poate face pentru aceasta mamica care are nevoie de bani IERI. Replica conform careia “mai bine mai tarziu decat niciodata” si “numai noi putem rezolva” nu tine loc de rezolvare.
  Inca ceva. Romanii au memorie scurta. Uitam observ ca pesedeul a fost la guevrnare nu mai tarziu decat cu un an in urma. Legea pensiilor atat de hulita de pesede, din cate cunosc, a fost conceputa de ministrul Sarbu care pe atunci era fruntas pesede. Ponta era ministru in acelasi guvern care a facut exact nimic pentru a preintampina situatia dramatica in care s-a ajuns. Ori eu nu spun ca astia care conduc acum nu sunt ticalosi. Ba chiar sunt criminali. Dar nu cred ca poporul roman trebuie musai sa aleaga intre doua rele. Mai bine nu alegi nimic. Stiu ca Presedintele Iliescu a sustinut exact contrariul ieri la Congres, specificand ca teoria conform careia “toti politicienii sunt o apa si un pamant” este o idee indusa de basesti numai ca eu nu sunt deloc de acord. Pentru ca domnule Presedinte, este ceva deja demonstrat ca toti sunt o apa si un pamant. Iar chestia cu linia a treia, cei de 40 de ani, nu tine pentru ca insusi liderul lor a fost in prima linie a conducerii tarii si a aratat ce poate. Apoi Ponta premier este mai mult decat ridicol. Omul este la fel ca Antonescu. Hbar nu au economie. Unul este cu mistouri din topor iar celalalt cu retorica anti-basea. Dar de invatat nu invata niciunul. Mi se pare ridicol ca un lider de partid mare cum este pesedeul sa o tot faca hoata pe Roberta Anastase sa se preteze la mizeria asta de a jigni public o femeie in halul asta in loc sa discute asa cum ati facut-o dumneavoastra ieri la Congres. Toata ziua o face hoata pe Anastase si in fel si chip pe Basea. Asta nu are stofa de lider. Nu are clasa. Si nici nu are cunostintele necesare. Cu toate ca am retinut ca ati avut cuvinte de apreciere pentru el, va spun ca va inselati!

 32. fragmentariumpolitic Says:

  Impresii de Congressman

  Este greu sa descrii “extraordinarul“, denumire pe care Congresul PSD si-a meritat-o din plin, la propriu, cu atat mai mult cu cat, angajandu-ma intr-o astfel de anevoioasa intreprindere, am limpede in minte avertismentul lui D. D. Rosca ca orice punct de vedere pacatuieste prin partialitate. Pentru a nu risca sa nu vad padurea din cauza copacilor, nu ma voi opri asupra niciuneia dintre secventele celor aproape cinci ore de eveniment, ci voi incerca sa ma rezum la cateva perceptii generale, asa cum mi-au fost ele induse de imaginea Congresului, privit ca intreg, si in care cromatica, imaginea, sunetul si verbul si-au avut, fiecare, partea de contributie.

  Pe deasupra dominantei cromatice a rosului, culoarea PSD, dar si a energiei si pasiunii, care a curs, inevitabi, din penelul organizatorilor, au plutit mesajele de justitie si reconstructie sociala, izvorate din logo-urile “Romania Corecta – Romania Sociala” si “Stanga indreapta Romania“. Acestora li s-au adaugat cele de incredere si optimism, transmise de imnul UE, “Oda Bucuriei“, de reconciliere si resolidarizare a tuturor romanilor, la care au chemat melodia si cuvintele ”Horei Unirii“, de solemnitate, luciditate si patriotism, la care a indemnat intonarea “Imnului de Stat al Romaniei“. La nivel de verb, mesajul transmis de presedintele PSD, Victor Ponta, cat si de intregul Congres, a fost unul de unitate, hotarare si speranta.

  Dupa acest prim-plan, urmatorul a fost unul de forta politica si organizatoare, de cel mai mare si mai puternic partid al stangii, dat de miile de delegati din tara (4500), mandatati ai “poporului PSD“, de reprezentanti din diaspora, ai partidelor, sindicatelor, presei, misiunilor diplomatice etc., dar si de numarul mare de vorbitori si de cel al sutelor de pagini ale proiectelor prezentate Congresului.

  Cea mai puternica idee a forumului social-democratilor a fost insa cea data de viziunea si solutiile anticriza, propuse in Programul PSD de Guvernare, amintind de o adevarata “pregatire de santier” a viitoarei guvenari social-democrate. Prin prezentarea celor 100 de solutii de guvernare, de catre presedintele Consiliului National al PSD, Adrian Nastase, s-a spulberat si ultimul mit al regimului Basescu-Boc, inapoia caruia acesta s-a ascuns ca dupa o reduta, cum ca opozitia nu ar avea solutii. PSD nu numai ca are solutii, dar are si expertiza celei mai performante dintre guvenarile din ultimii douazeci de ani (Guvernul Nastase, 2001-2004), pentru a le putea operationaliza cu succes, cel mai mare numar de specialisti cu state indelungate in probleme de guvernare, cat si un candidat potrivit pentru functia de Prim- Ministru in persoana sefului partidului, Victor Ponta.

  Oricat de relevante ar fi impresiile despre Congresul extraordinar al PSD, acestea ar avea o mare lipsa daca nu au surprins atmosfera de insufletire, de emulatie si militantism, nota care a marcat intregul Congres, de la un capat la altul, precum un fir rosu. Cuvantul de inchidere al presedintelui de onoare al PSD, Ion Iliescu, a fost proba vie a faptului ca pentru un partid politic militantismul nu are si nu trebuie sa aibe varsta, pentru ca maretia faptelor acestuia nu poate veni decat din cea a umanismului militant al ideilor fiecarui membru de partid. Admirand vitalitatea si echilibrul constructului ideatic al Seniorului, i-am dat inca o data dreptate lui Montagne ca omul este un ucenic aflat permanent in faza de proba…

  i

 33. Am participat la Congresul Extraordinar al PSD in calitate de invitat « Hai ca se poate! Says:

  […] Ion Iliescu, presedinte de onoare al PSD, a cerut celor prezenti la Congresul de sambata, sa dovedea… si a declarat cu privire la fostul guvern Nastase ca a fost cel mai performant din perioada respectiva, “nu doar pentru ca a asigurat relansarea economica, ci pentru ca inflatia, pentru prima data dupa ’89, a ajuns sub 10% in conditii de echilibru macroeconomic“. […]

 34. Opinii putin altfel decat laudative ! « Popateapa's Blog Says:

  […] Dumitru Costin spunea ca PSD este un partener natural al sindicatelor. Oricât de bine intenţionat ar fi un partid,fie el şi de stânga,poate sa aibă unele derapaje atunci când ajunge la putere! Betia puterii este mare!Sindicatele pot trage un semnal de alarma! […]

 35. Victor Says:

  http://www.europafm.ro/stiri/interne/sorin-ovidiu-vantu-in-spital~n44131/

 36. Opozitia a depus motiunea de cenzura – citeste textul « Haicasepoate's Blog Says:

  […] Opozitia a depus la biroul presedintelui Senatului, motiunea de cenzura pentru destitutirea Guvernul… Motiunea a fost semnata de 209 parlamentari. […]

 37. dorucoarna Says:

  Domnule Presedinte,

  V-am urmarit la Congres ca inivitat, din lojele de sus: v-ati scris discursul in timp real, idei. Apoi le-ati reunit intr-o coerenta de invidiat, tot in timp real, chiar in fata microfonului! Plus dinamica si umor!

  Totusi, un repros: regula 80-60-40, desi fireasca nu-i buna, nu acum, nu-i lasati singuri in vremurile astea, domnule Presedinte, aveti datoria istorica de a readuce iarasi binele in viata Romaniei si a romanilor!
  Adevaratii marii oameni de stat sunt responsabili “pe viata”, nu?

  Felicitari!

 38. Forţă, înţelepciune şi Echilibru! | Pensiuneaedenjibou's Blog Says:

  […] Forţă, înţelepciune şi Echilibru! […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: