ESENŢA CRIZEI ACTUALE


In cadrul reuniunii de astazi, la tema „Puncte de plecare privind Instabilitatea Globala” am sustinut o INTERVENTIE, pe care o prezint in continuare:

dscf17653

ESENŢA CRIZEI ACTUALE

ÎNCOTRO – ECONOMIA MONDIALĂ ?

dscf18865Distinşi colegi,

Onorată asistenţă,

Doamnelor şi domnilor,

Anul 2009, an în care se împlinesc două decenii de la evenimentul istoric al prăbuşirii totalitarismului comunist din Estul Europei, care a atras după sine dezmembrarea Uniunii Sovietice, promite să fie, la rândul lui, unul care va fi înscris în cartea de istorie. Şi se prea poate ca el să rămână în amintirea noastră ca anul de maximă intensitate al unei crize economice globale, care să marcheze sfârşitul unui anume tip de capitalism.

Actuala criză va genera, indiscutabil, o serie de mutaţii importante în plan social şi politic, ample mişcări în balanţa de putere la nivel global. Este o criză care ne va obliga să reevaluăm modul în care gândim economia, în care ne raportăm la ea, la procesele care o determină, la stat şi la piaţă, la democraţie, ca sistem politic.

Evenimentele din ultima vreme oferă prilejul unei analize, care impune în primul rând o paralelă privind două procese majore, petrecute la distanţă de 20 de ani, procese cu implicaţii generale, de fond, în istoria lumii contemporane.

1. Prăbuşirea sistemului comunist, în estul Europei  , care  s-a declanşat în cursul anilor 80 ai secolului 20, şi s-a finalizat în 1989, a avut mai multe cauze, atât de natură politică, dar şi, sau mai ales, de natură economică şi socială.

În esenţă, în plan politic, sistemul s-a compromis, pentru că, în locul promisiunilor pentru o democraţie de tip superior, de esenţă populară, participativă, în care suprastructura politică a statului să se afle sub control popular, am asistat la instaurarea unor regimuri totalitare, în care suprastructura politică, reprezentată de partide unice, deţinând monopolul asupra puterii politice în stat, şi-a asigurat controlul total asupra societăţii, recurgând la măsuri extreme de coerciţie, mergând până la crime de stat.

În al doilea rând, în plan economic, cea mai mare eroare a fost ignorarea pieţei şi substituirea ei cu acţiunea arbitrară, subiectivă, a statului ca unic gestionar al economiei, cu un sistem greoi, birocratic, de planificare unică şi de administrare a economiei, ceea ce a dus la rezultate catastrofale în ce priveşte eficienţa, mai ales în condiţiile unei dinamici fără precedent a progresului tehnologic care a dominat şi a determinat dezvoltarea economică în a doua jumătate a secolului XX.

În aceste condiţii, s-a dovedit că sistemele rigide, ierarhice, piramidale, sunt ineficiente, incapabile să se adapteze la schimbările radicale, rapide, din mediul economic şi social. Asemenea sisteme au fost viabile în stadii incipiente ale civilizaţiei, când ritmul dezvoltării şi al schimbării era lent. Ele sunt, de asemenea, valabile pentru anumite subsisteme (spre exemplu, în Armată). Dar, în condiţiile unei economii dinamice, specifică  sfârşitului de secol XX, aceste sisteme economice de tip mecanic s-au dovedit retrograde, s-au auto-blocat. În schimb, sistemul economiei de piaţă constituie un sistem cibernetic, de relaţii tip reţea, cu o mai mare flexibilitate şi capacitate de adaptare la schimbările rapide, accelerate de dinamica dezvoltării tehnologice.

Modul mecanic, rigid şi închis în care era organizat sistemul economiei planificate constituie cauza de fond a prăbuşirii de sistem din 1989.

2. După 20 de ani ne aflăm în faţa unui nou proces de mare amplitudine, generat de criza declanşată anul trecut în SUA şi care afectează tot mai puternic întreaga economie mondială. Această criză evidenţiază eşecul unei alte abordări extreme: fetişul pieţei (esenţa teoriilor neo-liberale promovate de şcoala de la Chicago a lui Milton Friedman şi care au inspirat politicile economice promovate de Ronald Reagan şi Margaret Thatcher).

Recent, la reuniunea de la Londra, ţările membre ale G 20 au încercat punerea de acord asupra unor măsuri de intervenţie  la scară globală, care să atenueze efectele crizei şi să asigure depăşirea ei în viitorul apropiat.

Din păcate, la Londra au rămas în suspensie sau au fost ocolite multe probleme care încă nu fac obiectul unui consens, şi care priveau revizia de fond a sistemului financiar global, cel care a generat criza, tehnic vorbind, pentru că trebuie să vorbim despre un complex de motive care stau la baza ei, unele fiind intrinseci sistemului capitalismului financiar.

O serie de importanţi economişti şi observatori ai mediului politic şi economic, dintre care  i-aş cita pe Joseph Stiglitz şi Paul Krugman, laureaţi ai premiului Nobel pentru economie, sociologul Immanuel Wallerstein, politologul francez Jacques Attali, cunoscuţi pentru atitudinea lor critică asupra modului în care funcţionează capitalismul financiar,consideră că la baza actualei crize se află unele decizii luate în anii 80 ai secolului 20, în timpul administraţiei Ronald Reagan, decizii care au dus la retragerea statului nu din economie(lucru în general benefic), ci din funcţia sa de reglementare şi de supraveghere a pieţelor. Ei  exprimă, într-un fel sau altul, următoarea concluzie: crearea artificială de bani în circulaţie prin amplificarea necontrolată a instrumentelor financiare derivate a oferit suportul pentru acordarea de credite către companii şi populaţie, supradimensionate faţă de fundamentele economice! Stimularea necontrolată a  creditelor a condus la crearea bulei imobiliare; în prezent se formează altă bulă, în domeniul cărţilor de credit.

Lăcomia investitorilor, în dorinţa obţinerii de profituri tot mai mari cu capitaluri constituite din bani proprii tot mai puţini a creat criza financiară şi apoi economică în SUA, care s-a extins, datorită globalizării, în întreaga lume.

Sociologul american Immanuel Wallerstein merge chiar mai departe. El consideră că de astă dată nu e vorba de o criză financiară sau economică obişnuită , ciclică – componentă a sistemului economiei de piaţă , factor de autoreglare a sa ci că asistăm la criza de final a sistemului capitalist, care a dominat istoria civilizaţiei umane în ultimii 500 de ani şi care va deschide o nouă etapă în evoluţia societăţii, de esenţă post-capitalistă (care se va contura, probabil, în următoarele 4-5 decenii).

Economia „post-capitalistă” nu va consfinţi însă dispariţia pieţei. Piaţa a existat cu mult înainte de apariţia capitalismului şi îi va supravieţui. De asemenea, nu poate fi vorba de substituirea ei de către stat. Experimentul “socialismului de stat”,de fapt un capitalism de stat în esenţa sa, însă cu un ambalaj fals socialist    s-a compromis definitiv.

Modelul economic al viitorului trebuie căutat undeva la mijloc, între cele două extreme: substituirea pieţii de către stat şi piaţa total dereglementată. Trebuie să menţionez ca pe un lucru evident, faptul că nici unul dintre criticii capitalismului, oricât de radicali ar fi ei, nu pun în discuţie economia de piaţă. Nu ne putem imagina prosperitatea şi progresul economic şi social în absenţa economiei de piaţă liberă.

Capătă, de aceea, actualitate abordarea teoretică şi practică a raportului: dintre piaţă şi stat; dintre sectorul public şi cel privat; dintre eficienţa economică şi echilibrul şi echitatea socială.

3. Problemele se complică, în condiţiile accelerării şi aprofundării globalizării.  În primul rând pentru că nu există, la nivel global,  echivalentul factorului stat (de la nivel naţional, sau chiar la nivel regional, în cazul Uniunii Europene). ONU şi instituţiile sale specializate nu dispun de pârghii şi nu au atribuţii în acest sens.  Aceste probleme au fost dezbătute şi la summit-urile organizate de ONU la Monterrey, Mexic, (consacrat combaterii sărăciei) şi la Johannesburg, (consacrat dezvoltării durabile) în 2002. Cu acel prilej, preşedintele Franţei, Jacques Chirac, a propus, spre exemplu, în cadrul reformei ONU, constituirea unui Consiliu de Securitate Economico – Socială. Eu am sugerat atunci, pentru că un astfel de Consiliu nu părea uşor de acceptat, creşterea atribuţiilor ECOSOC,care acum este doar un organism consultativ,  scopul fiind acelaşi: o globalizare mai echitabilă şi mai profitabilă pentru toţi.

Aceasta este marea problemă la care trebuie să răspundă şi pe care trebuie să o rezolve statele membre ale G20, ca şi organizaţia mondială a statelor (ONU) şi ea va rămâne pe agenda anilor următori: ce înseamnă reglementări şi corective necesare funcţionării pieţelor la nivel global şi cine să le promoveze? Mă îndoiesc de capacitatea FMI, aşa cum este structurat acum şi mai ales cum abordează realităţile economiei globale, de a-şi asuma rolul de „minister al economiei mondiale”.         Deocamdată G 20 nu a dat un răspuns satisfăcător acestei probleme fundamentale pentru ieşirea din criză.

În orice caz, într-o lume tot mai bogată şi în condiţiile extinderii democraţiei devine insuportabilă prăpastia uriaşă, care, în loc să se reducă, se adânceşte, între bogaţi şi săraci. Noi, în România, trăim o experienţă similară perioadei acumulării primitive de capital, prin polarizarea socială stridentă apărută în aceşti ani de tranziţie. Aceeaşi prăpastie se adânceşte şi între statele dezvoltate şi cele slab dezvoltate (sau în curs de dezvoltare). Piaţa nu este capabilă să rezolve această problemă; ea a generat-o şi a exacerbat-o. Se impun, deci, măsuri de corectare a eşecurilor pieţei, mai ales in plan social, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

S-a vorbit, la începutul acestui deceniu, de emergenţa unei Noi Economii la nivel global.  Ea este determinată, ca structură şi mod de funcţionare, de revoluţia economică(în ultimii 20 de ani numărul celor ce trăiesc în economia de piaţă a crescut de la 1,5  miliarde la 6 miliarde) pe de o parte, şi de revoluţia tehnologică, pe de altă parte, care “transformă timpul şi distanţa, penetrând în profunzime ţesutul social şi plasând cunoştinţele şi creativitatea în fruntea factorilor de producţie, cu mult înainte ca importanţă faţă de capital, muncă şi materii prime”.

În acest context se pune problema adaptării instituţiilor, de regulă, cu un grad mare de inerţie, la un mediu politic, economic şi social în rapidă schimbare.

Instituţiile umane (cele statale, la nivel naţional, ca şi cele internaţionale, bazate pe structuri ierarhice, verticale) sunt tot mai puţin adecvate pentru gestionarea unor procese transnaţionale şi cu orizonturi temporale de decenii.

Modelul economic care va rezista cel mai bine la criză şi va genera cele mai mici costuri economice şi sociale va domina perioada următoare, de adaptare a economiei mondiale.

4. Probabil ca această criză va duce si la o schimbare a polilor de putere la nivel global, in care, un rol tot mai activ îl vor juca marile puteri economice emergente – China, India, Brazilia.

Apare, din nou, apelul la intervenţia statelor, printr-o supraveghere mai strictă a sectorului financiar, prin cheltuieli publice restrictive, prin susţinerea cercetării şi dezvoltării în sectoare sensibile, precum energia şi ecologia, prin limitarea  selectivă a importurilor de bunuri şi servicii. Aceste elemente se regăsesc şi în planul Obama de salvare a economiei americane.

Un astfel de model nu poate garanta totuşi stabilitatea economică pe termen lung. Motivul este acela că presupune elemente de protecţionism, şi acest lucru va genera noi dezechilibre la nivel global, fiind penalizant mai ales pentru ţările în curs de dezvoltare.

Este forte probabil ca alături de stat, în acest proces, să găsim marile firme transnaţionale,care suportă efectele crizei (vezi problemele cu care se confruntă industria auto peste tot în lume) ca promotoare ale unui proces invers globalizării, deglobalizarea, prin susţinerea unor măsuri protecţioniste luate de guvernele naţionale, sau a unor măsuri de reglementare a pieţelor mondiale.

Va urma, sunt convins, o aprigă dezbatere pe marginea acestor teme, de care depinde nu doar ieşirea din criză, ci şi viitorul procesului de globalizare. Sper sincer că această dezbatere nu va confirma spusele lui J.M. Keynes: “Dezbaterea asupra viitorului omenirii va sfârşi prin a se concentra în special asupra acestui punct: limita care poate fi stabilită pentru “dragostea instinctivă de bani şi pentru setea instinctivă de îmbogăţire, ca principala forţă motrice a mecanismului economic”.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Advertisement

33 Responses to “ESENŢA CRIZEI ACTUALE”

 1. beheader69 Says:

  domnule iliescu…ce ziceti de noile initiative legislative?

 2. Ovidiu Says:

  Stimate presedinte Ion Iliescu,
  va rog sa verificati daca mesajul meu a intrat in spam, am scris mult.

 3. Ovidiu Says:

  Stimate presedinte Ion Iliescu,

  nu sunt mare expert in economie dar din cate am inteles SUA, adica Banca Nationala Americana FED, Alain Greenspan a redus dobanda de la 5% la 1,5%, si scaderea pretului actiunilor cotate la bursa dupa atacul terorist a lui Bin Laden, economia americana a fost un balon umflat, inflatia s-a ridicat americanii au crezut ca prin scaderea dobandei vor reusi cu exportul.

  Aici amalistii au constatat greseala secolului, deoarece s-a deschis o portita mica pentru speculantii internationali. Toate afacerile s-au bazat prin incurajarea de vanzare cumparare de imobiliare, desi valoarea reala a fost mult mai mica decat parea, aici a fost jocul periculos, casele de asigurare si bancile au jucat un rol important si chiar decisiv, oamenii erau incurajati de marii actionari in bursa, brokeri sa cumpere case, vile, etc, prin imprumuturi (dobanda a fost mica) cand balonul s-a spart banciile au ramas fara bani, si dupa cum se stie au si dat faliment, era vorba de un lant de reactie care a efectat absolut toate banciile mondiale, fiindica se imprumutau intre ei. Si actionarii care incurajau toate bancile din lume inclusiv din UE, ca sa se asigure prin diferite actiuni promovate de speculanti.

  Statul nu poate face absolut nimic piata e libera, statul intr-o piata libera nu poate interveni, ceea ce se poate facea este ca o injectie la un bolnav grav ca sa-i prelungeasca viata.

  Asadar s-a demonstrat ca capitalismul a trait in eroare timp de doua sau trei deceni. Deci chiar cand capitalismul era in “floare” iar comunismul spre prabusire, capitalismul de fapt a fost tot spre prabusire doar au trait intr-o iluzie ca noi ”capitalistii” o ducem bine si asta este defapt solutia, calea spre paradis.

  Comunismul putea sa infloreasca daca se deschidea, vedeti ca in Ungaria de exemplu pe vremea comunista s-a dus foarte bine, si chiar in Romania, problema in Romania a inceput atunci cand industria numai dadea randament, nu era eficienta si coorenta. Si cred eu ca prabusirea comunismului a inceput in Rusia de aceea Gorbaciov a incercat se schimbe sa modernizeze – dar nu se poate trece brusc de la un sistem la altul.

  In Romania cred eu situatia a fost spre imbunatatire doar Ceausescu a achiat datoriile si cred eu ca daca il lasau pe Ceausescu, Romania trecea peste greutati.
  Eu zic ca ambele sisteme au dat faliment dar sistemul comunist national din Romania a protejat omul simplu si a asigurat locuri de munca.
  Iar sistemul capitalist inca in anii 80 traia in minciuna!

 4. ancaf Says:

  “Aveti grija pe mana cui dati partidul!” – asta spuneati acum 4 ani.
  Daca v-ati adresa partidului acum, ce ati spune, domnule presedinte?

  Nita Ghitescu sau Ghita Nitescu?

 5. cirlovacristian Says:

  @Ion Iliescu
  Dle(fost) Presedinte……………….dv vorbiti despre esenta……..probabil ca esenta…..ati conturat niste margini,dar nu “punctati” categoric.Lasati prea multe “portite”(politicul?).
  Comunismul/capitalismul,poate fi interpretat ca fiind parte integranta a unor conspiratii/interese care probabil ca nu mai sunt controlabile,au “scapat de sub tutela”.
  Din pacate ambele forme nu “urmaresc” democratia,ba mai mult chiar o reprima sub o forma sau alta-dupa cum bine sugestionati.
  Intr-adevar orizonturile s-au deschis foarte larg iar gestionarea devine greoaie dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne batem joc unii de altii-totusi.Probabil ca pesedeul(politica) reprezinta o alternativa viabila dar oamenii(majoritatea) din pesede au caracterul unor viermi-bineinteles ca ii mai gasim si la altii.
  Am citit cu ceva timp in urma cum ca dv sunteti presedintele ideal(bineinteles si alte asemenea “polisari”),eu consider ca asa ceva este o jignire adusa la adresa dv.De ce?Pai acest fapt ar insemna ca dv ar trebui sa va opriti deoarece …..acesta este punctul final-atins-si deci nu mai are rost sa “luptati”,practic acesta reprezinta “idealul”-oare este adevarul suprem?
  Modelul este perfectibil si deci necesita imbunatatiri-in anumite cazuri probabil majore.
  Eu personal consider ca aveti inca posibilitatea sa “echilibrati” balanta,inclusiv si pe cea a judecatorilor care au o “dragoste instinctivă de bani şi pentru setea instinctivă de îmbogăţire, ca principala forţă motrice a mecanismului economic”.

  Va multumesc

 6. emigrantul Says:

  Comunismul a “ignorat” piata pentru a satisface nevoile de baza ale omului: un loc de munca sigur si o locuinta de calitate. Capitalismul ignora necesitatile de baza ale omului pentru a satisface piata.

  Piata capitalista nu este exponentul necesitatilor reale ale omului ci al lacomiei patronilor care in goana lor dupa inavutire creaza oamenilor, prin reclame, false nevoi.

  Citat Ion Iliescu:
  în plan economic, cea mai mare eroare a fost ignorarea pieţei şi substituirea ei cu acţiunea arbitrară, subiectivă, a statului ca unic gestionar al economiei

  Care era piata in Romania inaintea lui 22 Dec. 1989 si cum a ignorat-o comunismul?

  Daca ii puneti aceasta intrebare lui Ion Iliescu nu stie sa raspunda la ea.

  In orice caz cu acea “ignorare” a pietei din timpul socialismului romanii o duceau mai bine decit acum cind in magazine gasesti tot ce este imaginabil si numai de ignorare a pietei nu se poate vorbi.

  Daca ii cereti lui Ion Iliescu sa explice de ce neignorarea pietei a condus la un trai mai prost pentru omul obisnuit decit “ignorarea” ei, Ion Iliescu nu stie sa raspunda.

 7. Mihnea Georgescu Says:

  Emigrante,

  Mai lasă-ne cu comunismul matale! Comunismul este esenţialmente imoral, pentru că nu dă fiecăruia după cum merită, ci îi prăduieşte pe cei Bogaţi şi Nobili ca să dea la prostime. Tu eşti om cu facultate – ţi-ar conveni să ţi-o ia înainte un muncitor ne-educat, cum era înainte?

  Piaţa e ca viaţa – cei mai puternici şi mai deştepţi supravieţuiesc – restul să fie sănătoşi!

  Măreţia morală a lui Ion Iliescu constă în aceea că totuşi vine cu o soluţie şi pentru cei mulţi, caută în Echilibru între capitalismul sălbatic şi stalinismul pe care îl reprezinţi domnia ta… Nu ştiu cât e de viabilă soluţia lui Iliescu, posibil să ţină în Ţările Nordice, unde sunt oameni educaţi şi cu bun simţ. Dar în România noastră, cu oameni ca matale şi ca mine… nu cred să se aplice vreodată… (doar dacă ne civilizează consilierii americani ai lui MG)!

 8. Ovidiu Says:

  Stimate presedinte Ion Iliescu,

  Nu sunt mare expert in economie – 2 –

  criza financiara a fost de fapt generata de Fed (Rezerve Federale), ajutata de optimismul nerealist al administratiei Bush. Unul dintre principalii vinovati este nimeni altul decat Alan Greenspan.

  1) Criza financiara de astazi isi are radacinile imediate in 2001. de socul atacurilor teroriste de la 11 septembrie. Atunci, Fed a deschis robinetele monetare pentru a incerca sa combata o incetinire economica. Banca centrala a pompat bani in economia SUA si a redus drastic principala sa rata a dobanzii (asa-numita rata a fondurilor federale) de la 3,5% in august 2001 la doar 1% la jumatatea lui 2003. Fed a pastrat aceasta rata la un nivel mult prea scazut pentru mult prea mult timp.

  2) In general, expansiunea monetara usureaza imprumuturile si reduce costurile lor pe ansamblul economiei. Ea tinde de asemenea sa slabeasca moneda nationala si sa sporeasca inflatia.

  3) Se stie ca, in mod obisnuit, dobanzile scazute stimuleaza cumpararea de case, dar de data aceasta, bancile comerciale si de investitii au creat noi mecanisme financiare pentru a extinde creditul rezidential astfel incat sa cuprinda si clientii cu bonitate redusa. Practic, oricine putea cumpara o casa, cu un avans foarte mic sau chiar fara avans si cu dobanzi esalonate pe foarte multi ani.

  4) Cererea mai mare de case a impins in sus preturile imobiliare, iar bancile au dedus de aici ca a imprumuta clienti cu bonitate scazuta era o practica sigura. Daca respectivii debitori nu si-ar mai fi putut plati ratele, bancile ar fi revandut casele la valori mai ridicate.

  5) O data ce preturile depaseau un varf de maxim si incepeau sa scada, conditiile de creditare urmau sa se inaspreasca, iar bancile s-ar fi vazut puse in situatia sa revanda casele la valori care nu mai acopereau valoare datoriilor.

  6) In 2005, Bernanke, pe atunci doar unul dintre guvernatorii Fed, nu inca presedintele ei, a descris boom-ul imobiliar in termenii unui sistem financiar prudent si temeinic reglementat, neadmitand ca era vorba de un periculos balon de sapun. El a mentionat atunci ca vaste resurse de capital strain treceau prin bancile americane inspre sectorul imobiliar pentru ca investitorii internationali apreciau “cat de profunde si sofisticate sunt pietele financiare americane (piete care, printre altele, le facilitasera gospodariilor accesul la proprietati rezidentiale)”.

  7) Pe parcursul anilor 2006 si 2007, balonul financiar a ajuns in punctul culminant. Bilanturile bancilor erau intesate de un numar imens de ipoteci riscante, dar impachetate in forme atat de complicate incat evaluarea riscului devenea foarte dificila.

  8) Bancile au inceput sa incetineasca creditarea, iar numarul de falimente ipotecare a inceput sa creasca. Preturile caselor ajunsesera la apogeu pe masura ce creditarea incepea sa incetineasca, iar apoi preturile au intrat in declin. In toamna anului 2007, balonul rezidential s-a spart, iar bancile cu un patrimoniu ipotecar mare au raportat pierderi uriase, uneori atat de semnificative incat au distrus banca in sine – exact ca in cazul Bear Stearn

  9) Din toamna anului 2007 banca centrala americana a redus rata dobanzilor in efortul de a indeparta spectrul recesiunii si de a sprijini bancile cu bilanturi fragile. De aceasta data insa, expansiunea creditului nu se indreapta spre constructia de case, ci spre speculatiile pe bursa de marfuri si spre investitiile in valute straine.

  10) Preturile petrolului, ale marfurilor alimentare si ale aurului au atins maxime istorice, dolarul in schimb s-a depreciat pana la valori minime record.

 9. emigrantul Says:

  Citat Mihnea Georgescu:
  Emigrante,
  Mai lasă-ne cu comunismul matale! Comunismul este esenţialmente imoral, pentru că nu dă fiecăruia după cum merită, ci îi prăduieşte pe cei Bogaţi şi Nobili ca să dea la prostime. Tu eşti om cu facultate – ţi-ar conveni să ţi-o ia înainte un muncitor ne-educat, cum era înainte?

  Asta este Mihnea Georgescu, un arogant nesimtit cu pretentii de nobil care prin afirmatiile ce le face nu numai ca jigneste mare parte a Poporului Roman ci arunca cu noroi (fara sa-si dea seama) chiar in inaintasi directi ai sai cu care se mindreste prin alte postari.
  Bunicul tau,Teohari Georgescu, ce a fost Mihnea? Un muncitor fara prea mare educatie care dupa 23 Aug. 1944 a ocupat functii importante in conducerea statului, ocupindu-se cu praduirea bogatilor.
  http://wapedia.mobi/ro/Teohari_Georgescu
  http://en.wikipedia.org/wiki/Teohari_Georgescu

 10. cirlovacristian Says:

  @Ovidiu

  “Preturile petrolului, ale marfurilor alimentare si ale aurului au atins maxime istorice, dolarul in schimb s-a depreciat pana la valori minime record.”

  Cine stabileste preturile,cum si de ce?
  Cum “reuseste” sa se deprecieze o moneda “internationala/nationala”?

 11. Ovidiu Says:

  Cirlovacristian,
  depinde de inflatie, increderea investitorilor in piata si economie, stabilitate, si dobanda! La noi Guvernatorul Isarescu regleaza dobanda.

  Petrolul se vinde in dolari, daca dolarul se depreciaza in mod “automat” se ridica valoarea aurului si a petrolului.

  Preturile de mai sus le stabileste opec, in functie de valoarea dolarului si a rezervei.

 12. Mihnea Georgescu Says:

  Dragă Emigrantul,

  Te rog fără atacuri la persoană! Nu răspund la provocări!

 13. Mihnea Georgescu Says:

  Dragă Ovidiu,

  Ce spui – o posibilă soluţie pentru vremuri de Criză – o soluţie nouă, dar şi veche – ISĂRESCU PREŞEDINTE!

 14. eugennl Says:

  “Mina invizibila” a lui Adam Smith functioneaza eficient in reglarea pietei
  si stimularea concurentie pe termen scurt. Cand este vorba de decizii stategice pe termen lung de vreo cinci -zece ani nu mai exista feedback si totul devine un pariu. Pe linga “inteligenta ” dovedita recent de “prestigioasele” banci chiar si la nivelul companiilor deciziile strategice sunt de cele mai multeori prostii monumentale care le duc periodic la falimet sau marginea falimentului. In privinta asta managerii nu se deosebesc de optimismul politrucilor comunisti. Chiar si la multinationale.

  Daca vorbim de bula imobilaira de la noi nu a avut nimic de face cu instrumente financiare derivate sau sofisticate sau cu globalizarea si cu lacomia si prostia monumentala a bancilor. Ce fundament economic era sa se creada ca capacitatea de plata a ipotecilor creste de 5 ori mai rapid decat PIB-ul. ?.
  Sau explozia indatorarii private a firmelor fara nici un fundamnent economic. Managerii actuali au acelasi principii ca si politrucii cat sunt sus sunt sus dupa aia potopul. Macar politrucii nu aveau bonus de milioane pt. concediere.

  Cred ca in privinta colaborarii la nivel mondial situatia se va schimba datorita presedintiei lui Obama care este foart deschis pt colaborare. La Londra a spus clar ca doreste sa asculte cu respect opiniile tuturor. Pina la el nici un presedinte american nu a vaut aceeasi atitudine.
  Cinicii ar zice ca nu are de ales cu un stat in faliment si finantat de China dar mi imi pare cu advarat un presedinte revolutionar.

 15. Ovidiu Says:

  Da, Mihnea Georgescu
  Isarescu e bun pentru o perioada – atat.

 16. Sibilla Says:

  Domnule Preşedinte Ion Iliescu,
  Cu respect, vă rog să-mi permiteţi :
  http://sfinx777.wordpress.com/2009/05/09/desteapta-te-romane-esti-dac-liber/
  stimă şi preţuire,
  Sibilla

 17. globetrotter58 Says:

  Ovidiu,
  FED NU GENEREAZA CRIZE prin masurile pe care le ia, poate doar adanci o criza (asa cum a fost in ’29 cand s-a ajuns la depresiune ) .
  Vad ca printre voi domina idei “APOCALIPTICE” despre bursa, economie si hedge fund … daca vrei cu adevarat sa cunosti mai mult n-ai decat sa citesti (uite aici 2 carti : Katherine Burton – HEDGE HUNTERS si Richard Yamarone – THE TRADERS GUIDE TO KEY ECONOMIC INDICATORS) vei vedea ca exista REGULI clare pe care daca stii sa le aplici esti OK si poti castiga MULT daca te duci caine surd la vanatoare esti MANCAT (Yamarone chiar spune in lucrarea sa ca a nu stii “regurile jocului” si a te arunca pe bursa e ca si cum ai pleca in concediu fara sa stii care e starea vremii si nici in ce teritoriu te duci).
  da scaderea economiei in USA a inceput in trimestrul 3 al lui 2006 iar indicatorii economici aratau clar ca va fi o recesiune incepand cu mijlocul lui 2007 – masurile luate de FED au prelungit deznodamantul pana spre sfarsitul anului. (incepuse declinul in industria constructiilor apoi lafel in cea auto, scazuse productia industriala deasemenea scazusera vanzarile – (WALMART), erau semne CLARE ca va fi recesiune – asa ca cei care au stiut sa le citeasca au CASTIGAT – INTOTDEAUNA ESTE UNUL CARE CASTIGA!
  – trebuia sa vezi GDP, ratele la bond-uri, pretul petrolului – o crestere a lui prefigureaza o RECESIUNE de lunga durata, etc.
  Uite aici un link despre fondurile de risc: http://www.eurekahedge.com/database/faq.asp
  Apoi cauza dezastrului din domeniul imobiliar a fost POLITICUL! (parlamentul e dominat atat la nivel federal cat si in CALIFORNIA care e un pilon pentru economia americana) de democrati si care a dat prin ’74 daca nu ma insel o lege care sa permita si celor fara bani sa cumpere o casa ( as vedea o cauza in faptul ca inca eram in timpul razboiului rece si atunci s-au luat multe masuri RISCANTE populiste pentru a contracara o revolta a celor de jos – USA traise experienta pierderii razboiului din Vietnam nu pe teatrul de operatiuni ci pe main street cu revoltele tinerilor) apoi administratia Clinton a largit si mai mult plaja celor ce luau imprumut pentru case -asta a fost o mita electorala ca sa ia al doilea mandat lafel a facut si Bush asa ca bancile ce prin lege erau OBLIGATE (iata ce inseamna interventia STATULUI = POLITICULUI in economie) sa dea imprumuturile acestea riscante asa ca trebuiau sa se protejeze apoi landerii cereau dobanzi mai mari caci riscul devenea tot mai mare – si s-a creat spirala ce a generat criza.

 18. globetrotter58 Says:

  Cat priveste pe Greenspan prin politica magistral dusa a scos America si lumea intreaga dintr-un mare impas (Black Monday October 19, 1987 – cand s-a prabusit bursa deci in timpul lui Reagan, este ceia ce denaturat criticati voi – fara masurile de atunci era JALE MARE! – bursele s-au prabusit in intreaga lume – a fost cea mai mare cadere a burselor intr-o zi, din istorie! asa ca mai usor cu afirmatiile cum ca de atunci din 87 a inceput “dezastrul” de la Greenspan :)

 19. emigrantul Says:

  Citat Globetrotter58:
  in USA a inceput in trimestrul 3 al lui 2006 iar indicatorii economici aratau clar ca va fi o recesiune incepand cu mijlocul lui 2007

  Eu nu am vazut vreun comentariu de-al tau, conceput inaintea lui Septembrie 2008 care sa pomeneasca ceva despre iminenta declansarii unei crize globale. Tu personal habar nu aveai de asa ceva. Iti dai importanta acum, aruncind date culese aiurea de pe internet cu care incerci sa pari mare expert in criza cind in realitate habar nu ai de nimic si scrii doar asa ca sa te afli in treaba.

 20. Ovidiu Says:

  Globetrotter58,
  1) Total gresit, eu nu am scris ca Fed a generat.

  Greenspan a fost presedintele Fed timp de 18 ani!

  Fed are doua responsablitati mari: sa lupte impotriva inflatiei si sa supravegheze sistematic cresterea economiei.

  2) Greenspan a condus economia Statelor Unite de-a lungul multor evenimente majore: caderea pietei bursiere din 1987, doua recesiuni, o criza financiara globala in 1998.

  3) Bernanke, se va confrunta cu o serie de probleme destul de grave. Deficitul federal este la cel mai inalt nivel din toate timpurile, piata interna este in fierbere, iar adierea inflatiei apare din ce in ce mai pregnant

  4) Presedintele Bush si-a inceput mandatul in 2001, ultimul an cu excedent bugetar pentru SUA, si a pus in practica un program de reducere a taxelor si de majorare a cheltuielilor bugetare ale tarii, in principal pentru a putea finanta asa-numitul „razboi impotriva terorismului”.

  5) Razboiul din Irak, motivatia principala a acestuia a fost “securizarea rezervelor mondiale de petrol”, obiectiv pentru realizarea caruia rasturnarea de la putere a lui Saddam Hussein “era esentiala”.

  6 ) Greensplan”, este cel caruia i se imputa a fi la originea acestui efect de “domino” din sectorul imobiliar, dat de politica dobanzilor monetare foarte joase din 2001 pana in 2004 si care da vina pe sistemul imperfect de evaluare al riscurilor.

  7) Daca o crestere a dobanzilor pe piata americana de la 2 la 5,25 la suta a condus, se estimeaza, la pierderea caselor luate pe credit de catre zeci de milioane de americani, ne putem intreba daca la peste zece la suta va mai fi proprietar de imobil vreun membru al clasei medii americane?

 21. Ciprian Bojan Says:

  Poate mă repet (degeaba?). Esenţa crizei actuale constă de fapt în politica administraţiei americane, care s-a mulţumit să încaseze taxe şi impozite, şi nu a urmărit atent mecanismele care au generat profituri uriaşe pentru anumite companii, deoarece aceste profituri nu aveau o “acoperire” în productivitatea muncii, ci în investiţii financiare riscante şi nesănătoase. Prăbuşirea sistemului financiar american, nu a fost prevenită şi nici stopată în vreun fel de autorităţile SUA. Mă întreb dacă serviciile de informaţii americane şi-au justificat munca specifică, sau autorităţile de acolo au muşamalizat totul. Şi vorba ‘ceea: “orice asemănare cu personaje şi întâmplări reale, este pur întâmplătoare”.
  PS: D-le Preşedinte, în legătură cu răspunsul Dvs. despre Clubul de la Bucureşti, am încercat să sugerez faptul că dezcaterea de idei, trebuie să-şi găsească o aplicabilitate imediată în viaţa cotidiană, altfel rămânem cu vorbele. V-aş mai ruga să ne oferiţi detalii privind persoane care pot fi contactate în vederea unui dialog al “Clubului” cu publicul interesat. Vă mulţumesc!

 22. globetrotter58 Says:

  Ovidiu,
  1. ai scris chiar la inceputul postarii din 08/05/2009 at 8:11 am :
  “… criza financiara a fost de fapt generata de Fed (Rezerve Federale), …” uita-te atent.
  apoi FED ca orice banca centrala NU IA DECIZII IN PLAN ECONOMIC (chiar daca exista cum e si firesc consultatii cu cei care raspund de politica economica atat din Guvern cat si din Parlament) ci IN PLAN MONETAR !
  deasemenea FED este in esenta PRIVAT
  2. deci conform celor de la pct 1 Greenspan NU A CONDUS ECONOMIA USA voi cei de stanga (socialist-comunisti le cam amestecati la gramada!)
  4. in 2001 a fost RECESIUNE in USA (atentie intotdeauna cauzele care declanseaza o recesiune se gasesc cu cel putin 6-9 luni mai devreme de data in care este oficial recunoscuta – caci asta se face prin obtinerea unei valori negative a cresterii GDP pe un trimestru comparativ cu acelasi trimestru din anul precedent)
  5. nu cred ca pe americani ii interesa petrolul aveau destul mai degraba asta i-a ajutat pe cei ce au investit in sectorul petrolier in a creste pretul si astfel si profitul. (spre exemplu SUA importa peste 65% din petrol din Canada nu din lumea araba) razboiul din iraq are mai degraba caracter strategic militar de a consolida dupa cum am mai spus pozitia americana mai aproape de granita Chinei si Rusiei (a caror alianta eu o consider inevitabila si asemanatoare cu cea germano-sovietica din perioada premergatoare celui de-al II-lea razboi mondial); iar Iran e furnizorul principal de petrol pentru China :) .
  6. dar sa nu uitam ca in 2001 a fost recesiune asa ca o micsorare a dobanzilor e fireasca apoi deasemenea SUA erau in razboi ori statul se imprumuta de pe piata pentru a sustine un razboi ori o scadere a dobanzilor avantajeaza statul deci contribuabilul caci bondurile au o dobanda mai mica! si cum razboiul s-a intins ca durata si dobanzile au stat mai jos mai mult timp … iar faptul ca s-a pierdut pe piata imobiliara insusi Greenspan a stiut ca undeva se va pierde dar per total era in avantajul statului … si politicii Guvernului a carui reprezentant este in fapt.
  7. nu e chiar asa cum spui – in primul rand problemele cu default in domeniul rezidential sunt cu precadere in SUD (California, Florida) zone unde este majoritatea de saraci veniti din Mexic astia sunt in default datorita pretului exagerat al caselor raportat la salariile lor – deoarece cum spuneam politicul a impus sa dea case acestor “amarati” contra voturi, bancile au fost nevoite sa dea imprumuturi si pe 40 de ani asa ca se impuneau ca ele (bancile) sa ia de la FED cu dobanzi mici! pe asa un termen – cand imprumuti bani pe 40 de ani trebuie sa fii IDIOT sa NU accepti o dobanda fixa care este undeva la 6-9% si sa te bucuri ca dobanda de moment este 2-3% si sa accepti cu dobanda fluctuanta caci dobanda nu poate sta asa jos 40 de ani e RIDICOL. Acum daca pentru tine era mai ieftin sa platesti rate la casa (tine cont ca s-au dat case si cu avans ZERO) decat sa platesti chirie – e clar ca iti iei casa si o privesti ca pe o casa inchiriata si in clipa in care datorita pietei chiria ajunge mai mica decat rata la casa intrii in default (la ce salarii au majoritatea acestor saraci nu se pune problema ca vor mai avea de facut imprumuturi la banca in urmatorii 4-5 ani in care se vor afla sub restrictie datorita falimentului dat. – deci ei si-au asigurat o reducere a chiriei in ultimii ani ceia ce e bine pentru ei – si sunt destui care au renuntat la casa din acest motiv nu ca nu mai puteau platii mai cu seama ca pretul caselor a scazut drastic in sudul Americii si nu mai castiga nimic daca vor sa le vinda – sa vezi cate case de vacanta au cumparat canadienii din zonele petroliere mai pe nimic scoase la mezat de banci prin Florida! – am citit ca la o licitatie din California o astfel de casa s-a vandut dupa 3 strigari – au concurat doi indivizi – cu 79 centi mai mult decat pretul de pornire !
  Pe de alta parte cei care au case de milioane si a caror preturi au scazut mult le au si asigurate complet politele de asigurare sunt mari si … merita un incendiu mai ales ca acum e sezon si uite cate sunt in California – iti iei polita si cu 3 sferturi din banii aceia iti ridici la loc casa e chilipir!
  cat priveste pe cei care au crezut ca dau lovitura – ca o vor vinde mai scump – fiind inconstienti aceia isi merita soarta si oricum nu cred ca se-nvata minte caci n-au … minte!
  Apropo de California citeam zilele trecute ca pe anul acesta se preconizeaza un deficit de 74 miliarde USD la buget (democratii cu dare de mana) si cand te gandesti ca cei mai bogati 1% dintre cetatenii Californiei suporta cam 54% din incasarile la buget!
  Si inca ceva consider ca exista diferente de doctrina intre America si Europa in speta America e liberal-conservatoare in timp ce Europa e liberal-socialista ceia ce implica ca e GRESIT sa crezi ca politicile de la voi vor fi bune pentru noi ori viceversa deci a privi prin prisma europeana politica americana e lipsit de sens. (iata ca la nivelul Parlamentului European se iau masuri protectioniste la greu sub masca “grijei pentru ecosistem”).
  si inca un exemplu despre prostia unor guverne – in ultimul numar din 18 mai 2009 al MACLEAN’S CANADA la pag.34 e un articol interesant “Smoke more! It’s good for economy” despre masurile luate de guvernul local comunist chinez sa salveze industria tutunului in provincia Hubei s-a luat decizia sa-i forteze pe muncitori sa cumpere tigari (departamentele au primit cota de 400 de cartuse pe luna chiar si scolile 140 – si daca zice partidul tovarasi asta da grija pentru popor!) – au fost criticate scoli (precum scoala generala din Zhangtiansi) care nu respecta planul – apoi tovarasii au revenit asupra legii pro-fumat – cata idiotenie, asta e genul de economie pe care stanga nestiutoare il lauda !?!?
  Numai bine.

 23. cirlovacristian Says:

  @globetrotter

  1.”FED ca orice banca centrala NU IA DECIZII IN PLAN ECONOMIC ….ci IN PLAN MONETAR !”-destul de dangeros totusi sa emiti hirtie fara suport.
  2.”FED este in esenta PRIVAT”-la care statul se imprumuta sub o forma sau alta,indatorindu-se in contul eventualelor incasari dar cu cheltuieli bine stabilite de la inceput.Deci hirtia americana atit de mult dorita este de fapt…….nimic,deoarece “niste” privati “acopera” niste imprumuturi dar fara garantii.OK,buna treaba.
  5.”nu cred ca pe americani ii interesa petrolul “-petrolul ii intereseaza si acum dar nu in scopul de a fi utilizat de americani ci in scopuri comerciale si bineinteles ca o afacere sa scoata profit maxim au si middle man.Pe cine?
  ……………………………………………………………………………..
  Sunt mult mai multe de spus dar depinde din ce unghi privesti.

  Va multumesc

 24. globetrotter58 Says:

  Buna Cristian,
  Iti repet si tie nu mai privi America prin prisma Romaniei. Nu au NIMIC in COMUN sunt doua lumi cu moduri de viata total diferite.
  asa ca
  1. si 2. nici in Romania nici in USA BNR respectiv FED nu tipareste bani in nestire ci ca urmare a realitatilor din economie DAR ASTA NU INSEAMNA CA SE IMPLICA IN GESTIONAREA ECONOMIEI aceia e treaba guvernelor.
  Acum a privi datoria publica americana care este undeva la 11 trilioane ca o suma de sine statatoare din prisma romanului evident ca pare nimicitor dar GDP USA in 2008 (in recesiune) a fost de aproximativ 14,264,600 milioane USD – un sfert din GDP global (deci datoria e undeva la valoarea productiei pe 10 luni) iar daca vezi ca estimarile prevad o crestere pentru 2012-2015 de aproximativ 0,7 trilione USD de la an la an e clar ca dolarul se va intari nu de pomana e moneda principala in lume!
  acum exista trei situatii :
  deflatia cea mai grava caci iesirea din ea este greu de determinat – motivul pentru care s-au dat atatia dolari pe piata a fost sa opreasca tendinta clara din ultimele luni de deflatie – aici preturile au scazut caci apetitul pentru consum a scazut drastic ceia ce e nimicitor pentru economie.
  hiper-inflatia – e deasemenea urata (inseamna o inflatie de peste 100% pe an ceia ce s-a intamplat in America de Sud (Argentina) si ceia ce s-a intamplat in Romania anilor 90 – datorita unei politici total gresite
  inflatia – o inflatie de 1-2% este cea optima pentru economie e de dorit,
  o inflatie mare este peste 10% dar este controlabila de catre banca centrala si se remediaza asa ceva spre deosebire de situatiile precedente – ori America aici va fi si asta s-a urmarit asa ca o sa vezi peste 3 ani cum inflatia revine la normal.
  Ultima data cand USA a avut o inflatie de peste 10% a fost in timpul lui Carter si asta pe baza exploziei preturilor la petrol datorita creerii OPEC-ului.
  uite aici un link cu cuvantarea lui Carter din 24 Octombrie 1978 pe aceasta tema : http://www.pbs.org/wgbh/amex/carter/filmmore/ps_inflation.html
  5. pe Americani ii intereseaza piete noi (cea chineza, cea araba, si cea rusa – pe cea indiana sau braziliana nu-s probleme de a patrunde ceia ce va avantaja aceste doua tari) in ziua de azi epoca industriala a apus acum banii se scot din afaceri financiare ori americanii vor Free- market sa aiba dreptul sa investeasca pe aceste piete emergente numai ca acestea se opun sub diferite motive (nationaliste sau fundamentalist religioase) si as zice ca o criza globala va mai scadea din pretentiile astora …
  Numai bine

 25. Ovidiu Says:

  Globetrotter58 ,
  uite ce afirma Geenspan (un articol tradus din engleza aparut in “Financial Time”)

  “Piata” Greenspan : “Am dat peste o fisura in ideologia capitalista ! “

  Alain Greenspan, fostul sef al FED, a declarat ca a apreciat gresit virtutile sistemului financiar american. Cel care a condus timp de 18 ani Banca centrala a SUA, aflat in fata Comisiei de Control a Camerei Reprezentantilor, a admis ca a fost unul dintre cei care s`au opus reglementarii pietei subprime, care a declansat criza. « Aceia dintre noi care credeau ca piata se regleaza singura , printre cei care sunt si eu, suntem acum in stare de soc. Am dat peste o fisura in ideologia capitalista!”, a afirmat cel mai respectat bancher din lume.

 26. cirlovacristian Says:

  @globetrotter
  Nu cred ca eu privesc USA prin prisma Romaniei.Pentru mine USA este o tara ca oricare alta si care bineinteles are un anumit specific.In schimb politica americana………are tupeu de fata mare.
  Banii tipariti de FED-ca institutie privata-inseamna ca nu “urmaresc” necesitatile unui popor/natiune.O fi mai bine asa sau nu …….dar prea multi dolari se gasesc in diferite “institutii” si care nu prea au deloc acoperire.Barem leul romanesc care de fapt este o pisica maidaneza se afla pe o “locatie sigura”.Asa ca orice asemanare este pur intimplatoare si atit.
  Ce doresc americanii?”vor Free- market sa aiba dreptul sa investeasca pe aceste piete emergente numai ca acestea se opun sub diferite motive”.Pai ce pot investi americanii?Exista ceva ceea ce altii nu au?
  Eu cred ca problema ar trebui sa fie de respect reciproc si deci americanii ar trebui sa invete de la nastere sa nu mai fie nesimtiti si si sa faca pe prostii.Poporul american este limitat si controlabil din anumite puncte de vedere si deci………Democratia americana nu are “suflet” si nici radacini istorice(200 ani este nimic in comparatie cu cele citeva mii).
  Eu stiu doar atit:un dolar nu mai este ceea ce a fost.Practic,un dolar este o bucata de hirtie si atit.
  Va multumesc

 27. globetrotter58 Says:

  Cristian,
  pe piata americana investesc foarte multi europeni, asiatici, etc de ce sa nu fie corect ca si americanii sa aiba dreptul sa investeasca lafel (liber) pe celelalte piete
  Daca pentru tine dolarul US este doar o bucata de hartie uite un top de 500 de coli A4 de foarte buna calitate e vre-o 15 lei de-ai vostrii iti dau 100 de lei pe un top de US dolari de acelasi volum de hartie – nu conteaza ce bancnote americane folosesti (doar sa nu fie false!) la crearea lui si daca cumva ai mai multe astfel de topuri sunt dispus sa ti le cumpar pe toate, e OK?
  Democratia americana n-are radacini istorice poate pentru ca Declaratia de Independenta este ea insasi radacina lumii libere si a democratiei de azi ( http://www.ushistory.org/declaration/document/index.htm ) si poti spune doar ca nu e pe sufletul tau nu ca nu are suflet sunt peste 260 milioane de oameni care o iubesc si o au la suflet.

  Ovidiu, aceia e o declaratie “corecta politic” (ce s-a discutat de-a lungul timpului in spatele usilor si de ce s-au luat masurile ce s-au luat asta n-o sa aflam prea repede!) dar cred ca sunt mai multe alte baloane mai vechi iar real estate-ul a fost supapa de refulare nimic altceva si nu in ultimul rand divergentele de conversie a monedelor pe plan international acolo e razboi seamana un pic cu cea fost in 1914 inainte de primul razboi mondial. de aceia a impune restrictii / reguli astazi va fi imposibil de ajuns la un acord si daca fiecare parte va incepe sa impuna propriile restrictii situatia va fi si mai grava decat fara restrictii …
  Toate bune

 28. globetrotter58 Says:

  Cristian,
  apropo de moduri de abordare diferite :
  citeam ca in Romania guvernul a alocat banii pentru EXPROPRIERI in vederea unor constructii de interes public .. si mi-am adus aminte ca e un drum national aici (probabil ca nu e singurul caz e unul pe care l-am vazut eu) drept care trece prin camp si la un moment dat face un ocol de vreo 10 mile in loc sa o ia drept … si am intrebat care e cauza? Mi s-a spus ca proprietarul respectivului teren nu s-a inteles la pret cu statul si pentru stat a fost mai ieftin sa cumpere teren de la vecini si drumul sa faca bucla respectiva. ASTA E SIGURANTA pe care o asiguri PROPRIETATII PRIVATE si asta este PRIMORDIAL daca vrei ca cineva sa investeasca la tine.

 29. globetrotter58 Says:

  Apropo de Greenspan,
  un link de ieri :
  http://online.wsj.com/article/SB124215788386911895.html

 30. cirlovacristian Says:

  @globetrotter

  Problema este simpla-in Canada-dar in Romania……Romania este atipica iar vina apartine “exceptiilor”.Intr-un stat cit de cit civilizat un politician este ca oricare alt om si care o meserie mai “perversa”.Politica este interpretata gresit in Romania iar politicienii(in marea lor majoritate)au “felinarul rosu ” la casa-la care sunt “amanetati”.
  In problema cu bucla de pe autostrada nu cred ca este vorba despre siguranta ci mai degraba despre respectul pe care il au asupra unor cerinte-cheltuieli,drepturi de propietate,investitii-ceea ce in Romania…….sunt negocieri intense si interese prea obscure.
  Romania……are…..ceva dar prea putin in comparatie cu lipsurile si deci de unde nu e nici nu ai ce sa ceri.
  Personal am intilnit(nu in Romania) niste cazuri greu de inteles-pentru Romani-dar care te pot tintui lejer.Dv credeti ca un cetatean din Romania are capacitatea de intelegere si asimilare atita timp cit acel cetatean nu este “principial”?Regulile/regulamentul sunt simple/simplu partea complicata survine atunci cind vrei sa fii “fruntas” dar fara efort.Eee…asa nu se poate.
  Va multumesc

 31. globetrotter58 Says:

  Buna Cristian,
  Da tot ceia ce te nemultumeste pe tine la situatia din Romania am trait si eu si inteleg foarte bine. Acum as vrea sa-ti spun ce cred eu despre Romania si am sa incerc sa nu vorbesc extrem de mult.
  Prabusirea definitiva si irevocabila a Romaniei s-a produs odata cu venirea tancurilor sovietice. Comunismul asa cum a fost „gandit?” de Marx nu urmarea egalizarea oamenilor – a spune “de la fiecare dupa posibilitati si fiecaruia dupa nevoi” nu inseamna ca oamenii au nici nevoi, nici posibilitati egale ! – acum problema era CINE stabileste aceste „NEVOI”? Deci era clar ca UNII ALESI erau mai presus de ”nevoile” multimii . Cum orice schimbare de sistem se face cu aportul multimii (cel putin teoretic) Marx vedea in proletariat (caci erau cei mai multi in tarile industrializate occidentale) – adica pe cei mai rudimentari ca pregatire intelectuala caci majoritatea lor la acea epoca erau analfabeti pe cei care sa schimbe sistemul si de aici dezastrul … caci individul care are puterea decizionala asupra sortii unei multimi da cu atat mai repede in paranoia cu cat e mai incult, are un drept de autoritate mai mare dat de lege si detine puterea mai mult timp.
  Tocmai de aceia, intemeietorii lumii libere moderne i-am numit pe „Parintii Fondatori” ai SUA au pus accent pe libertatile individului, egalitatea lui in fata legilor, au limitat mandatul presedintelui de la bun inceput .. intr-un cuvant au fost realisti.
  Revenind – odata ajunsi toti incultii si incomptentii comunisti la putere si demararea distrugerii elitei intelectuale a tarii practic a fost distrus IREMEDIABIL orice speranta de Normalitate. Si uite asa de la „Cine-i harnic si munceste are tot ce vrea!” s-a ajuns la „Cine sta si leneveste are TOT ASA!” cu asta au trait generatii intregi , iar acum cand a aparut posibilitatea de a avea oficial avere (si inainte securistii si comunistii prin puterea de care dispuneau isi puteau permite orice era mai mult decat ar obtine ca putere intr-un stat de drept si cel mai bogat om.) ei au continuat pe lectia invatata (nici nu s-ar putea prinde altceva de ei) si s-a ajuns astazi la „Cine FURA DOAR un ou, este cel mai mare BOU!” cu asta traiesc copii vostrii idealul este sa fii smecher si sa te strecori pe langa lege (care e doar pentru prosti, adica a fi cinstit inseamna a fi prost caci nu ai sansa nici de supravieture daramite de reusita si recunoastere a valorii tale). Deci a vorbi despre oameni, moralitate si o scara dreapta a valorilor in societatea romaneasca de azi e UTOPIE tot asa cum utopie e prorocirea lui Marx de la care a inceput totul de aceia eu sustin ca Romania nu face astazi altceva decat se adanceste pe cararea desartaciunii pe care a pornit in august’44 si traieste iluzia ca se indreapta spre democratie si o societate libera reala si cred cu tarie ca „nici noi, nici urmasii nostri si poate nici urmasii urmasilor nostri nu vor apuca ziua in care lucrurile se vor schimba fundamental in bine”. Mai rau pot spune ca avand in vedere globalizarea si patrunderea tot mai frenetica a populatiei IMENSE a unor tari nedemocratice, o populatie saraca si provenita dintr-o societate corupta pana in maduva oaselor in lumea democrata occidentala va torpila si subrezi societatile democratice in cazul in care fenomenul nu va fi stopat – asa ca ce sansa sa aiba Romania sa evolueze spre bine, evident NICIUNA!
  Acum CORUPTIE exista peste tot. America s-a cladit pe liberalism pentru un rol cat mai redus al Statului pentru a preintampina coruptia si dejavantajele ei, ori intr-o tara precum Romania de azi a bate apa pe un rol mai puternic al statului este CONDAMNARE LA MOARTE! Este inevitabil caci cu cat se va da mai multa putere de decizie statului asta se va transpune intr-o exacerbare a coruptiei si iata cel putin aici (in Canada) cele mai multe cazuri de coruptie sunt in randul sustinatorilor unor politici de stanga a caror grija pentru „cei multi” esueaza lamentabil in „grija pentru buzunarul lor”. Asta nu inseamna ca si dreapta nu are falitii ei (chiar acum e pe caz – Brian Mulroney vs. Karlheinz Schreiber).
  De aceia sunt un fervent sustinator al ideii „NU LASA PUTEREA IN MAINILE STATULUI – TU (INDIVIDUL) POTI SA DECIZI SINGUR SI-TI VA FI MAI BINE!”
  Toate bune

 32. globetrotter58 Says:

  Cristian,
  Ti-am mai trimis un mesaj mult mai lung si care a ajuns la “gunoi”.
  Acum eu am specificat “lege a EXPROPRIERII” tocmai pentru ca in plus de ceia ce corect vezi tu si mai cu seama de aceia (” sunt negocieri intense si obscure”) o astfel de lege practic DESFIINTEAZA LIBERTATEA INDIVIDULUI ! caci vei putea fi deposedat de proprietate vei primi bani cat face proprietatea la pretul zilei (ori terenul astazi are valoare mult sub cea reala! tu neavand nici un drept sa te opui iar mai apoi statul odata intrat in proprietate poate sa faca ce vrea inclusiv s-o vanda pe nimic in functie de interesele unor tovarasi (caci CORUPTIA E SFANTA SI MAI PRESUS DE LEGE!)

 33. Jos Iliescu! Jos Iliescu! « dohocampus’ Says:

  […] AICI mai […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: