CONSILIUL NATIONAL P.S.D.

Raspund celor ce mi-au solicitat textul integral al Discursului pe care l-am prezentat in Reuniunea Consiliului National PSD din 4 februarie 2010. Multumesc celor ce au transmis aprecieri. In continuare postez TEXTUL INTEGRAL:


DISCURSUL SUSTINUT IN CADRUL REUNIUNII CONSILIULUI NATIONAL PSD  DIN 4 FEBRUARIE 2010

Dragi prieteni,

Vă  împărtăşesc faptul că nu eram decis să iau cuvântul la această adunare. Dar, preşedintele Consiliului Naţional mi-a sugerat că nu ar fi bine să nu iau cuvântul.

De aceea, vă rog să ma acceptati cu un MESAJ DE SUFLET.

Pentru că eu consider că ne aflăm într-un moment important al evoluţiei partidului nostru, iar actuala adunare a Consiliului Naţional şi mai ales Congresul PSD de peste două săptămâni pot să marcheze o relansare a activităţii partidului sau, din contră, să consacre declinul său.

I. Câteva constatări:

a) PSD – cu toate variantele sale (FSN, FDSN, PDSR) – s-a născut ca un partid al Revoluţiei, care a şi pus în practică obiectivele sale strategice: democratizarea ţării, reformarea economiei (trecerea de la o economie etatizată la economie de piaţă), integrarea europeană şi euroatlantică, deschiderea faţă de lume. Aceste lucruri nu pot fi contestate de nimeni.

b) Partidul nostru a avut răspunderea guvernării şi, atunci când s-a elaborat noua Constituţie democratică a României şi când s-au adoptat legile privatizării şi când România s-a asociat Parteneriatului pentru pace şi Comunităţii Europene, ca şi când s-au finalizat negocierile de aderare la Uniunea Europeană şi procesul de aderare la NATO.

c) PSD este cel ce a generat creştere economică, prin politicile economice promovate atunci când era la guvernare.

d) PSD este şi a fost un partid care a promovat reformele economice în România şi, în general, cu bune rezultate.

Nimeni nu constată, însă, că aceste reforme au avut un preţ: politic, economic şi social. Ne-am asumat acest preţ, dar, spre deosebire de adversarii noştri politici, am fost consecvenţi ideologiei noastre şi am însoţit aceste reforme cu măsuri de protecţie socială, adresate păturilor celor mai defavorizate.

e) Am făcut şi erori, pentru care am plătit şi plătim încă. Dar bilanţul nostru a fost, în esenţa sa, pozitiv.

Şi, cu toate acestea, unii se străduiesc să ne demonizeze, în fel şi chip, prezentându-se chiar drept un pericol – identificându-ne ca urmaşi ai PCR, deşi noi suntem intim legaţi de înfăptuirea Revoluţiei din Decembrie 1989, care a demolat vechiul regim, iar foşti membri ai PCR se găsesc în absolut toate partidele care s-au născut după revoluţie.

Acestui atac de imagine, care continuă şi acum, n-am ştiut să-i răspundem cu seriozitate şi în mod credibil! Ba, chiar unii dintre noi dau semne de concesii faţă de adversari sau, în orice caz, nu se angajează să apere demnitatea partidului şi a fondatorilor săi – lucru inacceptabil pentru militanţi  loiali, legaţi intim de principiile fondatoare ale partidului.

II. Consiliul Naţional şi apropiatul Congres al PSD sunt chemate să reafirme cu claritate profilul, opţiunile politice şi ideologice, liniile strategice actuale ale PSD, ca partid social-democrat, de stânga, modern şi dinamic – legat de cele mai largi categorii de cetăţeni – un partid pentru o Românie europeană.

Trebuie să consolidăm partidul şi să-i reînnoim programul său politic cu faţa la viitor, la sfidările sale, la noile realităţi economice şi sociale ale ţării, la noul context internaţional.

Trebuie să dăm răspunsuri clare:

– Ce fel de partid vrem să fim:

– un partid capabil să guverneze România (singur sau în coaliţie) sau un partid care să fie veşnic în opoziţie;

– un partid oportunist, cu un discurs populist, dornic să ia voturi de peste tot şi în orice condiţii – sau un partid de principii, cu un discurs ideologic explicit – legat de interesele celor mulţi, celor mai largi categorii de cetăţeni, care suportă consecinţele acestei tranziţii prelungite.

Trebuie să alegem şi să o spunem explicit – Partidul Social-Democrat trebuie să fie un partid al stângii democrate activ, dinamic, permanent cuplat la realităţi, cu un tip de reacţie clară şi directă. Pentru aceasta e nevoie de un mecanism de decizie bine definit şi eficient, care să rămână profund democratic, transparent – până la ultima sa verigă.

Câteva constatări şi concluzii:

1. Multe din erorile PSD au la origine ignorarea democraţiei interne de partid, adoptarea de decizii în afara organismelor statutare, în mod netransparent, încurajând conturarea unor grupări de influenţă şi competiţia dintre ele. Aceste practici ne-au costat şi ne costă! Aceasta duce la deformarea imaginii despre partid – nu ca organism politic menit servirii interesului public, ci subordonat intereselor înguste ale unora.

Din acest punct de vedere, intrarea la guvernare alături de PD-L a fost o eroare; ea s-a decis sub astfel de presiuni.

2. Dacă în anterioara perioadă de opoziţie – 1997-2000 – PDSR a învăţat multe şi s-a pregătit temeinic pentru revenirea la guvernare, după 2004 am irosit mult timp în lupte intestine şi în conspiraţii de culise.

3. Preocupantă este slăbirea legăturilor fireşti cu electoratul nostru tradiţional, ca şi insuficienta lărgire necesară a legăturilor cu noi categorii de alegători care, firesc, ar trebui să aibă opţiuni de stângaîn special tineri, dar şi marea majoritate a intelectualităţii.

De-a lungul ultimilor 20 de ani, s-au produs multe mutaţii în structura socială a populaţiei, urmare fenomenului de dezindustrializare, cu unele tendinţe de dezurbanizare şi cu apariţia fenomenului de migraţie. PSD  nu s-a adaptat suficient la toate aceste mutaţii. Mai degrabă s-a mulţumit să adopte un discurs cvasi-neoliberal, pentru că “aşa e la modă” sau pentru că ne temem de eticheta de “neocomunişti”!

4. Din păcate, întreaga stângă europeană trece printr-o perioadă de declin, negăsind căile potrivite de afirmare, în condiţiile crizei actuale prin care trece economia mondială. Mai degrabă exponenţii dreptei au apelat la poziţii de stânga pentru ieşirea din criză (de fapt, implicând statele pentru salvarea băncilor şi a marilor companii suprastatale.

5. Prin tot ce am făcut după Revoluţie am dovedit că nu avem nimic comun cu vechiul sistem şi cu defunctul partid comunist. Aşa că nu avem de ce să avem complexe. Însă, atitudinea uneori oscilantă a unora dintre noi, afirmarea incertă a identităţii noastre ideologice – a deziluzionat pe mulţi dintre susţinătorii noştri şi dintre cei ce aşteaptă să fie apăraţi de noi.

III. Ce am învăţat, din punct de vedere ideologic, în aceşti 20 de ani (sau ar fi trebuit să învăţăm)?

Viaţa a demonstrat neviabilitatea abordărilor extremiste:

Anul 1989 a marcat eşecul unei experienţe istorice, bazată pe o abordare extremistă, nerealistă, a aşa-zisului socialism de stat, care, în esenţa sa, era un capitalism de stat, cu ambalaj fals socialist: – pentru că nu poate fi conceput socialismul în condiţiile lipsei de libertate, de democraţie şi de stat de drept;

aşa cum ignorarea pieţei, confundarea primitivă a ei cu capitalismul şi încercarea de substituire a acestui factor obiectiv – care a stat la baza dezvoltării economiei, de la începuturile civilizaţiei – cu factori subiectivi (statul şi birocraţia de stat) s-a dovedit o gravă eroare, care a condus la falimentul sistemului, în plan economic.

B. Actuala criză a economiei mondiale a marcat eşecul altei abordări extreme – a neoliberalismului, care a absolutizat rolul pieţei în reglarea mecanismelor economice, opunându-se oricăror factori de reglementare, inclusiv din partea statelor.

Ca o paranteză, încă din 1992, în mesajul meu către Parlamentul României, după alegerile din toamnă, noi ne-am delimitat de cele două abordări extreme, exprimând explicit poziţia noastră despre ce trebuie şi e dator să facă statul şi ce nu trebuie să facă statul în economie.

Altminteri, rolul statelor naţionale este tot mai dificil de definit astăzi, în condiţiile globalizării economiei mondiale şi poziţiei dominante a marilor companii supranaţionale pe o piaţă nereglementată, acestea fiind marii beneficiari, inclusiv a efectelor crizei, pe seama statelor!

De aceea, unii analişti consideră că actuala criză nu numai că nu este una ciclică, obişnuită, ci o criză de sistem, ba chiar de final al sistemului economiei capitaliste, care va prefigura, probabil, spre mijlocul secolului XXI trecerea spre o nouă etapă istorică, a unei economii de esenţă post-capitalistă.

Este misiunea forţelor de stânga democratică, a social-democraţiei contemporane să se implice în analiza acestor procese istorice şi să propună orientări specifice stângii actuale moderne.

C. Problema cea mai gravă a lumii contemporane este marele decalaj dintre bogaţi şi săraci, atât la nivel global, cât şi la nivel naţional, în ciuda creşterii produsului global mondial – în ultimii 50-60 de ani – şi, deci, a bogăţiei, la nivel mondial. Incapacitatea capitalismului ca orânduire de a rezolva asemenea probleme este exemplificată de cea mai bogată ţară a lumii – SUA – incapabilă să pună capăt sărăciei şi unde discrepanţele dintre cei mai bogaţi şi cei mai săraci sunt la fel de stridente ca şi în ţările subdezvoltate!

D. Pentru România, problema esenţială  este marele decalaj economic şi social, moştenit din istorie, faţă de ţările dezvoltate europene.

Este misiunea social-democraţiei româneşti să se afirme ca principala forţă politică interesată să contribuie la conturarea şi promovarea unei strategii de perspectivă pentru realizarea acestui obiectiv istoric – de reducere a acestor decalaje – în interesul tuturor românilor şi nu doar al unei minorităţi profitoare. Eu cred că aceasta este misiunea tuturor forţelor democratice europene, de a reduce aceste decalaje de pe continent – Europa unită putând deveni un exemplu de îmbinare posibilă a progresului şi creşterii economice cu preocupările pentru o mai bună echitate socială.

Întrebarea fundamentală pentru noi este dacă este pregătit Partidul Social-Democrat, din punct de vedere ideologic şi politico-organizatoric, pentru a răspunde a cestei misiuni – şi cum să o facă?

La această întrebare trebuie să răspundă Congresul PSD din 20 februarie a.c.

Aceste lucruri nu ţin doar de teorie, ci de răspunsuri practice la problemele actuale ale societăţii româneşti, ale tuturor românilor.

E. Unde se desparte stânga de dreapta în abordarea acestor probleme?

În primul rând – în politicile economice şi sociale stânga este şi va rămâne adepta definirii statului ca factor redistributiv, organizator al solidarităţii sociale active, factor de corectare a eşecurilor pieţei, mai ales în plan social (prin adâncirea polarizării şi a discrepanţelor sociale).

În al doilea rând – stânga trebuie să sancţioneze derivele antidemocratice, autoritariste ale dreptei, ale populismului demagogic şi să acţioneze activ pentru extinderea spaţiului de acţiune al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (adică al cuceririlor Revoluţiei Române din decembrie).

Aceasta poate şi trebuie să devină o platformă comună a tuturor forţelor democratice (inclusiv a dreptei liberale) şi a societăţii civile, pe care PSD este dator să o promoveze. Aceasta este datoria politică a PSD faţă de ţară şi faţă de cetăţeni. De aceea, PSD trebuie să se opună tendinţelor antidemocratice exprimate de aş-zisa reformă constituţională propusă de Traian Băsescu, care reduce Parlamentul la un rol decorativ şi facilitează concentrarea puterilor în mâinile sale. PSD a greşit că nu a boicotat referendumul pe această temă.

Ca o observaţie particulară privind comportarea arbitrară, abuzivă a actualei puteri, PSD-ul e dator să-i apere şi să-i sprijine pe toţi cei ce sunt supuşi presiunilor administrative – inclusiv primari şi consilieri ai PSD, ca şi alţi funcţionari din diferite structuri administrative locale sau centrale – obiect al aşa-ziselor restructurări.

IV. În ce priveşte Congresul PSD

1. Cred că, în perioada premergătoare, discuţiile s-au axat prea mult asupra candidaţilor la funcţia de preşedinte – problemă, desigur, importantă – în dauna, însă, a abordării problemelor de fond privind:

concluziile principale ce se desprind din activitatea precedentă, inclusiv din confruntările electorale;

situaţia actuală în care se află partidul şi starea de spirit a militanţilor;

liniile esenţiale ale activităţii viitoare;

modificările necesare ale statului şi structura viitoare a organismelor de conducere prin ridicarea eficienţei lor.

2. Vă declar deschis că, în ce mă priveşte, nu mă interesează personal să candidez pentru vreo funcţie. La vârsta mea, aş prefera să am mai mult timp pentru reflecţii şi pentru transpunerea lor în scris, inclusiv în legătură cu istoria recentă, în care am jucat un anumit rol, şi cu marile probleme cu care se confruntă societatea noastră.

Răspunzând unor observaţii şi sugestii (inclusiv dintr-o scrisoare primită recent de la o pensionară, susţinătoare a mea de-a lungul acestor ani – neplăcut impresionată nu atât de răutăţile debitate la adresa mea din partea adversarilor, dar mai ales din partea unora din interiorul partidului), vreau să vă spun că nu mă interesează nici funcţia de preşedinte de onoare. Pe mine nu m-au interesat nici în trecut funcţiile şi onorurile formale. Am căutat să câştig respectul şi consideraţia oamenilor nu pentru funcţia pe care o ocupam, ci pentru ceea ce făceam şi reprezentam eu, ca om. Aceasta este ceea ce contează!

3. Congresul nostru trebuie să răspundă la câteva întrebări esenţiale – să fixeze obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească noua echipă de conducere ce va fi aleasă şi, în consecinţă, să asigure alegerea celor mai potriviţi candidaţi – pentru fiecare din funcţiile prevăzute în statut.

a) În legătură cu această problemă a alegerilor, aş vrea să fac o remarcă faţă de modul în care este prezentată de către unii.

Conform prevederilor noastre statutare, la Congres nu se desfăşoară o competiţie între echipe, care ar trebui să se prezinte cu programe distincte. Noi trebuie să alegem oamenii cei mai capabili să pună în practică programul partidului, obiectivele politice unice cer vor fi adoptate de Congres pentru etapa următoare şi care, împreună (cei aleşi), să formeze o echipă sudată şi eficientă.

Noi trebuie să alegem viitorul Consiliu Naţional, preşedintele, secretarul general, un număr de vicepreşedinţi, secretari naţionali – toţi fiind militanţi şi slujitori ai partidului, ai programului şi politicii sale şi nu “oamenii de curte”, “valeţii” viitorului preşedinte (indiferent cine ar fi el).

Vă  amintesc că, în 1992, FSN a cunoscut scindarea, în urma unui congres organizat pe principiul competiţiei între 3 grupuri susţinătoare ale unor moţiuni programatice diferite. Nu cred că e cazul să readucem în practica noastră asemenea modalităţi, care s-au dovedit păguboase pentru partid. Până şi Partidul Socialist Francez, care practică asemenea forme de organizare (cu o experienţă îndelungată, de aproape un secol), cunoaşte o situaţie nefericită de sciziuni, care l-a afectat puternic în ultimii ani.

b) Pentru mai multă coerenţă, aş face câteva propuneri de modificări la statut, care vizează şi alegerile din congres:

În primul rând, propun ca în Congres să alegem doar Consiliul Naţional, preşedintele partidului şi, eventual, secretarul general.

Propun ca vicepreşedinţii (şi poate chiar şi secretarii naţionali) să fie aleşi de către Consiliul Naţional. Aceasta şi dintr-o raţiune practică, de folosire optimă a potenţialului uman.

În condiţiile alegerii concomitente, în Congres, a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, cei mai proeminenţi lideri care candidează la funcţia de preşedinte – cu excepţia celui ales – ar rămâne în afara noii echipe de conducere (cred că trebuie să evităm asemenea formule exclusiviste!).

– De asemenea, propun reducerea numărului de vicepreşedinţi (responsabili de domenii). Este nejustificată alegerea celor 8 vicepreşedinţi zonali din rândul preşedinţilor de organizaţii judeţene. Putem să introducem practica invitării, prin rotaţie, a preşedinţilor judeţeni – la şedinţele BPN (în acest fel, îi rotim pe toţi în acest exerciţiu).  Altminteri, este chiar în spiritul principiilor statutare să evităm cumulul de funcţii.

În abordarea acestor probleme, trebuie să urmărim eficienţa structurilor şi nu menajarea unor orgolii.

– Propun, de asemenea, reducerea numărului de membri ai Consiliului Naţional la cca. 250-300 membri, pentru a putea fi o structură funcţională, deliberativă. Altminteri, aşa cum e acum, este un mini congres. Reuniunea sa ar putea avea loc semestrial, nu anual. În anii 1997-2000, Consiliul Naţional se reunea în  Sala Omnia – cu 400 de locuri – şi avea un caracter mult mai eficient şi operaţional.

c) Atât pentru Consiliul Naţional, cât şi pentru congresele partidului, să evităm caracterul formal şi festivist. În ultimii ani a prevalat acest caracter, accentuat şi de campaniile electorale.

Nu cu spectacole de lumini şi cu balonaşe îi convingem pe oameni ci cu idei şi proiecte concrete, cu un spirit activ, militant, legat de nevoile şi aşteptările oamenilor!

Să  ne debarasăm de asemenea practici festiviste, ca şi de acţiuni şi “comploturi” de culise, de “aranjamente” de grup (cu “reuniuni” pe la restaurante), , în afara structurilor de partid statutare. Asemenea practici subminează spiritul de colegialitate, de încredere reciprocă, de solidaritate care trebuie să existe într-un partid de stânga, social-democrat, între militanţi animaţi de crezuri şi aspiraţii comune, şi nu de lucruri efemere, de orgolii şi pasiuni pentru titluri, funcţii şi avantaje personale.

d) De asemenea, esenţial pentru credibilitatea partidului este credibilitatea militanţilor şi liderilor săi, a purtătorilor săi de mesaj.

În politica de promovare a liderilor – de la organizaţiile locale până la centru – trebuie să prevaleze criterii obiective, calitatea personală a oamenilor, pregătirea, competenţa, experienţa lor, calităţile lor morale, decenţa şi corectitudinea, capacitatea de comunicare cu electoratul şi cu membrii şi militanţii partidului şi, nu în ultimă instanţă, carisma personală.

Trebuie să evităm şi să eliminăm criteriile subiective, nepotismul, cumetria, interesele de grup, de “gaşcă”, sau forţa şi susţinerea financiară. Desigur, un partid are nevoie de resurse financiare şi este interesat să aibă alături oameni cu asemenea mijloace, dar nu pe bază de clientelism şi nu cu pretenţia ca ei să dicteze politica de cadre în partid.

Calităţile oamenilor, competenţa lor şi spiritul militant, de veritabili oameni de stânga, trebuie să fie criteriul de bază!

V. Un partid social-democrat, cum este PSD – nu face politică de dragul politicii. Politica nu este doar un joc de putere (cum o consideră unii), ci trebuie să fie un instrument de promovare a progresului economic şi social, de slujire a “cetăţii”, a “polisului”, a cetăţenilor, mai ales a celor dezavantajaţi.

Aceasta este deosebirea dintre politică şi politicianism.

Aceasta trebuie să fie percepţia despre politică a unor militanţi social-democraţi, în acest spirit trebuie să-i formăm şi să-i promovăm pe noii militanţi tineri ai PSD. Să ştie că a fi membru şi militant al unui partid de stânga democrată – trebuie să ştie să se ridice deasupra intereselor personale şi de grup, a intereselor de moment. Să ştie şi să dorească să-şi consacre energia şi inteligenţa bunului public şi slujirii celor mulţi. Şi aceasta nu doar declarativ, în vorbe, ci prin fapte, prin exemplul propriu de ţinută civică şi de comportament.

Numai cu asemenea profil de militanţi şi de lideri, animaţi de un asemenea crez de viaţă şi care să se bucure de încrederea cetăţenilor. PSD îşi va putea afirma rolul său, de forţă politică, în măsură  să influenţeze politica naţională, mersul înainte al societăţii româneşti, propăşirea ţării şi a tuturor cetăţenilor săi.

31 Responses to “CONSILIUL NATIONAL P.S.D.”

 1. Victor Says:

  Hai sa ne bucuram ca prostii ca ne-a asigurat Basea securitatea. Traiam cu teama unui atac al vreunui regim similar celui al lui Sadam dar acum m-am relaxat. Daca mai este vreunul care detine tot atatea focoase nucleare ca si raposatul dictator ? Si daca in plus ala a pus ochii pe tarisoara noastra bogata? 

  Sunt deosebit de fericit ca marinarul americanofil a dat inca odata dovada ca intre Romania si USA exista acelasi raport ca intre Boc si Basea. Adica de slugarnicie neconditionata. Totusi cred ca sunt in eroare. Boc primeste ceva la schimb: functii, bani, o viata nesperata pentru micul arogant. Dar Romania ce primeste in schimbul slugarniciei fata de Casa Alba? Ah, da : poate candva, peste mult timp, cand si daca romanii o vor duce la fel ca americanii, atunci se vor indura si vor include tara noastra in programul Visa Weaver. Pana atunci platim gazele mai scump ca doar nu le plateste Basea din buzunarul lui. Cat despre securitate intrebarea este daca nu cumva ar trebui sa vorbim intai despre cresterea pericolului terorist in Romania.

  Dar cand avem un presedinte atat de luminat, ce rost are sa ne batem noi, prostimea, capul cu subiecte pe care numai mintea lui afumata de betiv le poate gandi… Hai sa traim bine! 

 2. Victor Says:

  PS. Desigur nu trebuie sa-i aminteasca cineva marinarului ca Romania face parte dintr-o comunitate -se numeste UE- si ca un presedinte normal se supune unor reguli de convietuire in cadrul respectivei comunitati. Nu trebuie sa-i aminteasca nimeni pentru ca pe Basescu il doare in cot de reguli cand e vorba sa-si demonstreze slugarnicia fata de Casa Alba. Si de noi il doare in cot dar vreo 5 milioane de romani nu s-au prins. Nu ar fi normal ca aia 5 mil care l au votat sa plateasca ei eventualele deranjuri?? Mai ales ca nu sunt la prima abatere…  

 3. theodora0303 Says:

  Domnule Presedinte,
  Discusul dumneavoastra a fost ce mai bun, cel mai social democrat discurs.
  Noi toti, simpatizantii PSD asteptam demult un discurs de o asemenea valoare.
  Doresc sa evidentiez cateva fraze care m-au impresionat in mod deosebit:

  “Prin tot ce am făcut după Revoluţie am dovedit că nu avem nimic comun cu vechiul sistem şi cu defunctul partid comunist. Aşa că nu avem de ce să avem complexe. Însă, atitudinea uneori oscilantă a unora dintre noi, afirmarea incertă a identităţii noastre ideologice – a deziluzionat pe mulţi dintre susţinătorii noştri şi dintre cei ce aşteaptă să fie apăraţi de noi.”

  „Preocupantă este slăbirea legăturilor fireşti cu electoratul nostru tradiţional, ca şi insuficienta lărgire necesară a legăturilor cu noi categorii de alegători care, firesc, ar trebui să aibă opţiuni de stânga – în special tineri, dar şi marea majoritate a intelectualităţii.”

  „Problema cea mai gravă a lumii contemporane este marele decalaj dintre bogaţi şi săraci, atât la nivel global, cât şi la nivel naţional, în ciuda creşterii produsului global mondial – în ultimii 50-60 de ani – şi, deci, a bogăţiei, la nivel mondial. Incapacitatea capitalismului ca orânduire de a rezolva asemenea probleme este exemplificată de cea mai bogată ţară a lumii – SUA – incapabilă să pună capăt sărăciei şi unde discrepanţele dintre cei mai bogaţi şi cei mai săraci sunt la fel de stridente ca şi în ţările subdezvoltate!”

  Asteptam discursuri la fel de valoroase de la tineretul social democrat.
  “„unii se străduiesc să ne demonizeze, în fel şi chip, prezentându-se chiar drept un pericol – identificându-ne ca urmaşi ai PCR, deşi noi suntem intim legaţi de înfăptuirea Revoluţiei din Decembrie 1989, care a demolat vechiul regim, iar foşti membri ai PCR se găsesc în absolut toate partidele care s-au născut după revoluţie.”

  „Esenţial pentru credibilitatea partidului este credibilitatea militanţilor şi liderilor săi, a purtătorilor săi de mesaj. În politica de promovare a liderilor – de la organizaţiile locale până la centru – trebuie să prevaleze criterii obiective, calitatea personală a oamenilor, pregătirea, competenţa, experienţa lor, calităţile lor morale, decenţa şi corectitudinea, capacitatea de comunicare cu electoratul şi cu membrii şi militanţii partidului şi, nu în ultimă instanţă, carisma personală”

  Cu deosebit respect

 4. theodora0303 Says:

  @Victor
  Draga Victor, mie imi e frica sa nu atragem atentia organizatiilor teroriste prin amplasarea scutului antiracheta in Romania. Nu este pesimism, este realism.
  Nu inteleg de ce poprul roman nu este consultat tunci cand se iau luate decizii importante pentru tara.
  De ce si cu ce este mai importanta decizia reducerii numarului de parlamentari decat hotararea amplasarii scutului antiracheta?
  Daca pana ieri ma simteam amenintata doar de criza economica, de somaj si de scumpri prin amabilitatea presedintelui Romaniei, Basescu Traian, am descoperit cu surprindere ca alta era marea amenintare care plutea deasupra capului meu si anume „amenintarea persana”
  Cand si cum ne-a amenintat Iranul pe noi?
  De ce ne legam la cap daca nu ne doare?
  Din depozitele noastre de armament se fura lazi cu arme, care sunt gasite intamplator, dupa 1 an de zile, in timp ce se cautau droguri.
  In unitatile de pompieri se intampla crime, furturi de arme si sinucideri.
  Armata romana nu mai este aia care a fost.
  Cine apara scutul antiracheta?

 5. Victor Says:

  Daca-mi permiteti domnule Presedinte, doua rectificari: baiatul lui Nastase nu alerga pe Calea Victoriei ci pe Kiseleff : http://m.hotnews.ro/pages/article.aspx?extid=6060133

  si nu Visa Weaver ci Visa Waiver.

 6. florinmihai Says:

  Buna seara Domnule Presedinte Ion Iliescu,
  Cu voia dvs. postez si eu un link pe blogul dumneavoastra.Va felicit pentru discurs.
  http://florinmihai.wordpress.com/2010/02/05/d-n-a-politia-politica-%e2%80%93-inscenari-judiciare-corneliu-paltanea-2/

  D.N.A.-POLITIA POLITICA – INSCENARI JUDICIARE.Corneliu Paltanea (2)

  DOANA VASILE L-A TRIMIS PE IOAN TALPES IN EMISIUNE LA DORU BRAIA

  articol de Florin MIHAI
  Departamentul National Anticoruptie l-a folosit in inscenarea judiciara a colonelului ® Corneliu Paltanea inclusiv pe fostul Director SIE-Ioan Talpes.Colonelul magistrat Doana Vasile l-a pus in posesia unor date din dosar pe fostul Director SIE –Ioan Talpes desi cercetarea colonelului Paltanea de la SRI Prahova se afla in curs.Consiliul Superior al Magistraturii nu avea cum sa se sesizeze pentru ca acolo functiona ca Inspector CSM Placinta Constantin.

  Colonelul magistrat Doana Vasile este fost coleg de birou cu acest inspector CSM Placinta Constantin,amandoi au lucrat la Campina,alaturi de un al treilea procuror George Muscalu,la acea data Procuror Sef Diicot.
  Inspectorul CSM Placinta Constantin avea la acel moment dat atributii de control asupra activitatii DNA-ului.
  Ioan Talpes a avut mai multe interventii la mai multe posturi de televiziune.Intr-o emisiune la Doru Braia,Ioan Talpes a perorat atotstiutor despre toate cele dar mai ales despre dosarul ofiterilor SRI de la Prahova.
  SMS-URI PENTRU TALPES
  Am urmarit integral emisiunea in mod …activ:am transmis o intreaga avalansa de SMS-uri care l-au bulversat pe Ioan Talpes.Dupa emisiune am primit un telefon: Ioan Talpes,pesemne l-am enervat cumplit.Am purtat un dialog cu acesta ,folosea vorbe in doi peri conform pregatirii sale,defect profesional,in care discutie isi arata satisfactia ca respectivul colonel,Corneliu Paltanea a fost arestat si incarcerat si mi-a dat sa inteleg ca acesta monitorizase operatiunile, la sfarsit a adaugat:
  „Paltanea,ai vazut,a capatat ceea ce merita,eu am facut tot ce am putut,te rog sa nu ma ma mai….ca si asa sunt astia calare pe mine!”
  IOAN TALPES ESTE PROFESORUL ?EXISTA DOI PROFESORI SAU CHIAR TREI??????
  O parte din aceasta fraza seamana frapant cu o parte din convorbirile transcrise in presa ale lui Omar Hayssam ,cea in care acesta face referire la „Profesorul” si in care Hayssam,teroristul,isi exprima temerea pentru situatia in care se afla „profesorul” .
  „Profesorul” este Ioan Talpes?Chiar daca Traian Basescu este implicat pina in gat,profesorul este Ioan Talpes?Corespunde si propriei biografii care cuprinde si titulatura de „Profesor”.
  Nu m-am putut stapini si i-am „dat-o”:”Dle Talpes,cum a fost la ziua dvs. din sediul Langley din Virginia?” am vrut sa il intreb daca i-au asezat pe cap coifulet-tichie de margaritar ,m-am oprit.In final mi-a lansat invitatia sa ne intalnim.Nu am onorat-o.In schimb l-am mai terorizat cand se afla impreuna cu Ioan Niculae-patronul Asirom la o sindrofie in Bucuresti,cineva mi-a dat un SMS.Ziarul “Ziua” relata intr-unul din numerele sale despre vizita lui Omar Hayssam inaintea plecarii la magnatul IOAN NICULAE la Zimnicea.Sunt convins ca pregatirea lui Omar Hayssam este de “specialitate”,acesta foloseste aceiasi denumirea codificata pentru doua persoane:una care este intangibila si catre care indruma “ascultatorul” si a doua cu o pozitie inalta dar care trebuie protejata din cauza inamicilor din serviciile secrete.Profesorul 1 este Traian Basescu si Profesorul 2 este Ioan Talpes,omul de legatura este Ioan Niculae?Inseamna ca are caracter de…Profesor 3-EXECUTIV?
  DOANA INCALCA CODUL DEONTOLOGIC AL MAGISTRATULUI-AVIZ CSM
  Intre fostul Director SRI Corneliu Paltanea si Seful SJI Prahova Corneliu Paltanea exista potrivit ,colonelului magistrat Doana Vasile puternice relatii.
  Pe tot parcursul cercetarii,Colonelul magistrat Doana Vasile a incercat sa obtina declaratii compromitatoare la adresa lui Virgil Magureanu.
  Cercetarile lui Doana Vasile sunt veritabile dosare de politie politica ,inscenari judiciare.
  La varful SRI Prahova s-au aflat la un moment dat coloneii Paltanea Corneliu,Bucur Dan,Dumitrache Gheorghe.
  De la SRI-SJI Dambovita a fost transferat la SRI-SJI Prahova, colonelul Rizea Marian care a fost pur si simplu „expulzat” de colectivul din care facea parte.
  In dosarul fostului colonel de politie Constantin Dumitru de la IPJ Prahova in urma cercetarilor s-a constatat implicarea colonelului Rizea Marian si a unui alt ofiter SRI,Alexe Raol alaturi de procurorul Buliga Georgeta in afaceri de coruptie.Dosarul a fost instrumentat de procurorul sef de la „Anchete Speciale”-Vizitiu.Acuzatiile erau de favorizarea infractorului si luare de mita.La finalul cercetarilor Colonelul de politie a fost arestat,ofiterii de la SRI si procurorul au fost disjunsi.Din anul 2002 si pina azi disjungerea ofiterilor SRI Rizea Marian si Alexe Raol,precum si a procurorului Buliga Georgeta a ramas fara solutie corecta.
  Motivul pentru care aceste disjungeri au fost musamalizate sunt printre altele prietenia ofiterului Rizea Marian cu Colonelul magistrat Doana Vasile si a procuroarei Buliga Georgeta cu Inspectorul CSM Placinta Constantin.
  Colonelul magistrat Doana Vasile impreuna cu Inspectorul CSM Placinta Constantin au dorit sa ii elimine pe cei trei sefi ai SJI Prahova sa il instaleze pe Colonelul Rizea Marian la Serviciul Judetean de Informatii iar in fruntea Serviciului Roman de Informatii pe Gabriel Oprea prieten comun al Colonelului Doana Vasile cu Generalul Dan Voinea si Elena Udrea.
  Odata cu arestarea colonelului Constantin Dumitru,atat Placinta Constantin cat si Doana Vasile au urmarit sa dobandeasca informatii compromitatoare la adresa fostului Director SRI Virgil Magureanu,Generalului Ovidiu Soare ,fostului Director SRI Radu Timofte,Parlamentarului Ion Stan (lucratura Gabriel Oprea?)dar mai ales la adresa lui Ion Iliescu si Adrian Nastase,precum si a altor leaderi ai opozitiei,un exemplu este cazul Presedintelui de Onoare al PNL Mircea Ionescu Quintus impotriva caruia s-a incercat declansarea unui scandal mediatic de compromitere in scopul subordonarii,un exemplu concret este cel al finantatorului PNL Dinu Patriciu care a si fost arestat si asemenea altor lideri ai opozitiei i s-au inscenat dosare(de politie politica) care au menirea sa ii compromita cariera politica .
  Toate aceste operatiuni au un singur numitor Ioan Talpes,eminenta cenusie din spatele Dictatorului Traian Basescu,altfel spus….”Profesorul”.
  Odata cu cazul „Rizea Marian” prietenul sau,Doana Vasile a accelerat operatiunile care vizau varfurile amintite.Doana Vasile a incalcat codul deontologic al magistratului in mod repetat,cu bunastiinta,increzator in protectia oferita de Inspectorul CSM Placinta Constantin,Doana Vasile s-a intalnit de mai multe ori cu Colonelul Bucur Dan,prin intermediul meu dar si al fostului Chestor sef UM0269,Dumitrascu Vasile,i-a transmis urmatoarele:
  „Colonel Bucur Dan nu ma intereseaza persoana ta,vreau sa ajung la Colonelul Paltanea Corneliu ,cu tine nu am nimic!”
  Dupa arestarea Colonelului Corneliu Paltanea,Doana Vasile afirma in biroul sau in prezenta mea:
  „Il tin in stare de arest pe Paltanea pina mi-l da in gat pe Magureanu!”
  Inscenarea judiciara –Dumitrache Gheorghe,colonel SRI,a avut ca tinta arestarea Generalului Ovidiu Soare.Colonelul Dumitrache a avut totusi un regim preferential in comparatie cu ceilalti,inclusiv arestarea acestuia s-a derulat in alt mod,Dumitrache Gheorghe a incheiat intai alianta cu Liviu Luca ,prin casatoria copiilor acestora apoi a mers la arest,pentru doar cateva zile.Ce pret a platit Dumitrache pentru aceasta „amabilitate” a Colonelului Magistrat Doana Vasile?
  Tunul vietii, l-a incercat , Colonelul Magistrat Doana Vasile prin cercetarile efectuate asupra lui Emil Cico Dumitrescu.Colonelul Magistrat Doana Vasile mi-a cerut in mod imperios un denunt mincinos in care sa declar ca i-am dat mita lui Cico Dumitrescu cateva sute de mii de dolari.A uzat de un intreg registru inclusiv invocand relatia de asa zisa prietenie intre noi doi,inclusiv la „sprituri” inclusiv autocompatimindu-se ca om care este un profesionist desavarsit si caruia ii este refuzata nominalizarea pe un post important.Denuntul mincinos l-ar fi propulsat in scaunul de Procuror General al Romaniei.Oricat de pornit as fi fost impotriva lui Emil Cico Dumitrescu pentru cardasia cu Iosif Armas,Mihai Lauruc,Ioan Talpes si fratii Geotoiu,adevarul era unul singur:eu nu i-am dat nici un leu .Cu toate acestea Doana Vasile a insistat ca are el probe.Denuntul solicitat de Doana Vasile la dictare a inceput cum a dorit el si s-a sfarsit cum am vrut eu.
  Tot o inscenare judiciara este si cazul lui Emil Cico Dumitrescu,Doana Vasile il dorea in biroul sau ca sa ii solicite date compromitatoare impotriva lui Ion Iliescu.Inca un serviciu facut lui Traian Basescu.
  De altfel in zilele in care erau invitati la sediul DNA ,Adrian Nastase sau George Becali ,Colonelul Magistrat Doana Vasile isi inceta activitatea,facea curse dese si mi s-a parut,pentru ca era la curent „live” ca pe undeva el conduce ostilitatile din „teatrul de razboi” al inscenarilor judiciare-DNA.
  Ideea mi-a incoltit in minte in urma criticilor aduse colegilor sai printre care Doru Tulus despre care afirma ca „ala e un betiv care nu stie sa faca nimic decat bea,l-a ajutat cu flota pe….si il doare in pix!”
  Campaniile de presa instrumentate impotriva colegilor sai este o specialitate foarte bine stapinita de Doana Vasile,o singura motivatie are:sa fie Nr.1 si sa „treaca” toata spaga pe la el,familia sa sau apropiati(sotia este expert,sora judecator,un cumnat si un nepot avocati etc).
  Botos,Kovesi si Tulus sunt o parte din tintele atacurilor orchestrate de Doana in presa.
  DOANA VASILE –CAINELE DIN BASKERVILLE-„Sezut!”
  Doana Vasile,procuror D.N.A. este un escroc cu antecedente.Impreuna cu un fost portar de fotbal si un alt procuror militar ,in anii 90,au condus un joc piramidal de intrajutorare.O escrocherie care a lasat multi ploiesteni lefteri,intocmai ca si „Caritasul” de la Cluj.Iata inca o conexiune cu mafia lui Emil Boc.
  Unul din cei doi procurori militari a fost dus in fata legii,celalalt procuror s-a preocupat ca acesta sa nu fie decat exclus din magistratura ,desi ar fi trebuit sa fie incarcerat conform legii.
  Cariera de magistrat a lui Doana Vasile a fost pusa in slujba unor generali si oameni politici si nu in slujba statului roman si a institutiilor sale.
  Danescu,Oprea,Talpes,Voinea,Ardelean si Basescu,Udrea,Macovei sunt numele la care „sta sezut” „Cainele din Baskerville-Doana Vasile”
  IOAN TALPES , VIRGIL MAGUREANU SI CODUL PENAL
  Intre Virgil Magureanu fost director S.R.I. si Ioan Talpes fost director S.I.E. se poarta un razboi de cativa ani.
  Unele episoade sunt comice cum ar fi episodul cu survolul deasupra Washingtonului regizat lui Virgil Magureanu de Ioan Talpes.
  Altele tin de securitatea nationala si sunt cuprinse in Codul Penal la articolul”tradare” sau la articolul”complot”.
  Un razboi intre doi copii cu jucarii care afecteaza serviciile secrete si care se poarta ,mai ales,pe banii contribuabilului.
  Ofiterii SRI sunt pioni in inscenarea judiciara a DNA-ului coordonata de Traian Basescu si Ioan Talpes uniti in ceea ce italienii numesc „VENDETA”.

  EPILOG LA ARTICOL
  Colonelul Rizea Marian este pensionat,in loc sa fie inculpat este martor in dosarul colegilor sai.
  Colonelul Rizea Marian ocupa o functie importanta in cadrul unei firme prahovene care a ajuns in „patrimoniul” familiei Robertei Anastase-„CONPET”

  Placinta Constantin s-a pensionat dupa finalizarea dosarului ofiterilor SRI,este un prieten al fostei Ministru de Justitie Monica Macovei iar ginerele sau Andrei Volosevici ocupa fotoliul de primar al Ploiestiului.
  Un flagrant de luare de mita in care erou este ginerele sau Andrei Volosevici zace in sertarele DNA-ului inoperant fata de astfel de personaje vopsite in portocaliu,culorile PDL,precum si cazurile Elena Udrea si Monica Iacob Ritzi.
  Finul lui Ioan Talpes fostul director la „Ciprom” este consilier al lui Andrei Volosevici,
  Andrei Volosevici,i-a cumparat lui Ioan Talpes 3 vaci olandeze si i le-a dus la „Valea Doftanei” sau „Telega” acolo unde Talpes este vecin cu Geotoiu Ion intocmai cum Razvan Temesan este in imobilul din Bucuresti din strada Plantelor.
  Potrivit presei familia Placinta si Volosevici ar fi contribuit la ridicarea vilei din Snagov a lui Ioan Talpes,una dintre fiicele lui Placinta este ,se pare,ofiter,in mod sigur Placinta a colaborat cu securitatea iar socrul sau este fost securist.
  http://dinscarbadebasescu.blogspot.com/2009/12/doana-vasile-episodul-34-autodenunt.html

  Esti interesat de coruptia din cadrul Departamentului National Anticoruptie?Vrei sa stii cam cata mita ia un procuror anticoruptie?

  Vrei sa citesti peste 50 de episoade despre procurorul care se autointitula „Corado Catani al Romaniei” pina la aparitia dezvaluirilor mele?

  Cauta in arhiva blogurilor:Serialul „Doana Vasile”,”Dictatorul din Carpati”,”Inscenarea Becali”,

  http://florinmihai.wordpress.com

  http://dinscarbadebasescu.blogspot.com

  http://my.barackobama.com/page/community/blog/florinmihai

  STAREA SANATATII LUI TRAIAN BASESCU AFECTEAZA SIGURANTA NATIONALA si SIGURANTA NATO!

 7. florinmihai Says:

  update

  Domnule Presedinte Ion Iliescu,Talpes s-a lepadat au ba de chior?

 8. theodora0303 Says:

  http://theodora0303.wordpress.com/2010/02/05/cine-apara-scutul-antiracheta/
  http://theodora0303.wordpress.com/2010/02/05/referendum-national-pentru-scutul-antiracheta/

 9. Victor Says:

  Theodora, desigur tu ai dreptate. Toti cei cu care am discutat subiectul se tem ca Romania va deveni o tinta a organizatiilor teroriste. In privinta armatei romane, nu cred ca ea va apara sistemele antiracheta. De altfel nu cred nici ca americanii doresc sa amplaseze sistemele din grija pentru Romania ci ca sa-si apere propria armata.

 10. Victor Says:

  Printre parerile pesedistilor de frunte vizavi de discursul lui Ion Iliescu am remarcat-o pe cea a lui Adrian Nastase si pe cea a Corinei Cretu. Remarcile celor doi au fost pe fond laudative dar nu fara sa sublinieze, fiecare dintre ei ca Ion Iliescu ar fi criticat derapajele liderilor pentru faptul ca “este eliberat de constrangeri”. Pai Ion Iliescu care a criticat derapajele liderilor comunisti de unde i s-a tras si marginalizarea, ca mai spun unii “ei si ce, tot bine a fost”- da, a fost bine dar cati au avut curajul, cati ingineri sefi sa spunem ar fi criticat partidul comunist in vreo sedinta pentru ca apoi sa devina simpli ingineri, sa nu mai fie sefi? Era tot bine, nu? Ce murea daca era doar inginer si nu mai era sef? Sa nu mi se raspunda cu gogorita cu securitatea pentru ca nu-ti facea nimeni nimic daca vorbeai pe vremea lui Ceasca. Faza era sa nu faci, dar de vorbit puteai sa vorbesti 100 de ani. Ca acum de altfel din acest punct de vedere. Ca unora le era frica si de umbra lor, asta este altceva sau tocmai de asta sunt unii care nu-l inteleg pe Iliescu adicatalea pentru ca sunt fricosi. Eu am trait printre oameni carora nu le era frica si vorbeau. Iliescu a fost unul dintre cei carora nu le-a fost frica niciodata si a demonstrat-o. Pai cum adica “eliberat de constrangeri” ca si cum altfel nu ar fi facut-o? Unui om care si-a asumat rolul de lider la Revolutie ii poate fi pus la indoiala curajul? Cred ca nu mai stim ce vorbim mai fratilor. Ne uitam asa la trecutul lui Ion Iliescu, si hai sa ne intrebamm, cand vreodata omului asta i-a fost frica sa vorbeasca? A trecut prin multe momente dificile cand altii cu siguranta ar fi cedat , numai in 1990 cand dreapta retrograda incerca prin lovituri de forta sa-l inlature de la putere, a facut vreodata Ion Iliescu pas inapoi? S-a gudurat Ion Iliescu pe langa cineva vreodata asa cum cei care au scris sau au vorbit despre “lipsa de constrangeri” au facut-o si inca de mai multe ori? Ion Iliescu s-a nascut lider, si asta inseamna sa fii lider, sa nu-ti fie frica. Si Basescu este curajos trebuie sa recunoastem. De aia este lider. Numai in pesedeul vostru ati ales un las pe post de lider si in continuare vreti sa va puneti tot las. Pentru ca toti cei care candideaza au demonstrat ca nu au avut si nici nu or sa aiba vreodata vana Presedintelui Iliescu. Pa!

 11. amycommunications Says:

  Citiţi ceea ce am scris eu şi alţii pe blogul dnei Creţu :
  20 Răspunsuri la “Consiliul Naţional al PSD” r r
  amycommunications spune:

  04/02/2010 la 9:44 pm | Răspunde
  Dragă şi stimată doamnă, întrucît cunoaştem amîndouă care, cît şi cum a fost influenţa partidului pe care îl preţuim, în derularea evenimentelor vieţii mele personale, nu am nici o îndoială că aţi înţeles care îmi sunt temerile şi că trebuie să îmio acordaţi cu toţii ajutorul dion toate punctele de vedere, atîta vreme cît am încredere că numai dumneavoastră cîţiva din interiorul partidului aţi avut atît experienţa dar mai ales deosebit de unica(!!) inteligenţă intelectuală şi morală,de a îmi înţelege stadiile mele de maturizare precum o intelectuală timidă.
  În acelaşi mod în care relaţiile noastre de prietenie trebuie să fie dezvoltate circular şi fără alte întîrzieri, vă trimit dovumentul pe care i l-am trimis d.a. dnei Hirsi Ali şi care este o culegere de cîteva pagini din cel de al 2lea volum al manuscrisului meu încă nepublicat dar pe care doresc să îl scot la vînzare on-line în momentul în care voi găsi ajutor juridic, economic, extern şi intern foarte practic!! pt. a îmi dezvolta domeniul personal de internet.
  Pe curînd şi aştept cu nerăbdare telefonul colegilor din P.S.D., aşa cum mi s-a promis, în detrimentul faptului că am toate dovezile prin care arăt că sunt o victimă a vechiului şi actualului guvern Tăriceanu-Băsescu-P.-D.-L. Vă mulţumesc, Amy Neagoe
  Attachament:
  • LEGISLATIVE PROPOSAL FOR THE U.N.
  • HIGHLIGHTS-EU finance ministers’ meeting
  • A Proposal Framework
  Acestea fiind spuse, am demonstrat că în întreaga astă lume nu este vorba numai şi în primul rînd despre lipsa unei educaţii conştiente a unei minţi care să fie bine dezvoltate.
  Însă atâta vreme căt suntem noi ca societate ăntr-o situaţie de criză mondială care şi-a avut originea şi centrul pe undeva în afara lumii noastre, suntem cu toate astea nevoiţi să ducem greul lumii ăsteia care fals se pretinde a fi civilizată, astfel încît ducem greul cu pensiile părinţilor împreună cu handicapul lor care i-a făcut şi nu numai de 2 ori pînă acuma, să-şi pupe în bot duşmanii care au devenit ulterior şi ucigaşii noştri, iară pe noi să ne chinuie într-una şi să ne pună să avem grijă de handicapul acestora, în timpul în care ne distrugeam sănătatea şi tinereţea cu dreptul nostru la viaţă.De-aici concluzia firească: proştilor, iată la ce e bună pînă la urmă intelectualitatea aceea educată nu neapărat de acte..
  Dar mai ales tot noi acea generaţie de sacrificiu purtăm în spate şi salariile la stat ale angajaţilor care prin cuminţenia acestora sunt totuşi total opuşi derbedeilor şi derbedoaicelor fără de responsabilitate civică şi pe care i-au angajat numai privaţii. Şi astfel vă prezint –din nou-dovada!! Statul romîn dă în permanenţă dovadă de că este incapabil să înţeleagă vreodată diferenţa între ceea ce într-o relaţie umană deosebit de strănsă şi de apropiată este ştiinţific denumită ‚pasionalitate’ fiind total opusă ‚perversiunii’. Dar nici că-i pasă, fiindcă statul ăsta romăn format atît din cetăţeni căt şi politicieni şi politiciene, este exact şi cam în totalitate precum tembela de maică-mea de pildă: nu ănţelege nimic şi ceea ce într-un final mai înţelege nu se întîmplă niciodată din prima deşi este excelentă actriţă şi capabilă să mintă pe oricine. Şi, fiindcă tot este ea o componentă de bază a statului acestuia ‚de criză’, nu-i pasă că este o proastă şi că ne face rău de cîrte are ocazia chiar niciodată. Şi cel mai rău este că, pe lîngă toate astea, statul acesta dement împreună cu cetăţenii-i săi lipsiţi cu totul de vreo competenţă civică, se bagă în vieţile noastre private şi le mînuieşte incompetent şi cu o nonşalanţă demnă de populaţia de la periferiile Buthanului în mijlocul Tibetului adică, populaţie a cărei singură plăcere este să fie mereu distrată de către parlamentarii şi toţi conducătorii poporului..
  Pe plan în exclusivitate practic şi cognitiv în pr
  Şi pănă la urmă din ipoteză şi demonstraţie haideţi să extragem concluzia noastră diplomatică. Astfel, îmi tot înjur poporul din care fac parte ca mulţi alţii de pildă care fac ceea ce trebuie pînă la urmă. Cu toate acestea într-un anume fel mă bucur că şi eu ănsămi am cetăţenia de bază de romîncă fiindcă aceasta mă va obliga mereu pe mine ca să privesc în primul rînd la mine în grădină şi deci să mă întorc eu permanent în mine însămi.
  Şi-un alt motiv pentru care mă bucur nespus de tare că am ales să ajut acest popor în relaţiile acestuia justiţiare-politice şi civile cu alte zone ale Globului este că din minima mea experienţă practică complexă cu străinii de ţara asta am înţeles că oricare naţie a Globului, pînă la urmă şi la urma urmei, este departe de a cuprinde majoritatea de elemente care formează o civilizaţie reală. Iară românii da, ăncă de la Herodot citire şi trecînd apoi prin ştiinţele juridice şi pe acelea ale logicii, ale sociologiei şi prin Titu Maiorescu şi mai recent prin Dan Puric de exemplu, sunt diferiţi de alte popoare pentru simplul motiv că aceştia deţin, în lipsa lor istorică care priveşte anume abilităţi cognitive ale inteligenţei complex adaptative, o străveche compasiune pentru suferinţa altuia. Lucru care ne apropie, după părerea mea, mai mult de acea posibilitate de cooperare fructuoasă cu Statele Unite ale Americii, decît cu alte naţii ale lumii. Şi tocmai fiindcă, în detrimentul lipsurilor uriaşe inerente în fiecare societate între astea două, numai Statele Unite ale Americii deţin acea experienţă mult mai complexă în promulgarea legilor democraţiei care conferă acellaşi drept fundamental la viaţă şi la justiţie chiar tuturor animalelor dintr-o pădure.
  Pe plan în exclusivitate practic şi cognitiv în primul rănd, aceasta semnifică acea capacitate mult superioară a minţii în a ăşi extinde practic imaginaţia, comparativ cu un desfrîu al simţurilor. Iar acest desfrâu al tuturor senzaţiilor avîndu-şi prioritar originea într-un anume nivel în dezvoltarea individuală a creierelor.
  În ceea ce mă priveşte strict şi personal şi privat pe mine, eu am avut ăntotdeauna de ales între trei grupări politice de mediocrii în toată această lume care însă să mă asigure că reuşesc să ajung prin ele la acele oaze stricte şi puţine ale mutanţilor.
  Cu toate că numai şi numai din cauza formaţiunii mele cerebrale specifice şi de femeie clasică şi de aceea cam mult fiind artistă, adaptarea mea în sensul clasic al acesteia mi s-a părut a fi mereu cam prea întârziată. Şi în detrimentul faptului că numai rapiditatea gîndurilor mele s-a dovedit a fi mereu cu cîţiva mulţi paşi înaintea acţiunii celorlalţi.
  Iară această problemă a mea a fost de fapt întotdeauna aceeaşi în care mi-a fost dificil să îmi reorientez găndirea-mi astfel încăt să se alinieze la o singură trebuinţă imediată şi mai apoi să mi-o aliniez şi să mi-o suprapun peste nivelele de analiză întărziată ale celorlalţi. Şi tocmai de aici mi s-a tras în fapt falsa percepţie a celorlalţi referitoare la răceala mea şi la nivelul meu aşa-zis scăzut de empatie faţă de aceia din juru-mi. Şi fără să aibă în fapt vreo importanţă că de fapt numai aceştia şi acestea erau incapabili de fapt de vreo simplă percepţie mai profundă ăn conformitate cu dovezile ştiinşifico-medicale de bază adică. Şi nici nu este de mirare, ăn condiţiile acestea, cum fostul guvern-Tăriceanu şi fostul şi actualul Băsescu de pildă, nu vor fi niciodată capabili de un profund nivel de înţelegere. Dovadă promovarea tîrfelor şi a saloanelor de masaj erotic pe care o fac de ani de zile şi o aplică cu stăruinţă şi neruşinare întăi în vieţile acestora private şi mai apoi în Parlament şi în tot ceea ce ţine de atribuţiile lor profesionale redactate şi împreună cu relaţiile acestora multiple fiind atît interne cît şi externe. Şi nu au reuşit prin asta decît să ucidă ceea ce mai rămăsese din valorile fidelităţii ăn cuplu şi din conceptul de familie. Iar eu nu fac altceva decît să caut, încă de cînd m-am născut pentru prima oară şi-apoi am renăscut din propria-mi sfărtecare a cenuşei corpului, un singur şi mai multe lucruri. Citez din Phoenix: ‚un prieten bun, să m-ajute să trec podulş un prieten bun, să mă scoată din vîltoare şi din fum, să mă ajute să îmi urmez ceea ce mi-a fost scris’.
  Şi în văltoarea asta eu singura am dovedit ăntocmai precum o pasăre care renaşte din propria-i cenuşă că singurul sehns al adaptării ăn orice timpuri este să învăţ să pornesc întîi de la mine însămi şi că pentru aceasta numai îmi este necesar să învăţ să mă specializez din ce în ce mai mult şi-n primul rănd ăn actorie pentru ca la foarte scurt timp după aceea să mă re-profilez pe raţional şi conştient şi calculat ăn tehnici de regie.
  Însă precum spuneam mai înainte eu una sunt mereu o veveriţă şi o femeie clasică în interiorul complexităţii mele femeieşti şi intelectuale şi tocmai acesta a fost mereu motivul pentru care sunt şi voi fi întotdeauna o retrasă în sine însăşi în extroversiunea-mi.
  Şi tocmai clasicismul ăsta intern profund care mă leagă de aceeaşi bază comună milenară şi bătrînească al neamului acestuia care nu realizează cît de mult este înrudit în fundament cu acela al ţiganilor din punct de vedere al antropologiei structurale de exemplu, îmi furnizează mie numai, capacitatea aceea unică şi prea deosebită de a gîndi ca un judecător ce este în fapt acea persoană cu intuiţia şi cu experienţa astfel formată încît să poată să separe şi apoi să contragă într-o decizie finală toate acele elemente care îl duc la dispararea răului de bine şi la pedepsirea primului acestuia.
  Dar ce mă pot face eu, ca vevweriţă, din moment ce capacitatea mea de analiză este cu mult înaintea gîndirii celorlalţi cu toate că la o analiză a profanilor poate că nu pare? Şi cum să îmi coordonez întotdeauna actele cu gîndurile mele şi în primul rînd să le raportez la acelea alor celorlalţi fiindcă am ales să trăiesc într-o societate completă şi nicidecum într-o biserică cu exagerat de multe-după putera mea-restrîngeri şi totodată contradicţii!?
  Şi eu una mi-am regăsit şi mi-am descoperit răspunsul pentru modul meu personal în care mi-am descoperit spiritualitatea cam numai prin cărţile arhitectului turc Orhan Pamuk fost laureat cu Nobel.
  Şi tot el a fost acela care mi-a arătat (şi) prin lucrarea sa ‚Zăpada’ cum anume să aleg poporul ca să îmi urmez drumul meu spiritual fiind în profunzime cognitiv şi-al căutărilor psihanalitice ale Sinelui meu propriu.
  Şi-ntocmai ca şi el, observ şi eu acum în Romînia că suntem cam ca în Turcia acolo unde tineretul ăsta ignorant era încurajat să nu înţeleagă şi să fie susţinut în incapacităţile acestora profunde de muncă de către bătrînimea pensionară sau de prin apropiere. Fiindcă aceştia ăşi descopereau de fapt prin tineret, refugiul dintr-o sărăcie crasă şi nedreaptă. Şi devenea tot mai uşor de aceea să îi manipulezi pe aceştia să muncească pentru o brumă nedreaptă de resurse, decît să încurajezi practicarea în folosul societăţii de către tineretul superdotat şi cam nheconformist şi începînd ăn primul rînd cu ajutorul pe care să îl dea întîi numai acelor foarte puţine femei intelectuale profunde din zilele acestea care sunt singurele capabile să aducă un simţ real al echilibrului în orice lume.
  Judecătoreşte concluzionănd: abilitateaş-mi personală de analiză foarte profundă a lucrurilor şi a cărei rapiditate a fost favorizată numai de autoeducaţia-mi constantă şi complexă a reuşit în context social autohton şi larg să îmi întărzie abilitatea mea nativă de exteriorizare. Precum şi concentrarea.
  Iar acest lucru a reuşit, pînă la urmă, nu doar să mă întîrzie pe mine de la succesul complet meritat numai de către mine prima, însă mi-a favorizat să îi descopăr pe acei care mă împiedică pe mine fiindcă de fapt s-au auto-obişnuit între ei înşişi să o facă de a lungul vremii şi de aici pornind adică să îi împiedice pe noi toţi ceilalţi să ne obţinem drepturile noastre umane în fiecare clipă. Şi mai ales şi în primul şi în primul rînd pe acelea care sunt ale femeii fiindcă ea este mult mai sensibilă şi nicidecum bolnavă, aşa cum i-au cerut ei să fie numai invidioşii şi tîmpitele geloase.
  Şi, pe măsura trecerii timpului şi mai ales după ce eu citisem ceva în prin psihanaliza-mi freudiană despre boala aceea cu baze biologice precum a celui din ‚Omul cu 1000 de feţe’, am devenit atît de avansată încît nu mă mai simt şi nici măcar nu mă mai gîndesc pe mine ca pe un cameleon şi o cameleoană. Fiindcă într-adevăr, îmi place ideea de social-democraţie şi trebuie să o practic aşa cum se cuvine pînă la sfîrşitul vieţii.
  În cele din urmă înţelegem deci că totul în viaţă porneşte întîi numai de la tine însuţi-însăţi. Şi chiar nu ştiu din păcate pentru voi întăi cum este în ale ţări ănsă în Romînia problemele educaţionale se concentrează în incapacitatea bărbatului de a sta practic şi continuu împotriva geloziei femelelor umane de orice vîrstă şi de oriunde altundeva în sensul în care acestea nu sunt lăsate decît să facă ceea ce au învăţat încă de la naştere şi păstrează cu mîndrie şi acuma: să se invidieze una pe cealaltă şi să îşi compare neîncetat toate achiziţiile fiind incapabile de lupte de leoaică cît şi în disimularea concurenţei. Şi cum spuneau anterior savanţii şi cercetătorii care dovediseră întotdeauna practic şi cu durată aproape nelimitată teoriile acestora, totul în viaţă porneşte de la găndirea proprie iar aceasta este furnizată numai de la percepţie-senzaţie-reprezentare cognitivă. De aici porneşte în fapt relaţia profundă între abstract şi spiritualitate şi nu implică mersul la biserică decît în perioada copilăriei, pînă la urmă.
  Şi iată deci cum, pînă la urmă tineretului i se permite să aibă prea mult timp pentru sine , la fel ca şi bătrînilor cărora nu li se crează spaţii gratuite de interacţiune controlată şi foarte potrivită menţinerii progresului. Iată pînă la urmă cum aceste lucruri se resfrîng asupra sănătăţii nevinovaţilor.
  Şi încă un lucru: iată aşadar cum psihanaliza bate pînă la urmă psihologia şi educaţia, pînă la urmă. Şi astf3el ne reîntoarcem la acea fundamentală ştiinţă a geneticii şi a genezelor care se înfrăţeşte (şi) cu biologia deoarece este singura capabilă să explice prin primele şi ultimeloe dovezi complete şi corespunzătoare realităţii modul în care au apărut mutanţii de orice sex, în lume.
  În strict plan social şi politic, dispare astfel validitatea motivaţiilor de izolare, comunism împreună cu sute de altele asemenea. Şi iată deci cum ne reîntoarcem astfel la tehnicile de negociere care sunt folosite de către diplomaţi în relaţiile pe care le desfăşoară cu alte state de exemplu.

  lucia spune:

  04/02/2010 la 10:49 pm | Răspunde
  Felicitari Corina pentru capacitatea de sinteza si…timpul real in care postezi relatarea.Dar si un ..gust amar pentru pozitia fata de europarlamentarii nostri.Desi existau suficiente informatii privind munca pe care o desfasurati trebuie sa constat cu tristete ca sunteti mult mai mult apreciati de europeni sau, in cazul tau si de americani, decat de partidul in care activati si il sustineti in grupul Socialist European. Regret si faptul ca d-l Severin nu a evocat acest lucru in discursul sau.
  O alta remarca negativa – misoginismul psd-ist!O europarlamentara charismatica marea gradul de vizibilitate a unui prezidiu in care din 28 de locuri erau reprezentate doar 3 femei! Ne pretindem europeni.Normele europene recomanda egalitate intre femei si barbati! Suntem sau nu europeni?

  theodora0303 spune:

  05/02/2010 la 12:55 am | Răspunde
  Discursul domnului Ion Iliescu a fost cel mai puternic. din pacate la televizor nu am putut sa vedem tot.
  Mi-a placut foarte mult si discursul domnului Adrian Nastase.
  Putem sa vedem/ascultam undeva toate cuvantarile?
  O seara buna!

  Sibilla spune:

  05/02/2010 la 12:57 am | Răspunde
  Discursul d-lui Preşedinte Ion Iliescu a subliniat limpede, tot!
  Ca de obicei, Geoană, nu s-a… dezis : a trăncănit tot timpul, se hlizea aiurea, a ieşit cu un * discurs * cu iz de victimizare şi, cu toată sinceritatea, previzibil, atât.
  Am urmărit azi analize, pe mai toate canalele TV, şi, ceea ce numai Geoană nu acceptă, este că PSD are Modelul de Social-Democrat Autentic, Ion Iliescu, că se impune o schimbare, că Geoană&co NU au învăţat nimic, că pe Geoană nu-l interesează decât funcţia, persoana şi interesele-i, atât şi-o spun deschis.
  Consiliul Naţional al PSD, cu siguranţă că a oferit ceva teme de casă şi celor mai optimişti, pentru că, şi mă repet, Ion Iliescu a spus cel mai limpede lucrurilor pe nume, place sau nu…
  Har Domnului că-n PSD zâmbesc şi ceva flori de stâncă în care ne-am pus speranţe şi nădejdea şi pe care-i susţinem şi preţuim.
  stimă şi respect, Corina,
  Sibilla

  Rapsod spune:

  05/02/2010 la 9:36 am | Răspunde
  Finalul romic Vanghele-Pandele, două …lele, de la lucrările Consiliului Naţional al PSD de ieri, putea fi amânat măcar până-n 20.02.2010.

  Sibilla spune:

  05/02/2010 la 12:18 pm | Răspunde
  Angajatii lui Frunzaverde nasc pui vii, pe care îi hranesc cu lapte si miere de la consiliul judetean. De * succesuri *, tovarase Frunzaverde, de * succesuri *, halal !
  http://sfinx777.wordpress.com/2010/02/05/angajatii-lui-frunzaverde-nasc-pui-vii-pe-care-ii-hranesc-cu-lapte-si-miere-de-la-consiliul-judetean-de-succesuri-tovarase-frunzaverde-de-succesuri-halal/
  De ce nu se sesizează DNA, ANI, Curtea de Conturi a României să facă oareşce verificări ? Cu siguranţă că Frunzăverde, Băsescu or ştii ceva, doar sunt din ograda lor, cea de * succesuri * !
  Sibilla

  corinacretu spune:

  05/02/2010 la 2:09 pm | Răspunde
  Lucia:

  Multumesc pentru cuvintele tale frumoase. Ai dreptate atat in privinta relatiei dintre partid si europarlamentarii sai, cat si a slabei reprezentari a femeilor in structura de conducere a PSD. Sa speram ca aceste minusuri vor fi remediate in urma Congresului.

  Theodora0303:

  Da, inteleg ca din pacate tocmai principalele momente ale reuniunii nu au fost transmise de televiziunile de stiri. Discursul d-lui Nastase poate fi ascultat pornind de pe blogul sau. Sper ca si cel al d-lui presedinte Iliescu sa fie postat pe blogul dumnealui.

  Sibilla:

  Si eu cred ca un castig major pentru noi toti, cei de stanga, e ca la acest Consiliu National s-a spus lucrurilor pe nume. Cred ca a fost realizata o radiografie corecta a actualei stari a partidului si a modului in care ar trebui sa ne raportam la situatia politica de ansamblu. Sper ca la Congres vom reusi sa adoptam cele mai intelepte decizii pentru relansarea PSD.

  Sunt ingrijoratoare cazurile de nepotism pe care le semnalezi. Si mai grav e ca sunt tot mai dese asemenea semnale…

  Rapsod:

  Asa e, putea fi evitat un asemenea moment. Dar pana la urma cred ca e mai bine ca s-a discutat transant.

  Un sfarsit de saptamana cat mai linistit!

  Bibliotecaru spune:

  05/02/2010 la 3:14 pm | Răspunde
  Există un loc unde sunt toate discursurile?

  amycommunications spune:

  05/02/2010 la 8:42 pm | Răspunde
  Today is the day Friday to be the 1st one of this February of the 2010th month.
  It will be the 18.30 in the evening and, asfter a morning of crying and calling on my life to come, I have bad/painted my hair by myself alone but right now I’ll be a little more distressed.
  And right now I’m reading this day editorial in ‘Gândul’ where it is to be described the last/day conference in our favourite P.S.D.
  Counting on my self/experience to have been also strenghten by other oponent journalists and intellectuals in Romania, i don’t like Mr. Cristian Tudor Popescu as a writer and as a human too, as i see myself to have been btwn. The first readers of Ms. Herta Muller in Bucharest, to imediatelly consider upon her mediocrity.
  Contrary to all of these and to the point i haven’t got the time to listen the speeches in the Conference, i do agree with the well/sharpened comments of this Cristian Tudor Popescu to be the Journalist/in/Chief.
  And i do state for you my deep and very ancient hate twds. These Men and Women from Dorobanti but mostly men to always have both the finances and the time to spend on all the Violet Cosmetics/Making up/the Hair and the Spa Saloons. And this will be simply because i’ve always been that sort of conservatory to stand against the self/imposed need of men!! and also youngsters for their look.As they also always got that time to occupy their self/sufficient pink or blank minds, with these.
  Adding to these, i’ve always told you about my preference for Mr. Orhan Pamuk to have been into Romania a couple of years ago, but without any use as all the politicians keep trying to harm us all.
  And as i’ll also be a feminist and act upon my own advocacy twds. I have to study and why not being interested to study from Wikipedia things about the Sexual Laws and Revollution in the world. I just don’t have time to study these, as i don’t have that time to act upon my training in the gym and i wish not/to/do it together with the young people who are not sportive by family’s tradition like i am.
  All in all, i am alike a peasant old woman from those who are to be the only to promote the Romanian traditions and culture anroad, as i do love to start to learn to love a man by deep and very responsable and complete actions btwn., but from any books. And this also remembers me an English/man like Radu Mazare from Constanta is to have been helping over the last years a young stupid Turkish woman from the city of Basescu to publish and also have the greatest success with her books on sexuality of idiots. And it didn’t matter i’ve been against and i also needed the fidelity..to firstly be that in the mind & that of thoughts.
  In the end, as you’ll always be aware on my deep preference for Mrs. Ion Iliescu and Dan Sova and also Titus Corlatean i quote for you the title of my favourite topic on ‚Gândul’ from today: “Oamenii politici salută prezenţa scutului antirachetă american în Romînia, dar se tem de reacţia Rusiei. And right above i see 4 faces of men and part from their speeches: Emil Boc, Cristian Diaconescu, Mircea Geoană şi Titus Corlăţean.
  Well, right now let us assume i don’t have an education and also a little experience on this deep psychology of minds of males and men, like any, and let me only act like in that ‘Scent of a woman’ with Al Pacino the great.
  So, I won[t consider their faces no more, but I will do keep on reading their speeches, as to resume in just one word or maybe two which are to be their human and also!! Politician natures into this country to need building on strongly, its deep connection with the world:
  1) Emil Boc, to be the Prime-Minister in our Romanis-an ignorant too.little man;
  2) Cristian Diaconescu/Ex Minister for the Externals -an always deep/frightened by life,. Theologist;
  3) Mircea Geoană-the President of the Romanian Senate-an emotive or always emotional man, indeed;
  4) Titus Corlăţean to also be successfully portrayed in ‘State de Romania’ too: a brightly/educated fox in the diplomacy, with his main concern to himself.
  As a conclusion i hope you’ll be aware on my deep interest in the reform of the very deep misoginism in the P.S.D. to be replaced by equity in chances but lack of pink and not/interest at all.
  And what is more, i’ve been taught by the Ancient Great tradition in the country to never get in interest in moving here in Bucharest or any city in Romania to be alike, it will always be him but me-the too-self assured man to come to me and also smile to me and need to not/let/me go, as his collaboratives have tried to teach him of doing to me. And i also did not get that feeling trying to developped myself with a gypsy or anyone alike. No matter there haven’t neen understood my deep despise for the majority of youngsters and also elders in the world, of any gender too.

  exasperat spune:

  05/02/2010 la 10:46 pm | Răspunde
  Salutare, Corina!
  Revin cu comentarii pe blogul tău, dar să ştii că te-am “urmărit” atent în tot acest timp. Nici nu ştiu de ce n-am mai intervenit…probabil dezamăgirea lui 6 decembrie..în fine.

  Câteva chestiuni vreau să te întreb, bazându-mă pe francheţea de care ai dat până acum dovadă. Ai ascultat , probabil discursul lui Mircea Geoană. Tu îl cunoşti mai bine decât noi pe acest om. Explică-ne şi nouă:
  – cum poate domnia-sa să critice “oportunismul politic” al unora în legătură cu intrarea la guvernare alături de PDL?
  – cum poate să-i privească în ochi pe liderii judeţeni de filiale şi să le reproşeze cum că n-au acoperit cu performanţa lor gafele personale?
  – cum poate să fie atât de desprins de realitate încât să anunţe cu o detaşare de-a dreptul revoltătoare că va duce PSD la 40% “în câteva luni”?

  Ajută-mă tu să înţeleg, fiindcă eu mă declar incapabil.

  Petruţ – Târgovişte

  exasperat spune:

  05/02/2010 la 10:47 pm | Răspunde
  Ne-ai promis că revii prin Dâmboviţa. Când va să fie?

  Cristian spune:

  05/02/2010 la 11:37 pm | Răspunde
  Prea multa teorie !

  Situatia e simpla:

  Stanga din Romania a scazut ca numar de simpatizanti deoarece s-a inversat raportul intre cei care lucreaza la stat si cei din mediul privat(comparativ cu anii 90)si e vazuta ca un bau bau care ia bani de la privati ca sa sustina un aparat bugetar supradimensionat si greoi.

  Vina este a PSD ,pentru ca mesajul lor nu prinde pt ca nu nu e transmis in asa fel incat sa fie inteles de oameni.

  Totul tine de cum si cui prezinti measajul tau.

  E ca si comentariile astea de pe bloguri de sute de randuri pe care nu le citeste nimeni (poate doar fugar).
  Cu tot respectul pt ce se spune acolo incercati daca vreti sa transmiteti ceva sa o faceti scurt si la obiect.

  Cam asa face si PSD Transmite un mesaj bun dar care nimeni nu-l citeste (aude,vede)

  Deja m-am lungit si eu destul…:)

  Numai bine.

  Timisoara cruda spune:

  06/02/2010 la 12:07 am | Răspunde
  http://raducanu.wordpress.com/2010/02/05/despotism-social-democrat/

  Amycommunications spune:

  06/02/2010 la 12:28 am | Răspunde
  Draga Cristian,de tot sunt treaza si cu mobilul deschis,lasa ma sa iti raspund eu in locul dnei Corina in 3pcte:exprimam fiecare dt noi detalii ale realitatii pe care ai expu-so,tocmai ca sa gasim un mijloc eficient de a o comunica unde-cat-cu cine trebuie;surprinzator,netul este preferat ziarelor pt.ca furniz.info pe calea undelor si in t.real;incercam sa-l invatam pi Geoana sa ni faca tuturor bine si constatam ca,de ajungi presedinte d.tzara si de partid prin pile,de ce sa nu ajungi si destept si bine edu

  Cristian spune:

  06/02/2010 la 1:49 am | Răspunde
  Nice

  amycommunications spune:

  06/02/2010 la 10:42 am
  nice x 2 you! Cheers!

  Rapsod spune:

  06/02/2010 la 8:26 am | Răspunde
  Catren dulce-amar

  Prin extrapura şi gingaşa ei naivitate
  Fecioara-l vede doar un chipeş men ; Tardiv, în dureroasa-roşie realitate –
  Fatal – percepe vânătorul de himen !

  Rapsod spune:

  06/02/2010 la 10:07 am | Răspunde
  S-a format masa critică

  Sătul să spere în himera unui performant Titanic,
  Să facă slalom printre munţi de gheaţă plutitori,
  Se simte-n culpă, dominat de un impuls etnobotanic,
  Săltat de pufii păpădiei, grupaţi pe fund şi subsuori.

  PS Cele două jigodii care au propovăduit, nu cu mult timp în urmă, drogurile uşoare, încurajând copiii nevinovaţi spre visul cernit “Să trăiţi bine !” care le-a adus moartea, trebuie, în câteva zile, înfierate de Parlament, destituite (una din funcţia de Preşedinte al României şi cealalta din deputat al PE ), deferite judecăţii mulţimii, pentru lapidare.
  Nu pierdeţi acest moment stimată gazdă. De aici vor veni toate rezolvările pentru care ni s-au albit ochii aşteptându-le. Băgaţi cărbuni în cuptoarele PSD şi PNL până la presiunea de timbru a cazanelor locomotivelor, şi noi cei mânjiţi şi orbiţi de frezilul minciunii politice pedeliste vom fi alături, cu ţepele şi belitoarele de mult pregătite.
  Hai să-ncingem hora mare / De aici până-n colo…

  amycommunications spune:

  06/02/2010 la 10:56 am | Răspunde
  Tare mi-e teamă să nu se vadă din nou! cătă dreptate e în Romania, ca ăn cazul lui Mutu şi a ălorlalte vaci şi tinerii lor propăvăduitori de cosmeticării şi spauri şi masaje de tot felul. Cunosc-pe bune! un fotbalist cu medalii, cu care discutam la începutul anului despre cafeaua pt. slăbit pe care o iau eu, 1dată pe săptămînă. Şi o iau fiindcă accelerează metabolismul şi îmi dă forţă pt. cînd fac antrenamentul la sala de forţă: eu fiind sportivă din familia de sportivi de performanţă al lui taică-meu dar nicidecum ca orice puşti cretin şi fufă de care sunt pline sălile de forţă şi de fitness. Şi, mersi că m-aţi ajutat acum prea mulţi ani să nu mai fiu vergină, însă nu prea m-aţi ajutat să nu ămi fie teamă de părinţi şi vecini şi ceilalţi tîmpiţi din societate care ăl votaseră pe Băse. De 2 ani, am căpătat curaj de la distanţă, pri9n America şi prin dl. Iliescu. Dar mai departe, ce veţi face cu mine_ Fiindcă sunt de atît de ănfiorător de mulţi ani singură şi săracă şi sătulă să nu am curaj să îi zîmbesc ăluia de care îmi place din 2 motiveŞ 1. să nu fie ţigan adică misogin şi 2. mă înnebuniseră tinerii tîmpiţi ai voştri cu catalogarea pe care mi-au făcut-o mereu de ‘materialistă’ deşi ele şi ei nu vor fi capabili niciodată să ănţeleagă ce ănseamnă să ai succese şi nu succesuri şi să fii discriminată chiar dacă cretinii nu sunt ăn stare să o ănţeleagă şi tot ceea ce nu ănţeleg devine ‘un simplu lucru care ţine de psihic+.

  amycommunications spune:

  06/02/2010 la 11:04 am | Răspunde
  Ah, şi mai uitai ceva tot de avocatură: păi nu doar că Mutu a avut ănainte accidentări şli ăncă din tinereşe de cănd e obligat de meserie să stea doctoru’ cu ochii pi el ăntr-una şi să îl tot măsoare astfel ăncăt chiar de ai fii tămpit ai mai reţine ce ai voie şi ce şi de ce nu ai voie, ănsă, din cîte ştiu mulţi dte ăia care au făcut o facultate cu mintea şi nu cu părţile dorsale adică precum majoritatea, la Academia de Educaţie Fizică şi sport se ănvaţă ăn fiecare an şi puţintică medicină. Aşa că..să îl ia dracului pe Mutu cu tot cu rozurile şi cu violeturile şi cu bleurile acestuia..italiene!! Aoleo, să nu-i ziceţi luţ tovarăşu Baconski despre mine!!

 12. amycommunications Says:

  Şi, ca să continui dovezile juridice pe care din nou!! le aduc contra mediciniştilor şi tinerilor făr de experienţă dar mai ales fără de creier şi contra celor precum Mutu de exemplu, de tot e toată lumea astăzi -numai!?- cu ochii şi boturile pe mine, continui ceea ce începusem pe blogul dnei Corina Creţu, din simplul motiv că rămîn la 20 şi nu doresc să adaug copii, vreodată: faceţi-o voi pt. mine, ănsă plătiţi-mă pt. ajutorul pe care vi-l dau de ani de zile întruna. Astfel, fiind şi eu obligată să mă dezvolt şi să mă îngrijesc toată viaţa mea precum o sportivă de performanţă împreună cu o intelectuală continuuă, din experienţa-mi cu mediciniştii şi cu sportivele şi sportivii din Romînia şi cu medicii lui Băsescu ămpreună cu doctoriţele voastre idioate, să ştiţi că am tot dreptul să vă dau ăn judecată că nu aţi fost tot timpul anii trecuţi cu ochii pe mine pe internet, cînd eram de exemplu împotriva produselor de tip etno-botanic şi al lui Mutu. Din proprie experienţă de sportivă accidentată vă spun acum: nu există niciun sportiv ăn lume care să nu fi ăncercat vreodată droguri de genul medicamente şi drog de tip etnobotanic, ca să păcălească. Şi, ăn cazul meu, medicii romîni handicapaţi la creier au făcut-o şi încă o fac ca să îşi ajute farmacistele şi farmacia printre altele. Şi, da, drogurile ăstea se găsesc în forme chiar nebănuite şi e normal că lucrul îsta nu e ănţeles de către prostime..şi mie mi-a plăcut să mă droghez cu ele o perioadă scurtă..noroc că mi-a dat Gena-Natura numai Mie o inteligenţă peste medie şi am renunţat la ele din proprie voinţă..Aşa că, vă repet: unde Dracului eraţi acum cîţiva ani cănd făceam justiţie şi eram opoziţia contra Băsescu..şi vă ziceam că trebuie să îl arestaţi pe Mutu, ca şi pe Băse şi gaşca!?

 13. krudus Says:

  “Dar, preşedintele Consiliului Naţional mi-a sugerat că nu ar fi bine să nu iau cuvântul.”

  Domnule Presedinte, dar toata lumea astepta cuvantul dumneavoastra , mai ales noi , poporul de stanga.Iar noi, va asigur ca nu avem interese meschine.

  Repet, discursul dvs a fost extraordinar.Exact cum spunea dl Cristoiu, citez: “Ion Iliescu este unic, stie ce trebuie sa spuna pt a capta atentia auditoriului”.
  Mesajele dumneavoastra sunt clare, directe si cu tinta precisa.

  Revenind la dl. Nastase, o fi dansul puternic dar si noi suntem si mai puternic marcati de perioada “domniei sale”.
  Cu dansul sef de partid este greu sa razbati cand ai in spate dosare penale.Stie ca este unica sansa sa scape de acestea, promitand Proiecte.
  Sincer, nu cred ca mai este nimeni interesat.
  Nu mai avem incredere in dl. Nastase.Omul este doar un smecher al tranzitiei.
  Tipul politicianistului buhait si imbuibat, corupt pana in maduva oaselor.

  In acesta tarisoara sunt totusi aproximativ 21 milioane de romani.Toti avem dreptul la sanse egale.

  Sa vina altul d-le Presedinte, sa vina Cristian Diaconescu !

  Dansul o sa ne fie si presedinte de tara peste 5 ani.Are absolut toate calitatile necesare si este neatins de coruptie.Nu trebuie neglijat acest aspect absolut deloc.

  Dl Nastase, chiar daca va castiga, o sa castige prin aranjamente si doar datorita sustinerii dvs.
  Oamenii, oricum nu-l iubesc , chiar daca dansul declara ca ii iubeste….M-a umflat rasul cand l-am auzit, a fost destul de jenant momentul acela….

  Romanii nu vor sa-l mai vada pe dl Nastase, cum il ataca iar pe
  dl. Basescu, de care este cu certitudine obsedat, romanii vor liniste, paine si locuri de munca.

  Este inca un argument pentru care trebuie sa fie sustinut si ales
  dl. Cristian Diaconescu.
  E cel mai bun, imi place eleganta, cultura juridica si atasamentul deschis fata de o politica limpede de stanga.Este un om de bunt simt de la care am ce sa invat.
  Ajutat in continuare, indrumat si sprijinit de catre dumneavoastra poate deveni cel mai bun Presedinte.

  Ii doresc mult succes, dansul are deja votul unui cetatean ne-membru
  de partid.

  Multa sanatate, d-le Iliescu !

  p.s- cine poate atasa inregistrarea video a discursului d-lui Presedinte, este rugat sa o faca.Merita revazuta…..Multumesc anticipat.

 14. Gabriela Savitsky Says:

  Domnule Preşedinte,

  Chiar dacă dumneavoastră nu veţi mai voi nicio funcţie cu titlu convenţional, pentru noi, – şi nu suntem puţini – veţi rămâne Preşedintele. Singurul cu care suntem contemporani în scruta noastră viaţă.

  Am lăsat să se aşeze impresiile acestui eveniment. Nu voi face – din raţiuni de bun-simţ şi de spaţiu – aici, o analiză a evoluţiei Partidului Social Democrat din 2004 încoace. Nu în termeni sociologici şi nici analitici. În termenii suferinţei mele personale şi nu lipsite de intensitate, suferinţă care îşi are rădăcina în erorile umane ale acestui partid, erori care au declanşat tragedii. Cum nicio construcţie durabilă nu se poate face fără sacrificii (aşa postulează mitologia Balcanilor şi implicit a noastră, a românilor); m-ar interesa ca sacrificiul să nu fie inutil.
  Partidul Social Democrat nu a scăpat de metehnele tranziţiei, adânc înrădăcinate în gena noastră românească (ciubucul, peşcheşul, ploconul, coteria), ba, pe alocuri, le-a înălţat la rang de politică în stat.
  Se află acum într-un moment de cumpănă – aşa cum bine remarcaţi. De aici, fie strânge rândurile şi devine o redutabilă forţă în apărarea onestităţii, bunei guvenări, dezvoltării economice şi stabilităţii sociale a României, fie devine un partid minor, înecat în propriul sânge, cu mâna-ntinsă pe la porţile Cotroceniului. Nu ştiu în ce măsură “corifeii” actuali a partidului realizează pericolul de a se situa pe marginea prăpastiei. N-am văzut decât orgoliul spăimos al lui Mircea Geoană, sigonat dar băţos, aerul mesianic intangibil al lui Adrian Năstase căruia i se pare că-i prea bun pentru acest partid care nu-l merită şi … şi cam atât.
  Partidul acesta nu are niciun tânăr (să zicem între 35 şi 48 de ani) inteligent, educat, locvace, în stare să creadă şi să exprime valorile social democrate? De femei nici nu pate fi vorba în societatea noastră misogină. Dar, acest partid nu a reuşit să construiască personalităţi pentru ştafetă? Ore de ce?
  Mă opresc aici şi îmi cer scuze pentru virulenţă. Unii ar zice că nu am temei în a mă exprima critic la adresa acestui partid. Eu consider că mi-am plătit a priori dreptul de a spune ce gândesc despre singura doctrină care mă interesează (Am plătit aproape cu viaţa.) – doctrină exprimată astăzi atât de anemic de un partid îmburghezit şi autosuficient care abia-şi cară pe picioarele firave osânza adunată în numele şi prin pretextul că-i apără pe cei mulţi.

 15. theodora0303 Says:

  @Victor
  Nici nu imi imaginam, draga Victor, ca americanii au hotarat amplasarea scutului antiracheta in Romania de dragul nostru.
  Cred totusi ca ar fi fost mult mai bine pentru noi daca scutul era amplasat acolo unde sunt si radarele adica in Turcia. Eram si aparati si fara grijea ca atragem atentia teroristilor.
  De ce nu facem si noi o politica inteligenta? De ce ne facem dusmani fara sa fie nevoie?
  Trupele noastre din Afganistan sunt amplasate in zonele cele mai periculoase. Acum amplasam scutul la noi. Parerea mea este ca ar trebui sa ne vedem propriul interes. Eu nu zic sa nu participam la actiunile astea, dar cu MODERATIE sau cum spune domnul presedinte Ion Iliescu – CU ECHLIBRU.

 16. Victor Says:

  Theo, nu putem participa la aceste actiuni cu echilibru pentru ca romanii au decis ca vor sa fie condusi de unul caruia ii lipseste. Ii lipsesc multe dar aici a se intelege ca-i lipseste echilibrul. Iar de intrebat pe noi ne intreaba doar chestii de genul: nu-i asa ca nu vreti sa mai cheltuim bani cu parlamentarii? Este un individ axat pe rau, pe distrugere, nu unul care sa construiasca. El de fapt foloseste un adevar pe care romanii au dat dovada ca nu-l pricep cu ocazia referendumului si anume acela ca democratia costa pentru a-si desfiinta opozantii. Iti spun eu: e mai rau decat Ceausescu dar deocamdata nu a avut loc sa se exprime.

 17. dorucoarna Says:

  Eu gasesc mesajul excelent si avand multe puncte comune cu cel al presedintelui CN, in fapt tandemul Iliescu-Nastase a reprezentat cea mai performanta echipa de conducere din istoria moderna a Romaniei, iar partidul inca are ce prelua de la acesti oameni cu multa experienta, cu larga viziune si cu actiune articulata.

  Sper ca odata cu aceasta cuvantare s-au depasit si ultimele inflexiuni si vremea certitudinilor incepe sa se intrevada odata cu renasterea sperantei noastre, a simpatizantilor de stanga.

  Nu vad ce experienta noua, inca nefacuta, ar mai putea deruta pe cineva. S-a platit destul pentru ele, sa ne ferim ca frustrarea sa faca ravagii inauntru.

 18. stansebastian Says:

  Foarte realist discursul dvs dle presedinte pe alocuri chiar cinic din puctul meu de vedere.Sincer eu crede-am ca acolo undeva in launtrul
  fiintei dvs mai e ceva “corason” pt PCR.Corect faptul ca intr-o tara a sara-cilor PSD este un partid ce apara bogatii,deasemeni si faptul ca prapastia dintre bogati si saraci se adanceste in Romania din lipsa de reactie a PSD, fireasca atitudine daca vedem cine conduce PSD.
  Nu m-ar mira sa vad ca in urmatoarea campanie electorala in conformitate cu populismul ce-l defineste pe conducatorul Traian B. sa iasa “pe piata”, sa zic asa cu niste proiecte de legi cu caracter de stanga si sa obtina o noua guvernare.
  A facut asta in 2004 cand a furat discursul lui C.V.Tudor(desi Vadim ragusise de atata tipat la hotii ce fura-u tara) castigand astfel alegerile.
  Parlamentul cu o singura camera, va spune ceva?Helloooo!!!
  Trezitiva PSD!!!!Sunte-ti totusi partid de stanga in tara saracilor.
  Reformati-va!!! si invingeti adversarul cu propriile sale arme.
  Acest milog, prostanac nici nu stiu cum sa-i zic lui Geoana M., bag de seama ca nu are nici demnitatea sa renunte la sefia partidului si sa anunte ca nu va mai candida conform principiului “am gresit platesc”
  Sanatate dvs si familiei dvs domnule presedinte!

 19. instalatorul Says:

  Va rog sa primiti felicitarile mele pentru acest discurs, domnule Iliescu.

 20. Lumina din cuvinte « Fragmentarium Politic Says:

  […] sustinut de Ion Iliescu in cadrul Reuniunii Consiliul National al PSD din 4 februarie 2010 (ioniliescu.wordpress.com/2010/02/05/consiliul-national-p-s-d/) nu poate sa nu se simta invaluit de lumina binefacatoare care se revarsa din cuvintele acestui […]

 21. larysteaua Says:

  Domnule Iliescu in ciuda faptului ca sunteti un comunist apreciez acest discur,pentru ca dvs. si cu domnul Nastase mai sunteti cu picioarele pe pamant si spuneti adevarul in legatura cu Geoana si PSD.Mi-a placut foarte mult aceasta parte din discurs:”Nu cu balonase si lumini convingem oamenii sa ne voteze”, cu aluzie evident la Geoana si echipa sa de campanie.Felicitari!
  Sa stiti ca nu votez cu PSD,ci cu PD-L,dar trebuie sa apreciez acest discurs.

 22. amycommunications Says:

  Citiţi vă rog ce am postat astăzi în subsolul propunerii legislative în engleză, pe siteul meu. Poate că îi va ajuta-prin voi-pe cei însărcinaţi cu pedepsirea corupţiei şi cu aplicarea pedepsei penale, să o facă cum trebuie acum, ca să ne putem şi noi promova fundamentala IDEE SOCIAL-DEMOCRATĂ.Mulţumesc, Amy

 23. exasperat Says:

  Domnule presedinte,

  Poate reuşiţi dumneavoastră să-mi explicaţi că eu nu-mi revin:

  – Cât de anemic poţi să fii ca să vb de oportunism politic, evocând momentul intrării la guvernare alături de PD-L şi dând vina pe alţii?

  – Cât de neinspirat poţi să fii să le arăţi obrazul liderilor din teritoriu că n-au fost în stare să performeze dincolo de gafele tale?

  – Cât de desprins de realitate poţi să fii ca să spui că în “câteva luni” vei duce PSD la peste 40%?

  Mă simt jignit de discursul lui Mircea Geoană.

  Petruţ Dumitru / Targoviste

 24. Cezar Pesclevei Says:

  Concret. De ce a trebuit să se distrugă tot în ţara aceasta?

 25. Cezar Pesclevei Says:

  Puteam să fim grânarul Europei şi să importăm doar “şurubul” de la nemţi, restul să producem noi.

 26. SorinPLATON Says:

  Interesanta abordarea d-lui Dancu din presa de daunazi cand spunea ca: “toti cei ce respira social-democrat se pot regasi de aceeasi parte a baricadei” si ca “marile spirite, in final se reunesc” cu apropo la starea de “razboi si pace” in raport cu d-ul Iliescu … http://sorinplaton.wordpress.com/2010/02/18/schimbarea-la-fatza/

 27. natasagliga Says:

  Urmaresc in direct cuvantarea Presedintelui Iliescu la Congresul PSD. Nu stiu cum sa ii multumesc acestui om de stat, singurul de altfel pe care l-a generat Romania in ultimii 50 de ani, pentru retorica ireprosabila, pentru magnetismul pe care acest om care se autointituleaza “un batranel de 80 de ani” il poseda, pentru farmecul, modestia si stiinta de care da dovada la fiecare discurs. Extraordinar discurs! Substanta! Quintesenta! Am 34 de ani si votez PSD, din 90 incoace, cu din ce in ce mai putina vlaga din pricina leaderilor care l-au succedat pe Iliescu. Acest “batranel” este mai tanar, mai vizionar decat toata gloata politicianista pe care o are Romania la aceasta ora. Felicitari si multa sanatate, domnule Ion Iliescu! Cu deosebit respect, ma inclin in fata unui astfel de discurs!

 28. amycommunications Says:

  http://amycommunications.blogspot.com/2010/02/ana-amy.html

 29. ezragsit Says:

  Întotdeauna ne este dor de o analiză cuprinzătoare, care separând perenul de vremelnic, esenţialul de eveniment, generalul de particular, conduce la o adevărată sinteză.
  Ce trist că tot mai puţini sunt capabili de asta, că şcoala care a format această capacitate nu mai are adepţi şi absolvenţi. Ceva lipseşte, ceva de care aveam nevoie şi nu avea voie să se întrerupă.
  Din ’90 încoace, sub avalanşa de maculatură de toate culorile, întreb: Unde ne sunt comuniştii? Cei adevăraţi! De ce nu scriu, de ce nu îşi îndeplinesc rolul de educatori, de ce lasă oamenii să plutească în întuneric?
  Sunt lucruri care sunt necesare în societate, dar care în România se văd mult prea rar, la mult prea puţini…

 30. mircea6591 Says:

  O adevarata scoala de politologie, oferita live de Ion Iliescu.
  Idei concrete, la obiect, vizionarism, obiectivitate, echilibru.
  Multi tineri politicieni, inainte sa critice in vreun fel activitatea D-lui Presedinte Ion Iliescu, ar trebui sa ia notite.
  Actuala campanie de la B1 de discreditare a Revolutiei promovata de Moraru&Nasul este o subcultura politica facuta de niste diletanti pseudoitorici.

  • amycommunications Says:

   Iată de ce îi stimez pe aceşti domni Preşedinţi pe vecie ai partidului nostru: dl. I. Iliescu şi dl. A. N. Citiţi vă rog replica pe care i-am dat-o imediat dlui. A. Pleş(a), în ultima sa postare în ‘Dilema Veche’: Re: to Mr. Andrei Pleşu + the others Romanian intellectuals to stand by Mr. Băsescu / co.*click Amycommunications.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: